WYCIECZKA DO RUMUNII

Od września 2011 r nasze Gimnazjum imienia Piotra Tylickiego w Kowalu uczestniczy w programie „Uczenie się przez całe życie”- Comenius. Tematem, nad którym pracujemy wspólnie z kolegami z partnerskich państw są zwyczaje charakterystyczne dla czterech pór roku. W związku z nim już w listopadzie 2011 r. nasi uczniowie wraz z opiekunami wyjechali do Bułgarii. W […]

RUMUNIA – FOTO

DZIEŃ KOBIET

Dzień Kobiet obchodzony jest co roku w dniu 8 marca. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, iż u genezy tego święta leży walka o równouprawnienie kobiet. Święto to miało być z założenia wyrazem szacunku dla ofiar tych walk, a ustanowiono je już w 1910 roku. W naszym kraju Dzień Kobiet na szeroką skale zaczęto natomiast […]