FOTO Z ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2017/18

[Show picture list]

INFORMACJA O „RODO”

(RODO) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Jaki jest cel RODO? Cele reformy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej i zmiany […]

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA Informujemy, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu przy ul. Piwnej 20 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne dane adresowe Inspektorem Ochrony Danych osobowych (IOD) u Administratora jest Paweł Modrzejewski, e-mail: inspektor@kiodo.pl Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu […]