WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

Zestaw podręczników i materiałów edukacyjnych obowiązujących w Gimnazjum w Kowalu

w roku szkolnym 2018/2019.

 Podręczniki wszyscy uczniowie otrzymują nieodpłatnie (oprócz religii).

 

L. p. Przedmiot Tytuł podręcznika Wydawnictwo  
         
1. Język angielski Klasa III Repetyturium Gimnazjalisty Macmillan III

 

2. Język polski Słowa na czasie Nowa Era  III

 

3. WOS Dziś i jutro Nowa Era  

 

 

 

 

4. Matematyka  

Matematyka 2

Matematyka 3

GWO  

III

 

5. Historia  Śladami przeszłości Nowa Era III

 

6. Geografia  

Puls Ziemi

 

Nowa Era  

III

 

7. Język niemiecki Kompass 2 neu

Kompass 3 neu

 

PWN III

 

8. Biologia Puls życia Nowa Era  

III

 

9. Edukacja dla bezpieczeństwa Żyję i działam bezpiecznie Nowa Era III

 

10. Zajęcia techniczne Technika w praktyce Nowa Era  III

 

11. Informatyka Informatyka w ćwiczeniach PWN  

III

 

12. Chemia Chemia nowej ery Nowa Era  III  
           
13. Religia Chodźmy razem WAM III  
14. Język niemiecki Kompass 2 neu PWN  III