Wykaz podręczników i materiałów ćwiczeniowych

   • Wykaz podręczników i materiałów ćwiczeniowych  obowiązujących w roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu

     

     

    Przedmiot

     

     

    Podręcznik

     

    Wydawnictwo

     

    KLASY I

     

    Kształcenie zintegrowane

     

    Wielka Przygoda klasa I, Podręcznik zintegrowany- część

    Nowa Era

     

     

    (Edukacja wczesnoszkolna)

    I,II,III,IV.

     

    Wielka Przygoda klasa I. Podręcznik do matematyki - część I,II.

    (podręcznik + ćwiczenia)

    Nowa Era

    Język  angielski

    Bugs Team 1

    ( podręcznik+ ćwiczenie )

    Macmillan

    Religia

    Poznaję Boży świat

     Jedność

     

    KLASA II

     

    Kształcenie zintegrowane

     

    (Edukacja wczesnoszkolna)

    Elementarz odkrywców,

    Nowa Era

     

    Podręcznik zintegrowany - część I,II,III,IV.

     

    Elementarz odkrywców. Podręcznik                   do matematyki-część I,II.

    (podręcznik +ćwiczenia)

     

    Nowa Era

    Język  angielski

    Bugs Team 2

    (podręcznik+ ćwiczenie )

    Macmillan

    Religia

    Odkrywamy królestwo Boże

    Jedność

     

    KLASA III

     

    Kształcenie zintegrowane

    (Edukacja wczesnoszkolna)

     

     

    Elementarz odkrywców, Podręcznik zintegrowany - część I,II,III,IV.

     

    Elementarz odkrywców. Podręcznik                      do matematyki-część I,II.

    (podręcznik +ćwiczenia)

    Nowa Era

     

     

     

    Nowa Era

    Język angielski

     

    Bugs Team 3  

    (podręcznik + ćwiczenie)

    Macmillan

    Religia

    Przyjmujemy Pana Jezusa 3

    (podręcznik+ ćwiczenie)

    WAM

     

    KLASA IV

     

    Język polski

    Między nami

    (podręcznik + ćwiczenia I, II wersja B)

    GWO

     

    Język angielski

     

    Brainy 4

    (podręcznik + ćwiczenie)

    Macmillan

    Język niemiecki

    Wir Smart 1

    (podręcznik + ćwiczenie)

    Lektor Klett Polska

    Matematyka

     

    Matematyka z plusem

    (podręcznik+ dwa zeszyty ćwiczeń,  wersja B)

    GWO

    Przyroda

    Tajemnice przyrody 4

    Nowa Era

    Historia

    Wczoraj i dziś  4

    Nowa Era

    Technika

    Jak to działa?  4

    Nowa Era

    Muzyka

    Lekcja muzyki 4

    Nowa Era

    Plastyka

    Do dzieła! 4

    Nowa Era

    Informatyka

    Lubię to! 4

    Nowa Era

    Religia

    Zaproszeni przez Boga 4

    (podręcznik +ćwiczenie)

    WAM

     

    KLASA V

     

    Język polski

     

    Między Nami 5

    (podręcznik + ćwiczenie)

    GWO

    Język angielski

     

    Brainy 5

    (podręcznik + ćwiczenie)

    Macmillan

    Język niemiecki

    Wir Smart 2

    (podręcznik + ćwiczenie)

    Lektor Klett Polska

    Matematyka

     

    Matematyka z plusem

    (podręcznik + ćwiczenie)

     wersja B

    GWO

    Biologia

    Puls życia 5

    Nowa Era

    Geografia

    Planeta Nowa 5

    Nowa Era

    Historia

    Wczoraj i dziś 5

    Nowa Era

    Technika

    Jak to działa! 5

    Nowa Era

    Muzyka

    Lekcja muzyki 5

    Nowa Era

    Plastyka

    Do dzieła! 5

    Nowa Era

    Informatyka

    Lubię to ! 5

    Nowa Era

    Religia

    Szczęśliwi, którzy szukają prawdy 5

    (podręcznik + ćwiczenie)

    Jedność

     

    KLASA VI

     

     

    Język polski

     

    Nowe słowa na start ! 6

    (podręcznik + ćwiczenie)

    Nowa Era

    Język angielski

     

    Brainy 6

    (podręcznik + ćwiczeni)

    Macmillan

    Język niemiecki

    Wir Smart 3

    (podręcznik + ćwiczenie)

    Lektor Klett Polska

    Matematyka

     

    Matematyka z plusem

    (podręcznik+ dwa zeszyty ćwiczeń wersja B)

    GWO

    Biologia

    Puls życia 6

    Nowa Era

    Geografia

    Planeta Nowa 6

    Nowa Era

    Historia

     

    Wczoraj i dziś

    (podręcznik )

    Nowa Era

    Technika

    Jak to działa

    Nowa Era

    Muzyka

    Muzyka 6

    MAC

    Plastyka

    Plastyka 6

    MAC

    Informatyka

    Lubię to ! 6

    Nowa Era

    Religia

     Szczęśliwi którzy odkrywają piekno

    (podręcznik + ćwiczenie)

    Jedność

     

    KLASA VII

     

    Język polski

     

    Nowe słowa na start!

    (podręcznik + ćwiczenia)

    Nowa Era

    Język angielski

    Brainy 7 (podręczniki + ćwiczenie)

    Macmillan

    Język niemiecki

    Magnet 1 (podręcznik + ćwiczenie)

    Lektor Klett

    Matematyka

     

    Matematyka  z plusem 7

    (podręcznik + ćwiczenie)

    GWO

    Biologia

    Puls życia 7

    Nowa Era

    Geografia

    Planeta Nowa 7

    Nowa Era

    Historia

    Wczoraj i dziś 7

    Nowa Era

    Muzyka

    Lekcja Muzyki 7

    Nowa Era

    Plastyka

    Do dzieła! 7

    Nowa Era

    Chemia

    Chemia Nowej Ery 7

    Nowa Era

    Fizyka

    Spotkania z fizyką             ( podręcznik + ćwiczenie)

    Nowa Era

    Informatyka

    Lubię to! 7

    Nowa Era

    Religia

     Szukam Was 1

    (podręcznik)

    WAM

     

    Klasa VIII

     

     

    Język polski

     

    Między nami 8

    ( podręcznik+2 zeszyty ćwiczeń)

    GWO

    Język angielski

    Repetytorium Ósmoklasisty

    Macmillan

     

    Język niemiecki

    Magnet 2

    (podręcznik + ćwiczenie)

    Lektor Klett

    Matematyka

     

    Matematyka 8 z plusem

    (podręcznik +ćwiczenie podstawowe)

    GWO

    Biologia

    Puls życia 8

    Nowa Era

    Chemia

    Chemia Nowej Ery 8

    Nowa Era

    Fizyka

     

    Spotkania z fizyką 8

    (podręcznik + ćwiczenie)

    Nowa Era

    Geografia

    Planeta Nowa 8

    Nowa Era

    Historia

    Wczoraj i dziś 8

    Nowa Era

    Informatyka

    Lubię to! 8

    Nowa Era

    WOS

    Dziś i jutro 8

    Nowa Era

    Edukacja dla bezpieczeństwa

    Żyje i działam bezpiecznie

    Nowa Era

    Religia

    Jestem z Wami 2

    (podręcznik)

    WAM

     

          We własnym zakresie uczniowie zakupują podręczniki i ćwiczenia

     do  religii w klasach I-VIII oraz do języka niemieckiego w klasach IV-VI