WSPÓŁPRACA

Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym.
Szkoła oprócz nauki, oferuje także możliwość rozwijania własnych zainteresowań poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych. Stara się stworzyć uczniom sprzyjające warunki do współdziałania ze środowiskiem lokalnym. Współpracujemy z wieloma instytucjami i organizacjami na terenie miasta, gminy, regionu. Do nich należą przede wszystkim Dom Pomocy Społecznej w Kowalu. Do tradycji należą już wieczory andrzejkowe, wielkanocne odwiedziny z palemką, jajkiem czy występy z okazji świąt narodowych. Szczególnie dumni jesteśmy z nowej formy kontaktu z „domem pod serduszkiem” polegającej na odwiedzinach jego mieszkańców przez gimnazjalistów. Rozmowa, czytanie książek, prasy, wspólne śpiewanie, oglądanie telewizji, spacery, czy pomoc w prostych czynnościach ułatwiających funkcjonowanie. Grupa uczniów – wolontariuszy, co najmniej raz w tygodniu spędza czas w towarzystwie wspaniałych ludzi pragnących kontaktów.
Naturalną rzeczą jest współpraca z organem prowadzącym – Radą Miasta Kowal, Parafią Rzymsko-Katolicką, a również władzami gminy Kowal. Wspomnieć wypada wspólnie przygotowanie obchodów świąt państwowych i lokalnych – Jarmarku Kazimierzowskiego, Gal Miejskich, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzą działalność skierowaną zarówno do młodzieży, rodziców, jak i nauczycieli. Prelekcje, warsztaty, ale i wspólne wyjazdy, jak niezapomniany biwak w Goreniu czy Szczutkowie połączone z realizacją programów profilaktycznych. Impulsem do tego rodzaju akcji ogłoszona przez dział oświaty zdrowotnej włocławskiego Sanepidu. Z Sanepidem współpracujemy od początku naszego istnienia, szereg programów zdrowotnych np.:” Twój piękny uśmiech”, czy wspomniany wcześniej konkurs na wspólną kampanię „Olewam palenie”, w którym zdobyliśmy I miejsce w powiecie, zaangażowały nie tylko młodzież, ale również nauczycieli i rodziców.
Grupa dziewcząt z Zespołu Chealerdes towarzyszy miejscowej orkiestrze strażackiej podczas występów np.: przy okazji przeglądów orkiestr dętych zawodów pożarniczych „Jarmarku Kazimierzowskiego”, a również uświetnienia finałowego meczu w ramach Turnieju piłki halowej o puchar burmistrza Kowala.
Walory przyrodnicze naszego regionu poznajemy dzięki życzliwości Nadleśnictwa Kowal. kilka razy do roku w Dzień Wiosny, Dzień Dziecka i temu podobnych okazjach współorganizujemy kuligi, wycieczki piesze i rowerowe ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną „Kukawy”, a na zakończenie zawsze ta sama niespodzianka -ognisko nad jeziorem Dzilno.
Nie sposób pominąć Zarządu Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego, z którym wspólnie bierzemy udział w spotkaniach, konkursach, wycieczkach po parku, akcjach.. Chociażby coroczne wrześniowe „sprzątanie świata”- parku w okolicy Jeziora Lubiechowskiego. W roku szkolnym 2004/05 nasza szkoła zajęła II miejsce w kategorii gimnazja i szkoły średnie.
Współpracujemy z Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku – sympozja, spotkania, prezentowanie przez naszą nauczycielkę programu autorskiego do klasy I kształcenia ekologicznego. Czy wreszcie liczne konkursy plastyczne, w których nasi uczniowie biją rekordy w ilości zdobytych nagród i wyróżnień. Podobnie w konkursie „Perełki Parków Krajobrazowych”.
Polski Czerwony Krzyż organizuje dla pracowników szkoły również dla uczniów szkolenia w udzielaniu pomocy przedmedycznej, przygotowuje paczki dla uczniów z najuboższych rodzin. My zaś odwdzięczamy się zbiórką pieniędzy na rzecz WOŚP. Młodzież naszej szkoły szczególnie zaangażowała się w zbiórkę pomocy szkolnych – książek i przyborów szkolnych dla uczniów polskiej szkoły na Ukrainie. Nie pozostajemy obojętni na nieszczęście innych. 6 września 2004 roku uczciliśmy pomięć ofiar ataku terrorystów w Biesłanie w Osetii na południu Rosji. Punktualnie o 8.oo minutą ciszy oddaliśmy hołd, tym którzy zginęli. Następnie o godzinie 12.oo na placu przed szkołą odbył się apel, w którym uczestniczyli również uczniowie szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego. Honory oddali obywatele Kowala, pan Jan Nowicki odczytał motto powieści Ernesta Hemingway’a „Komu bije dzwon”. Proboszcz naszej parafii ks. dr Piotr Głowacki poprowadził modlitwę za zmarłych, a przedstawiciele władz złożyli kwiaty przekazane przez Burmistrza pod specjalnie na tę okazję przygotowaną tablicą. Uczniowie zaś zapalili znicze pod tablicą, na której widniał napis: „Naszym koleżankom i kolegom z Biesłana, ich rodzicom i nauczycielom – pamięc i modlitwa”.
Dużym zainteresowaniem młodych mieszkańców Kowala i okolic cieszą się organizowane z myślą o nich rozgrywki sportowe, w których nasza młodzież rywalizuje ze swoimi kolegami z innych szkól. Tak się dzieje podczas turniejów piłki siatkowej o puchar burmistrza, turniejów tenisowych czy szachowych w okresie ferii zimowych.
Najczęstszą formą współpracy są występy artystyczne gimnazjalistów dla uświetnienia uroczystości rocznic i ważnych wydarzeń, jak np. z okazji 25 rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II w 2003 r., corocznie Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dnia Dziecka.
Ponadto uświetniają akcje na rzecz pomocy potrzebującym – WOŚP, dotkniętych klęskami żywiołowymi – powodzianom z południa Polski. Jesteśmy otwarci na każdą formę współpracy. Wszystko to nie stałoby się udziałem naszych uczniów, gdyby nie zaangażowanie nauczycieli. Jestem przekonana, że nasza młodzież jest świadoma swojego miejsca w środowisku i w przyszłości będzie potrafiła pełnić w nim różnorodne role.

Jadwiga Śpibida