Menu ucznia

Warszawa

Kalendarz szkolny

poprzednim miesiącu wrzesień 2020 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 36 1 2 3 4 5 6
week 37 7 8 9 10 11 12 13
week 38 14 15 16 17 18 19 20
week 39 21 22 23 24 25 26 27
week 40 28 29 30

Logowanie

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

Komunikat w sprawie zapisów do świetlicy szkolnej
Wpisany przez Dyrekcja Szkoły   
piątek, 21 sierpnia 2020 13:30

Szanowni Rodzice uczniów klas I-III !!!!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu zwraca się z prośbą o złożenie wniosków do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021. Dokumenty należy złożyć do dnia 28 sierpnia 2020 roku w sekretariacie. Druk wniosku w wersji elektronicznej udostępniony jest dla Państwa na stronie internetowej szkoły w zakładce-dokumenty, natomiast druk w wersji papierowej można pobrać z sekretariatu szkoły.

Ze względu na obowiązujące obostrzenia wynikające z pandemii COVID-19 do świetlicy szkolnej przyjmowane będą wyłącznie dzieci, których oboje rodzice/opiekunowie pracują zawodowo. Zaleca się, jeśli istnieje możliwość sprawowania opieki po zajęciach szkolnych przez dziadków lub innych członków rodziny, aby nie zapisywać dzieci do świetlicy szkolnej.

 
Oferta pracy
Wpisany przez Dyrektor Szkoły   
czwartek, 20 sierpnia 2020 16:03

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowalu ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela wspomagającego

Planowany termin przyjęcia do pracy – wrzesień 2020 r.

Charakter pracy – nauczyciel wspomagający – oligofrenopedagogika oraz wspomaganie rozwoju, edukacja ze spektrum autyzmu

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r., poz. 1575 z późn. zm.).

Wymagania stawiane kandydatom:

posiada odpowiednie wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym (studia z zakresu oligofrenopedagogika oraz wspomaganie rozwoju ze spektrum autyzmu, trening umiejętności społecznych)

spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu

posiada obywatelstwo polskie

ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych

nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie

nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów:

ocena złożonych dokumentów

rozmowa kwalifikacyjna

badania lekarskie

Wymagane dokumenty:

podanie o przyjęcie do pracy kierowane do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kowalu

świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy

dokument potwierdzający posiadane wykształcenie

dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje zawodowe lub specjalistyczne

dokumenty stwierdzające przygotowanie pedagogiczne

wymagane dokumenty powinny zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu z siedzibą w Kowalu , ul. Piwna 20; 87-820 Kowal, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, str. 1)”.

Termin składania dokumentów: do dnia 30 sierpnia 2020 r.

Dokumenty należy składać:

drogą elektroniczną - email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

za pomocą przesyłki pocztowej poleconej na adres Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, ul. Piwna 20; 87-820 Kowal (liczy się data wpływu do jednostki).

Dokumenty złożone po terminie 20.08.2020 r. nie będą rozpatrywane.

Informacji w zakresie rekrutacji udziela sekretariat szkoły:

osobiście w siedzibie: Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, ul. Piwna 20; 87-820 Kowal

telefonicznie: (054) 284-23-17

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat, który złoży wymagane dokumenty zostanie zawiadomiony telefonicznie.
 
Lista uczniów klas pierwszych
Wpisany przez Dyrektor Szkoły   
poniedziałek, 17 sierpnia 2020 10:50

Szanowni Rodzice,

Zapraszamy do zapoznania się z listami uczniów klas pierwszych w nowym roku szkolnym 2020/2021.

Listy zostały wywieszone na tablicy informacyjnej w holu szkoły.

 
Wykaz podręczników
Wpisany przez Dyrekcja Szkoły   
czwartek, 13 sierpnia 2020 06:47

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOWALU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Uczniowie w pierwszym dniu roku szkolnego otrzymają podręczniki i materiały ćwiczeniowe. Zobowiązani są tylko do zakupu we własnym zakresie:

klasa I - religia ,, Poznaję Boży Świat"- podręcznik

klasa II - religia ,,Kochamy Pana Jezusa" (podręcznik + ćwiczenie)

klasa III - religia ,,Przyjmujemy Pana Jezusa" (podręcznik + ćwiczenie)

klasa IV - religia ,,Zaproszeni przez Boga (podręcznik + ćwiczenie)",

j. niemiecki ,,Wir Smart 1"(podręcznik + ćwiczenie)

klasa V - religia„Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”(podręcznik + ćwiczenie)

j. niemiecki ,,Wir smart 2"(podręczniki + ćwiczenie )

klasa VI - religia ,,Przemienieni przez Boga (podręcznik + ćwiczenie),

j. niemiecki ,,Wir Smart 3" (podręcznik + ćwiczenie)

klasa VII - religia ,,Szukam Was 1" (podręcznik)

klasa VIII - religia ,,Jestem z Wami" (podręcznik)

Przedmiot

Podręcznik

Wydawnictwo

 

KLASY I

Kształcenie zintegrowane

 

(Edukacja wczesnoszkolna)

Wielka Przygoda klasa I, Podręcznik zintegrowany- część I,II,III,IV.

Wielka Przygoda klasa I. Podręcznik do matematyki - część I,II.

(podręcznik + ćwiczenia)

Nowa Era

 

 

Nowa Era

Język angielski

Bugs Team 1

( podręcznik+ ćwiczenie )

Macmillan

Religia

Poznaję Boży Świat (podręcznik)

Jedność

 

KLASA II

Kształcenie zintegrowane

 

(Edukacja wczesnoszkolna)

Elementarz odkrywców, Podręcznik zintegrowany - część I,II,III,IV.

Elementarz odkrywców. Podręcznik do matematyki-część I,II.

(podręcznik +ćwiczenia)

Nowa Era

 

 

Nowa Era

Język angielski

Bugs Team 2

(podręcznik+ ćwiczenie)

Macmillan

Religia

Kochamy Pana Jezusa (podręcznik + ćwiczenie)

WAM

 

KLASA III

Kształcenie zintegrowane

(Edukacja wczesnoszkolna)

 

 

Elementarz odkrywców, Podręcznik zintegrowany - część I,II,III,IV.

Elementarz odkrywców. Podręcznik do matematyki-część I,II.

(podręcznik +ćwiczenia)

Nowa Era

 

 

 

Nowa Era

Język angielski

 

Bugs Team 3

(podręcznik + ćwiczenie)

Macmillan

Religia

Przyjmujemy Pana Jezusa (podręcznik + ćwiczenie)

WAM

KLASA IV

Język polski

Między nami

(podręcznik + ćwiczenia I, II wersja B)

GWO

 

Język angielski

 

Brainy 4

(podręcznik + ćwiczenie)

Macmillan

Matematyka

 

Matematyka z plusem

(podręcznik+dwa zeszyty ćwiczeń,wersja B)

GWO

Przyroda

Tajemnice przyrody 4

Nowa Era

Historia

Wczoraj i dziś 4

Nowa Era

Technika

Jak to działa? 4

Nowa Era

Muzyka

Lekcja muzyki 4

Nowa Era

Plastyka

Do dzieła! 4

Nowa Era

Religia

Zaproszeni przez Boga (podręcznik + ćwiczenie)

WAM

Informatyka

Lubię to! 4

Nowa Era

Język niemiecki

Wir Smart 1(podręcznik + ćwiczenie)

Lektor Klett Polska

 

KLASA V

Język polski

 

Nowe słowa na start! 5

(podręcznik + ćwiczenie)

Nowa Era

Język angielski

 

Brainy 5

(podręcznik + ćwiczenie)

Macmillan

Matematyka

 

Matematyka z plusem

(podręcznik + ćwiczenie)

wersja B

GWO

Biologia

Puls życia 5

Nowa Era

Geografia

Planeta Nowa 5

Nowa Era

Historia

Wczoraj i dziś 5

Nowa Era

Technika

Jak to działa! 5

Nowa Era

Muzyka

Muzyka 5

MAC

Plastyka

Plastyka 5

MAC

Religia

 

„Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”

(podręcznik + ćwiczenie)

Jedność

Informatyka

Lubię to ! 5

Nowa Era

Język niemiecki

 

Wir smart 2

(podręczniki + ćwiczenie )

Lektor Klett

 

KLASA VI

Język polski

 

Nowe słowa na start ! 5

(podręcznik + ćwiczenie)

Nowa Era

Język angielski

 

Brainy 6

(podręcznik + ćwiczeni)

Macmillan

Matematyka

 

Matematyka z plusem

(podręcznik+ dwa zeszyty ćwiczeń wersja B)

GWO

Biologia

Puls życia 6

Nowa Era

Geografia

Planeta Nowa 6

Nowa Era

Historia

 

Wczoraj i dziś

(podręcznik )

Nowa Era

Technika

Jak to działa

Nowa Era

Muzyka

I gra muzyka 4-6

Nowa Era

Plastyka

Do dzieła 6

Nowa Era

Religia

Przemienieni przez Boga (podręcznik + ćwiczenie)

WAM

Informatyka

Lubię to ! 6

Nowa Era

Język niemiecki

Wir Smart 3

(podręcznik + ćwiczenie)

Lektor Klett

 

KLASA VII

 

Język polski

 

Nowe słowa na start!

(podręcznik + ćwiczenia)

GWO

Język angielski

Brainy (podręczniki + ćwiczenie)

GWO

Język niemiecki

Magnet 1 (podręcznik + ćwiczenie)

Lektor Klett

Matematyka

 

Matematyka z plusem 7

(podręcznik + ćwiczenie)

GWO

Biologia

Puls życia 7

Nowa Era

Geografia

Planeta Nowa 7

Nowa Era

Historia

Wczoraj i dziś 7

Nowa Era

Muzyka

Lekcja Muzyki 7

MAC

Plastyka

Do dzieła! 7

MAC

Chemia

Chemia Nowej Ery 7

Nowa Era

Religia

Szukam Was 1(podręcznik)

WAM

Fizyka

Spotkania z fizyką

( podręcznik + ćwiczenie)

Nowa Era

Informatyka

Lubię to! 7

Nowa Era

 

Klasa VIII

 

Język polski

 

Między nami 8

( podręcznik+2 zeszyty ćwiczeń)

GWO

Język angielski

Repetytorium Ósmoklasisty

Macmillan Education

 

Język niemiecki

Magnet 2

(podręcznik + ćwiczenie)

Lektor Klett

Matematyka

 

Matematyka 8 z plusem

(podręcznik+ćwiczenie podstawowe)

GWO

Biologia

Plus życia 8

Nowa Era

Chemia

Chemia Nowej Ery 8

Nowa Era

Fizyka

 

Spotkania z fizyką 8

(podręcznik + ćwiczenie)

Nowa Era

Geografia

Planeta Nowa 8

Nowa Era

Historia

Wczoraj i dziś 8

Nowa Era

Religia

Jestem z Wami (podręcznik)

WAM

Informatyka

Lubię to! 8

Nowa Era


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 348

Ważne daty

Brak wydarzeń

Goście na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 

Statystyki strony

Artykułów : 1610
Zakładki : 19

Licznik odwiedzin

Dzisiaj137
Wczoraj156
Tydzień137
Miesiąc5119
Wszystkie921547

Dzwonki

  1. 8.00 - 8.45
  2. 8.55 - 9.40
  3. 9.50 - 10.35
  4. 10.45 - 11.30
  5. 11.45 - 12.30
  6. 12.40 - 13.25
  7. 13.30 - 14.15
  8. 14.20 - 15.05
  9. 15.10 - 15.55

Przyjazna Szkoła

Pobierz bezpłatny program PIT Projekt 2017!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl

Z wielką radością informujemy,

że Stowarzyszenie Rodziców na

Rzecz Pomocy Szkołom ,,Przyjazna Szkoła"

w ramach projektu - stanowiącego realizację

pomocy  Stowarzyszenia w Akcji

,,1% dla mojej szkoły"

w kwocie 9234,70 zł zakupiliśmy dwie

tablice interaktywne, znaki drogowe

do miasteczka ruchu

drogowego i stroje sportowe.

Zakupione pomoce służą realizacji

 procesu dydaktycznego w naszej szkole.