• Information about the website operator:

   • Nazwa szkoły
   • Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
   • Telefon
   • tel. (054) 284-23-17

    Numery wewnętrzne:

    -10-Sekretariat
    -11-Dyrektor Szkoły
    -12-Z-ca Dyrektora Szkoły
    -13-Administracja
    -14-Księgowość
    -15-Inspektorat Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Kowal
   • Adres szkoły
   • ul. Piwna 20
    87-820 Kowal
    87-820 Kowal
    Poland