Ćwiczę, uczę się, wygrywam

GALERIA ZDJĘĆ:

W PARKU LINOWYM

WYJAZD NA LODOWISKO

GIMNAZJALIŚCI W ZOO W PŁOCKU

ZAJĘCIA Z JĘZ. ANGIELSKIEGO

NORDIC WALKING

ZAJĘCIA INFORMATYCZNE

Projekt unijny Ćwiczę, uczę się, wygrywam!!! rozpoczęty…
Beneficjentem projektu jest Kujawsko–Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy,
ul. Jagiellońska 9, 85-067 Bydgoszcz – placówka akredytowna.
Projekt realizowany będzie w latach 2013-2014. Projekt skierowany jest do 100 gimnazjów województwa kujawsko-pomorskiego. Obejmuje grupę 1500 uczniów gimnazjów.
Prowadzone są zajęcia pozalekcyjne:
• Językowe
• Sportowe
• Informatyczne
• Matematyczno-przyrodnicze
• Wsparcie psychologiczne
Uczniowie są uczestnikami wszystkich zajęć.
Projekt ma charakter wychowawczy.
Grupa 17 uczniów klas pierwszych Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Piotra Tylickiego w Kowalu uczestniczy także w zajęciach pozalekcyjnych m.in. z informatyki, języka angielskiego, chemii oraz w zajęciach sportowych.

Cel główny projektu:
Kształtowanie społecznie akceptowanych zachowań 1500 uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym ze 100 gimnazjów woj. kujawsko-pomorskiego poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych
od 1.11.2012 do 31.05.2014.
Cele szczegółowe:
1. Zmiana nieakceptowanych społecznie zachowań 1500 uczniów, w wyniku zastosowania nowatorskich działań edukacyjnych i wychowawczych na zajęciach pozalekcyjnych w okresie realizacji projektu.

2. Przyrost u 1500 uczniów umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych poprzez udział w warsztatach z psychologiem w okresie realizacji projektu

3. Rozwój u 1500 uczniów kompetencji kluczowych, zainteresowań matematyczno – przyrodniczych, językowych i ICT poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych.

 

Rozkład zajęć w roku szkolnym 2013/14

Poniedziałek: 14:15 – 15:00 – jęz. angielski (216)

Środa: 14:10 – 16:10 – zajęcia z psychologiem (grupa II), (216) co dwa tygodnie

13:25 – 15:00 – informatyka (co dwa tygodnie)

Czwartek: 14:10 – 16:10 – zajęcia z psychologiem (grupa I) (216) co dwa tygodnie

Piątek: 13:25 – 14:10 – chemia (216)

14:15 – 15:00 – wych. fizyczne

 

Zajęcia z psychologiem:

GRUPA I:  (Adamski Wiktor, Golon Artur, Naczmańska Natalia, Rudziński Przemysław, Ryniecki Mikołaj, Świątek Wiktoria, Widera Anna, Wieczorek Krystian)

10, 24.10.2013

7,21.11.2013

5,19.12.2013

 

GRUPA II:  (Bartkiewicz Łukasz, Buziewski Kacper, Dąbek Jakub, Lisowska Alicja, Pasternak Angelika, Pasternak Damian, Sławski Bartosz, Sodomir Michał, Woźniak Justyna)

2,16,30.10.2013

13,27.11.2013

11.12.2013