ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

03 września 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019. Swoją obecnością zaszczycili nas Pan Eugeniusz Gołembiewski- burmistrz miasta Kowala, Pan Krzysztof Pasiecki- przewodniczący Rady Miasta Kowala, ks dr Piotr Głowacki- proboszcz parafii pw. św. Urszuli w Kowalu, Pani Anna Skrzypińska- przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Renata Majewska i Pan Adam Pajęcki – zastępcy przewodniczącej Rady Rodziców, Pani Ilona Majewska – kierownik IEiS UM Kowal, Pani Anna Prokopiak Lewandowska- dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Kowalu. Bardzo licznie przybyli Rodzice i oczywiście uczniowie. Uczniów, Rodziców, Nauczycieli i Gości przywitała Pani dyrektor Jadwiga Śpibida. Szczególnie ciepło powitała 46 uczniów klas pierwszych, dla których dopiero zaczęła się szkolna przygoda. Powitała również nowych uczniów, którzy przybyli z innych szkół i nowych nauczycieli: panią Paulę Krawiecką- nauczyciela historii, panią Justynę Sztypka – logopedę, panią Tatianę Kulpa Sęk – nauczyciela zajęć rewalidacyjnych, panią Martynę Pruszkiewicz- nauczyciela świetlicy.
Następnie zwróciła się do uczniów słowami: „Drodzy uczniowie przed wami rok wytężonej pracy, wielu zadań i obowiązków, ale z pewnością nie zabraknie radości z odnoszenia sukcesów i pokonywania trudności. Jaki będzie ten rok w największej mierze zależy od waszych postaw i podejścia do obowiązków szkolnych. My nauczyciele staramy się wspierać Was w tym zadaniu, pokazywać właściwą drogę. Uczniom klas 8 szkoły podstawowej i 3 gimnazjalnych życzę wytrwałości w przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego. Chciałabym, aby priorytetowym zadaniem dla wszystkich uczniów było osiąganie jak najwyższych wyników w nauce, osiąganie sukcesów w konkursach, godne reprezentowanie naszej szkoły oraz rozwijanie przedsiębiorczości, zainteresowań i zdolności”.Następnie Pani Dyrektor zwróciła się do przedstawicieli organu prowadzącego szkołę: „Jak co roku dzięki przychylności i wsparciu władz miasta, a szczególnie Pana Eugeniusza Gołembiewskiego-burmistrza miasta Kowala, pana Krzysztofa Pasieckiego- przewodniczącego Rady Miasta, a także pracowników Inspektoratu Edukacji i Sportu budynek naszej szkoły po wakacjach jest jeszcze piękniejszy. Dbając o komfort pracy odnowiono korytarze szkolne, lamperie w klasach, drzwi, wyremontowano toalety. W dwóch salach lekcyjnych zamontowano tablice interaktywne. Harcerzom z drużyny harcerskiej oddano do dyspozycji pomieszczenie na harcówkę”. W bieżącym roku szkolnym wiedzę będzie zdobywało 375 uczniów w 18 oddziałach. Pracować będzie 37 nauczycieli. Uczniowie zostaną objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną. W ramach tej pomocy będą mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pasji, natomiast uczniom mającym różnego rodzaju trudności szkoła stworzyła możliwość wyrównania braków, udziału w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, terapeutycznych, pomocy logopedy i pedagoga. Dzieci będą mogły również korzystać z zajęć świetlicowych i szerokiej gamy zajęć dodatkowych między innymi szachowych w ramach projektu „Szachy w szkole”. Uczniom, Pani dyrektor życzyła aby czas spędzony w szkole nie był zmarnowany. Przede wszystkim był bezpieczny i oczywiście pracowity. Nauczycielom, by był to rok, mimo wielu zmian, spokojnej pracy, dającej satysfakcję osobistą i uznanie otoczenia, a postępy i osiągniecia wychowanków dawały dużo zadowolenia. Do Rodziców powiedziała, że będzie to czas szczególny, bowiem nowy rok szkolny przyniesie wiele nadziei związanych z kolejnym rokiem wdrażania reformy edukacji, od której zależy przyszłość dzieci. Bez udziału rodziców szkolne wysiłki nie miałyby większego sensu. Życząc pociechy i dumy z dzieci, wyraziła nadzieję, że wspólne działania przyniosą oczekiwane efekty.
Gościom życzyła zdrowia i zadowolenia z codziennej pracy i dużo satysfakcji z wzajemnej współpracy.
Pani Dyrektor jak co roku nawiązała do tragicznych wydarzeń sprzed 79 lat, kiedy to wybuchła II wojna światowa. Mówiła o tym, że szkoła uczy młodych ludzi tolerancji dla inności, a hasło z wojskowych sztandarów „Bóg, Honor, Ojczyzna” nadal obowiązuje wszystkich, a szczególnie w 100 rocznicę odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości, po 123 latach zaborów. Ostatnim punktem inauguracji roku szkolnego 2018/2019 były spotkania uczniów w klasach z wychowawcami. Uczniowie otrzymali podręczniki i podekscytowani wrócili do domów, aby pakować zeszyty i przybory szkolne przed pierwszym dniem nauki.

Brak komentarzy

Brak komentarzy.

Komentarze są zablokowane.