PROJEKTY UCZNIOWSKIE

Tematy projektów uczniowskich:

1. Czym może zadziwić dorobek ks. Twardowskiego?
2. Poeci regionu kujawskiego.
Opiekun: U. Bronikowska

1. Moje miasto – moja mała ojczyzna (Konkurs moja mała ojczyzna – redagowanie gazetki szkolnej).
Opiekun: M. Głowińska

1. „Święty Mikołaj przyjeżdża do Kowala”.
Opiekun: K. Janicka

 

1. Nasza szkoła – prezentacja multimedialna.
2. Nasza szkoła – folder informacyjny.
3. „Świat gier” – prezentacja.

4. Połączenia równolegle i szeregowe odbiorników.

Opiekun: C. Piątek

1. Wykonanie metodą projektu gazetki ściennej na temat Unii Europejskiej.
2. Przedstawienie metoda projektu dowolnie wybranego świętego ogłoszonego przez Kościół w formie plakatu, rysunku lub inscenizacji.
Opiekun: J. Przywitowski

1. Wymiana korespondencji z zagranicą – E-twinning.
2. Interpretacja piosenek angielskich w kontekście przygotowania Konkursu Piosenki angielskiej.
Opiekun: M. Rosiak

1. Rola tańców towarzyskich w kulturze – prezentacja walca wiedeńskiego.
2. Czy zdrowy styl życia jest modą czy potrzebą człowieka?
Opiekun: B. Snopkowska

1. Prawdy i mity o dodatkach do żywności.
2. Jaki jest stan czystości wód w naszym regionie?
3. Czy wiesz co jesz?
Opiekun: J. Śpibida

1. Moje Gimnazjum w liczbach i procentach.
2. Jakie są własności wielościanów foremnych?
Opiekun: M. Wendołowska

1. Czy wiesz co jesz? – zasady zdrowego odżywiania.
2. Nie dajmy się zachipsować, czyli jedno jabłko dziennie.
3. Jak oszczędzać energię cieplną i elektryczną w swoim domu.
4. Czy mój dom jest ekologiczny – oszczędność energii cieplnej i elektrycznej.
Opiekun: D. Zbonikowska

1. Popkultura USA i Wielkiej Brytanii
2. Tradycje i zwyczaje Wielkiej Brytanii
opiekun: M. Ziółkowska

1. Postacie krajów niemieckojęzycznych (gazetka)2. Kultura krajów niemieckojęzycznych – współczesna sztuka i muzyka niemiecka (zajęcia interaktywne).

opiekun: Anna Krzemińska