DORADZTWO ZAWODOWE

Adresy stron internetowych o tematyce doradztwa zawodowego:

www.koweziu.ed.plKRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ

W KOWEZiU są opracowywane i realizowane przedsięwzięcia edukacyjne związane z kolejnymi etapami przemian edukacyjnych w Polsce.

Ośrodek współpracuje z innymi centralnymi placówkami edukacyjnymi oraz instytucjami rządowymi organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą. Zajmuje się także gromadzeniem, przetwarzaniem i rozpowszechnianiem informacji pedagogicznej z zakresu kształcenia zawodowego.

http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl – Na stronach portalu znajdziesz informacje, które mogą pomóc w wyborze drogi kształcenia oraz w wyborze lub zmianie drogi zawodowej. Mapa prowadzi do 16 portali wojewódzkich, gdzie znajdują się informacje na poziomie regionalnym. Zapraszamy! Informacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli!

www.youtube.pl- w wyszukiwarce wpisujemy KOWEZIU- filmu zawierające treści z doradztwa zawodowego

http://labirynt-zawodow.progra.pl/ – w zakładce POBIERZ- znajduje się gra edukacyjna Labirynt Zawodów.