Ekopracownia - zielone serce szkoły

    • Ekopracownia - zielone serce szkoły

    • Za pośrednictwem Urzędu Miasta Kowal, nasza szkoła przystąpiła do  Programu Priorytetowego Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej „Ekopracownia – zielone serce szkoły”


     Program obejmuje m.in.:
         • zakup pomocy dydaktycznych, remont i wyposażenie ekopracowni
         • szkolenie rady pedagogicznej
         • przeprowadzanie cyklicznych zajęć i warsztatów dla uczniów I i II etapu edukacyjnego
         • przeprowadzenie prelekcji i warsztatów  przez zaproszonych przedstawicieli  instytucji zewnętrznych

       • organizowanie konkursów wiedzowych i plastycznych tematycznie  związanych z odnawialnymi źródłami energii
         • promocja ekopracowni wśród pracowników sąsiednich szkół oraz mieszkańców miasta
      • spotkania  z lokalnymi organizacjami społecznymi, samorządem i mieszkańcami miasta, przeprowadzenie prelekcji na temat wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w naszym mieście.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
   • tel. (054) 284-23-17 Numery wewnętrzne: -10-Sekretariat -11-Dyrektor Szkoły -12-Z-ca Dyrektora Szkoły -13-Administracja -14-Księgowość -15-Inspektorat Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Kowal
   • ul. Piwna 20 87-820 Kowal 87-820 Kowal Poland
  • Logowanie