• Innowacje pedagogiczne

    • "CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki"

     Projekt edukacyjny realizowany jest jako innowacja pedagogiczna w klasie II a  i II b na rok szkolny 2020/2021. Wspiera on rozwój czytelnictwa wśród uczniów edukacji wczesnoszkolnej. 

     Najważniejsze założenia:

     📌Poprzez czytanie lektur, uczniowie włączają się w aktywną działalność edukacyjną.

     📌Poruszanie ważnych wątków natury ekologicznej, przyczyni się do wzmocnienia więzi ze środowiskiem przyrodniczym, a także rozwinie poczucie troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.

     📌 Tegoroczna edycja projektu edukacyjnego "CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki" ma zasięg międzynarodowy i skierowana jest do uczniów klas I-III.

     📌 W roku szkolnym 2020/2021 postacią przewodnią po projekcie stanie się mała chmurka Tosia, która ukaże dzieciom nurtujące ją problemy, związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz zachęci uczniów do rozwiązania bardzo ważnych problemów natury ekologicznej. Wszystko będzie spójne z czytaną lekturą.

     📌 W projekcie pojawią się trzy moduły, z których każdy będzie bezpośrednio związany z porą roku (jesień, zima, wiosna).

     💢 Projekt jest zgodny z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.

     💢 Udział w projekcie jest także okazją o rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów.

      

      

      

      

    • „Trochę kultury! - międzynarodowa mobilność uczniów”

     Będzie to projekt skierowany do 40 uczniów szkoły, którzy wyjadą na 2-tygodniową przygodę do naszej szkoły partnerskiej w Grecji.

     Główne cele:

     enlightenedrozwinięcie u uczniów kluczowych kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, wielojęzyczności, kompetencji społecznych.

     enlightenedrozwinięcie u uczniów kompetencji w zakresie uczenia się i w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

     enlighteneduczniowie brać będą udział w zajęciach przygotowanych przez greckich rówieśników, a także przygotują zajęcia o kulturze i historii Polski.

     enlighteneduczniowie wezmą także udział w wielu wycieczkach po najważniejszych atrakcjach turystycznych np. masyw Olimpu, Stary Pantaleimon.

     Uczniowie naszej szkoły będą także brać udział w międzynarodowych projektach wymian młodzieży Erasmus+, które odbywać się będą w Polsce. Projekty te pozwolą uczniom poznać rówieśników z innych krajów UE, a co za tym idzie nawiązać międzynarodowe przyjaźnie, poznać kulturę i historię innych krajów oraz ćwiczyć swoje umiejętności komunikacji w języku obcym. Projekty odbywać się będą w okolicach Zakopanego.

     Projekty finansowane będą w całości ze środków Unii Europejskiej, uczniowie naszej szkoły nie będą ponosić żadnych kosztów.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
   • tel. (054) 284-23-17 Numery wewnętrzne: -10-Sekretariat -11-Dyrektor Szkoły -12-Z-ca Dyrektora Szkoły -13-Administracja -14-Księgowość -15-Inspektorat Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Kowal
   • ul. Piwna 20 87-820 Kowal 87-820 Kowal Poland
  • Logowanie