• O szkole

    • Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu jest placówką oświatową szczebla podstawowego funkcjonującą w Kowalu. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasto Kowal zaś organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku.
         Szkoła mieści się w budynku oddanym do użytku w 1974 r. Mimo swojej już kilkudziesięcioletniej historii, otoczony zielenią budynek, stanowi wizytówkę Kowala. W kolejnych latach budynek SP Kowal był bowiem rozbudowywany i dostosowywany do zmieniającej się rzeczywistości. Rokrocznie prowadzone przez samorząd miasta prace remontowe pozwalają określić szkołę w Kowalu, jako jeden z najnowocześniejszych i najbardziej zadbanych budynków oświatowych w powiecie włocławskim. Doskonała infrastruktura sportowa tj. dwie sale gimnastyczne, stadion miejski, boiska typu Orlik, skatepark czy siłownia zewnętrzna, stanowiąca otoczenie budynku, podnosi atrakcyjność oferty edukacyjnej.

    •     Obecnie do Szkoły Podstawowej w Kowalu uczęszcza 328 uczniów z Kowala i okolicznych miejscowości. Kadra pedagogiczna liczy 35 nauczycieli. W większości to pedagodzy posiadający najwyższy stopień awansu zawodowego – nauczyciele dyplomowani. Wśród kadry pedagogicznej 10 nauczycieli posiada stopień awansu nauczyciela mianowanego, 3 - nauczyciela kontraktowego oraz 1 - nauczyciela stażysty. 
         Dzieci w Szkole czują się bezpiecznie, a rodzice uważają, że placówka jest miejscem o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Do szkoły uczęszcza grupa dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, której to grupie udzielana jest pomoc w zakresie organizacji zajęć wymaganych orzeczeniami i opiniami z PPP.
          Analiza efektów kształcenia na przestrzeni kolejnych lat wykazuje, że Szkoła Podstawowa w Kowalu jest placówką o wysokim poziomie nauczania, oraz że właściwie przygotowuje absolwentów do kontynuowania nauki na kolejnym poziomie edukacyjnym. Regularnie od kilku lat w egzaminach zewnętrznych, uczniowie SP w Kowalu, osiągają wyniki wyższe od średnich wyników w kraju i w województwie kujawsko-pomorskim. 

     Pierwszy Egzamin Ósmoklasisty odbył się w roku szkolnym 2018/2019. Spośród gmin i miast na prawach powiatu województwa kujawsko-pomorskiego SP Kowal osiągnęła: 

     - Język polski - 1 miejsce w powiecie włocławskim, 1 miejsce  aequo z 1 gminą w województwie kujawsko-pomorskim

     Matematyka - 1 miejsce w powiecie włocławskim, 4 miejsce  w województwie kujawsko-pomorskim

     Język angielski - 1 miejsce w powiecie włocławskim, 2 miejsce w województwie kujawsko-pomorskim

     W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie szkoły w Kowalu uzyskali równie wysokie wyniki plasując się wśród 13 gminach powiatu włocławskiego na pierwszym miejscu. Wśród  gmin i miast na prawach powiatu województwa kujawsko-pomorskiego wyniki szkoły w Kowalu były następujące: 

     - Język polski - 1 miejsce w powiecie włocławskim, 5 miejsce  w województwie kujawsko-pomorskim

     Matematyka - 1 miejsce w powiecie włocławskim, 1 miejsce  w województwie kujawsko-pomorskim

     Język angielski - 1 miejsce w powiecie włocławskim, 2 miejsce w województwie kujawsko-pomorskim

     W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie szkoły w Kowalu uzyskali następujące wyniki: 

     - Język polski - 3 miejsce w powiecie włocławskim, 9 miejsce  w województwie kujawsko-pomorskim

     Matematyka - 1 miejsce w powiecie włocławskim, 13 miejsce  w województwie kujawsko-pomorskim

     Język angielski - 1 miejsce w powiecie włocławskim, 9 miejsce w województwie kujawsko-pomorskim

     W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie szkoły w Kowalu uzyskali następujące wyniki: 

     - Język polski - 4 miejsce w powiecie włocławskim, 

     Matematyka - 1 miejsce w powiecie włocławskim, 5 miejsce  w województwie kujawsko-pomorskim

     Język angielski - 1 miejsce w powiecie włocławskim, 4 miejsce w województwie kujawsko-pomorskim

      

     SP KOWAL

     Powiat

     Województwo

     Kraj

     j. polski

     60,11 %

     58 %

     58 %

     60%

     matematyka

     63,64 %

     53 %

     53 %

     57 %

     j. angielski

     74,34 %

     57 %

     63 %

     67 %


    •      Szkoła osiąga także sukcesy angażując uczniów do udziału w licznych konkursach. Każdego roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Kowalu zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach z bardzo szerokiego spektrum zainteresowań: konkursach wiedzy, konkursach plastycznych, muzycznych a także w rywalizacji sportowej. Wśród wyróżnionych uczniów rokrocznie znajdują się laureaci bądź finaliści przedmiotowych konkursów organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
   • tel. (054) 284-23-17

    Numery wewnętrzne:

    -10-Sekretariat
    -11-Dyrektor Szkoły
    -12-Z-ca Dyrektora Szkoły
    -13-Administracja
    -14-Księgowość
    -15-Inspektorat Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Kowal
   • ul. Piwna 20
    87-820 Kowal
    87-820 Kowal
    Poland
  • Logowanie