WALENTYNKI

Po raz kolejny w naszym gimnazjum uruchomiono Pocztę Walentynkową. Trwała ona do 14 lutego. Tego samego dnia cztery uczennice z samorządu uczniowskiego rozniosły wszystkie walentynki.

SPOTKANIE BURMISTRZA Z UCZNIAMI

W dniu 13 lutego 2013 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów Publicznego Gimnazjum z Panem Eugeniuszem Gołembiewskim – burmistrzem Miasta Kowala. Na spotkaniu obecni byli również: Pan Szymon Strusiński – zastępca burmistrza, Pani Ilona Majewska – kierownik Inspektoratu Edukacji i Sportu Urzędu Miasta, nauczyciele, dyrektor i uczniowie gimnazjum. Właśnie spotkanie i dyskusja z […]

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE

W dniu 1 lutego 2013 r. otrzymaliśmy list Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku prof. nzw. dr. hab. Stanisława Kunikowskiego następującej treści: „W imieniu własnym oraz Organizatorów Nauk Pedagogicznych WSHE we Włocławku, serdecznie dziękuję Szkole za podjęcie idei Konkursu na Album o Januszu Korczaku. Jest to dowód aktywności i zaangażowania nauczycieli, którzy swoją pracą wspomagają […]