SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Dnia 23 września 2014r. na 4 godzinie lekcyjnej w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. W wyborach wzięli udział wszyscy uczniowie głosując na 18 kandydatów. Po przybyciu wszystkich klas uczniowie zagłosowali na swojego kandydata po czym udali się do klas na zajęcia. Do Samorządu Uczniowskiego zostali wybrani: Przewodnicząca – Tomasz Przybyszewski, Zastępca – […]

DNI KARIERY

W ramach doradztwa zawodowego w Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Piotra Tylickiego w Kowalu dnia 18 września 2014 r. odbyły się już po raz drugi „Dni Kariery”. Na spotkanie zostali zaproszeni absolwenci Publicznego Gimnazjum, którzy kończą studia, są na studiach doktoranckich bądź podjęli pracę zawodową. Zaproszenie przyjęli: p. Katarzyna Mokra, Marek Żabecki, Sebastian Stachowiak, Paweł […]

JAK GOSPODAROWAĆ ODPADAMI?

16 września 2014r. odbyło się w auli szkoły spotkanie uczniów kl.VI Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z p. Eugeniuszem Gołembiewskim, burmistrzem Kowala i p. Pawłem Lewandowskim zajmującym się gospodarką śmieciową w mieście Kowalu. Goście omówili zasady gospodarowania odpadami domowymi i przedstawili w formie prezentacji multimedialnej zestawienie ilości produkowanych przez mieszkańców naszego miasta śmieci.Za ich odbiór z […]

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

W poniedziałek 1 września 2014 r miała miejsce w Zespole Szkół Samorządowych w Kowalu uroczysta inauguracja roku szkolnego 2014/2015. Wzięło w niej udział 261 uczniów Szkoły Podstawowej, 152 gimnazjalistów oraz 40 nauczycieli uczących w Zespole Szkół. Obecni byli również zaproszeni goście: Senator Andrzej Person, Burmistrz Miasta Eugeniusz Gołembiewski, Przewodniczący Rady Miasta Marek Giergielewicz, Ksiądz Proboszcz […]