• „Międzynarodowa mobilność uczniów z Kowala” - Wyjazd do Wilna

    • Projekt „Międzynarodowa mobilność uczniów z Kowala”
     nr 2021-1-PMU-4137

     W roku szkolnym 2022/2023 rozpoczynamy realizację projektu „Międzynarodowa mobilność uczniów z Kowala” nr 2021-1-PMU-4137, w ramach programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

     W ramach projektu uczniowie wezmą udział w 14 dniowym wyjeździe do Wilna.

     Opis działań:

     1. Przed wyjazdem realizowany będzie program zajęć przygotowawczych oraz spotkania organizacyjne.
     2. W ramach projektu uczestnicy wyjadą na 14 dniowy wyjazd.
     3. Uczestnicy będą zakwaterowani w hotelu w Wilnie. W ramach projektu uczestnicy będą mieli zapewnione pełne wyżywienie: śniadanie, obiad i kolacja.
     4. W ramach wyjazdu edukacyjnego będą zorganizowane wycieczki po najważniejszych atrakcjach turystycznych regionu.
     5. Młodzież wyjeżdżająca będzie pod opieką czterech opiekunów - nauczycieli naszej szkoły.
     6. Wyjazd edukacyjny jest bezpłatny dla młodzieży.
     7. Po powrocie młodzież zaangażowana w projekt weźmie udział w procesie upowszechniania rezultatów i ewaluacji działań.

      

     Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu klas szóstych, siódmych i ósmych. W projekcie nie mogą brać udziału uczniowie, którzy w roku 2022 uczestniczyli w projekcje „Trochę kultury! - międzynarodowa mobilność uczniów” - nr projektu: 2020-1-PMU-3151.

     Każdy uczeń, który będzie chciał wziąć udział w rekrutacji jest zobowiązany do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, złożenia go w sekretariacie, a także zapoznania się i podpisania regulaminu rekrutacji (w przypadku uczniów niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych).

     Zgłoszenia chętnych uczniów należy składać osobiście w sekretariacie szkoły do dnia 23 września 2022 r.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
   • tel. (054) 284-23-17 Numery wewnętrzne: -10-Sekretariat -11-Dyrektor Szkoły -12-Z-ca Dyrektora Szkoły -13-Administracja -14-Księgowość -15-Inspektorat Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Kowal
   • ul. Piwna 20 87-820 Kowal 87-820 Kowal Poland
  • Logowanie