OZDOBY WIELKANOCNE

Od 25 marca pod kierunkiem p. Barbary Rybarczyk Samorząd Uczniowski gimnazjum przygotowuje ozdoby wielkanocne.  Są to jaja wielkanocne wykonane techniką „karczochową”.  

POWITANIE WIOSNY – FOTO

POWITANIE WIOSNY

Społeczność szkoły pierwszy piękny, słoneczny dzień wiosny witała w lesie nad Jeziorem Dzilno. Po dwóch lekcjach w eskorcie panów policjantów udaliśmy się rowerami nad Jezioro Dzilno. Właśnie tam czekały uczniów niespodzianki przygotowane przez nauczycieli, pana leśniczego Zbigniewa Piotrkowskiego, pracowników WCEE, Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Radę Rodziców ZSS w Kowalu. Odwiedzili nas p. Eugeniusz Gołembiewski – Burmistrz […]

KONKURS RECYTATORSKI

15 marca 2014 r. w Zespole Szkół nr 4 im. K. K. Baczyńskiego we Włocławku już po raz XIX odbył się Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji K.K. Baczyńskiego. Jego celem jest popularyzacja utworów patrona szkoły, a przede wszystkim rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji. W przesłuchaniach wzięli udział gimnazjaliści i licealiści z Włocławka oraz powiatu włocławskiego. Oprócz […]

DZIEŃ KOBIET W IIIB

Dzień Kobiet jest doskonałą okazją do okazania Paniom, ile znaczą w życiu każdego mężczyzny. Choć niekiedy trudno im się do tego przyznać, to jednak zdają sobie sprawę, że świat bez Kobiet byłby smutny, nudny i nijaki. 7 marca, w przeddzień Święta Wszystkich Kobiet, męska część klasy III b zadbała o to, aby płeć piękna poczuła […]

KRYTERIA REKRUTACJI DO SZKOŁY

Kryteria rekrutacji do szkoły podstawowej i gimnazjum. § 36. 1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej gimnazjum, którym ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w obwodzie Zespołu Szkół Samorządowych w Kowalu. 2. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się kandydatów posiadających świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 3. Kandydaci […]