PATRON SZKOŁY

Piotr Tylicki – patron naszej szkoły.
Piotr Tylicki (herb Lubicz) przyszedł na świat w 1543 roku w Kowalu. Pomimo tego, że przyszły patron naszej szkoły był synem wójta, to wywodził się on z tylko średniozamożnej części szlachty. Status materialny nie przeszkodził jednak Piotrowi Tylickiemu w zdobyciu wykształcenia na Akademii Krakowskiej – jednej z najznamienitszych Uczelni Wyższych nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Jednym z rezultatów jego konsekwentnej i rzetelnej nauki były święcenia diakonatu, które przyjął w wieku 45 lat. Od tamtej pory życie zawodowe Piotra Tylickiego nabrało rozpędu. Za panowania Stefana Batorego zdolny diakon pełnił funkcję sekretarza królewskiego oraz był kanonikiem m.in. w Przemyślu, Warszawie, Sandomierzu i Płocku. Jego wiedza z zakresu prawa oraz sumienna praca szybko zostały dostrzeżone na dworze Zygmunta Wazy. Oto bowiem w latach 1598-1604 rodowity mieszkaniec Kowala został podkanclerzem koronnym i towarzyszył królowi Polski w nieudanej wyprawie w obronie tronu do Szwecji.
Rok 1603 stał się przełomowy w życiu patrona naszej szkoły. Jako biskup warmiński, otrzymał on z rąk króla Polski nominację na stanowisko biskupa kujawsko-pomorskiego. Jednak tym zaszczytnym stanowiskiem Piotr Tylicki cieszył się zaledwie trzy lata. W styczniu 1607 roku został przeniesiony do Diecezji Krakowskiej, w której piastował urząd biskupa do końca swych dni. Nowe środowisko jednak nie przeszkodziło duchownemu w nienagannym pełnieniu swych obowiązków. Niegdysiejszy mieszkaniec Kowala, zgoła od razu przystąpił do wprowadzania zmian będących efektem Soboru Trydenckiego. Wspierał Akademię Krakowską oraz klasztory i szpitale. Jako osoba oświecona wiedział jak bardzo ważnym elementem w życiu młodego człowieka jest rozwój nie tylko duchowy, ale i intelektualny. Dlatego też był on fundatorem stypendiów dla studentów Akademii Krakowskiej pochodzących z Warmii.
Wybitny mieszkaniec naszego miasta zmarł 13 lipca 1616 roku, pozostawiając po sobie piękną kartę w historii duchowieństwa XVI i XVII -wiecznej Polski.
Piotr Tylicki Herb Piotra Tylickiego

1 2

Opracowały pod przewodnictwem mgr. Przemysława Kotlarczyka
Julia Piotrkowska
Alica Rybarkiewicz
Zuzia Skrzypińska