PROGRAM eTwinning

W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie Publicznego Gimnazjum w Kowalu pod opieką nauczyciela języka angielskiego Moniki Rosiak przystąpili do dwóch projektów anglojęzycznych na platformie e-Twinning.
e-Twinning to europejska współpraca szkół. Bezpieczna i bezpłatna platforma dla nauczycieli i uczniów pozwalająca na nawiązanie kontaktów, współpracę przy projektach i dzielenie się pomysłami.
Pierwszy projekt pod nazwą „Tell me all about yourself” – „Powiedz mi wszystko o sobie „realizowany jest przez 26 uczniów klasy Ib gimnazjum. Nasi uczniowie współpracują tu z młodzieżą z Grecji, Turcji, Rumunii, Słowacji, Łotwy.
Nad drugim projektem pod nazwą „Our global motherland” – „Nasza globalna ojczyzna” pracuje 12 osób z klasy IIb gimnazjum. Nasi uczniowie mają tu szansę poznać przyjaciół z Włoch, Rumunii, Turcji, Belgii.
Celem obydwu projektów jest poprawa praktycznej znajomości języka angielskiego, stworzenie możliwości poznania nowych przyjaciół, a co za tym idzie nowych tradycji, kultur, nauka swobodnej komunikacji w języku angielskim, otwartości, tolerancji.
Każdy z uczniów ma na tej platformie swoje indywidualne konto, gdzie zamieszcza rezultaty swojej pracy. Zadania te mają różnorodne formy na przykład: prezentacji multimedialnych, listów, opisów, prezentacji zdjęć, rysunków itp.
Do zadań projektów należy między innymi przedstawienie siebie, swojej rodziny, zainteresowań, swojego kraju, miasta, szkoły, zwyczajów charakterystycznych dla każdego z państw.
Dzięki sumiennej pracy mam nadzieję, że projekty te staną się początkiem długoletnich przyjaźni, a ich uczestnicy będą mieli szansę spotkać się kiedyś nie tylko na platformie internetowej.

Monika Rosiak

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji nowego programu europejskiego eTwinning. Co to jest? Program eTwinning (http:/www.etwining.pl) to edukacyjny program Unii europejskiej promujący współpracę szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych. Program zachęca do wykorzystywania technologii informacyjno-kominikacyjnych (ICT), a zatem uczniowie i nauczyciele wykorzystują do współpracy Internet. Projekt ten nie wiąże się z żadnymi wyjazdami za granicę. Nauczyciele i uczniowie wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. Poznają swoje kraje, miasta, szkolne obyczaje, tradycje. Uczą się tolerancji dla odmienności. Zdobywają ciekawe, w sposób atrakcyjny podane informacje o mieszkańcach Europy. Wspólne działania szkół motywują do nauki i otwarcia na Europę. Tematem projektu, do którego przystąpiła nasza szkoła są charakterystyczne zwyczaje dla naszego państwa, regionu, miasta… Celem projektu jest poznanie tradycji, kultury innych państw.

Nauczyciel języka angielskiego

Monika Rosiak