REFORMA EDUKACJI

Wszystkie aktualne informacje na temat reformy edukacji można przeczytać na stronie MEN:http://www.men.gov.pl