• Poznawaj kulturę i chroń naturę

     • Projekt nr 2022-1-PL01-KA122-SCH-000069608
      pt. „Poznawaj kulturę i chroń naturę”
      realizowany jest przez Szkołę Podstawową im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu.
      Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+.

      1.1.    Projekt skierowany jest do uczniów, którzy w roku szkolnym 2022/23 uczęszczają do klas VI, VII oraz do klas VIII.
      1.2.     W ramach projektu uczestnicy zakwalifikowani wezmą udział w zagranicznej mobilności edukacyjnej, która odbędzie się w Grecji w terminie 28.05-10.06.2023 r.
      1.3.     W ramach projektu uczniowie zakwalifikowani do udziału brać będą udział w zajęciach przygotowawczych do mobilności, zajęciach w szkole partnerskiej oraz zaplanowanym programie kulturowym, ewaluacji oraz działaniach upowszechniających rezultaty projektu.
      1.4.     Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w projekcie jest podpisanie przez uczestnika Regulaminu Uczestnictwa, Regulaminu Rekrutacji oraz wszystkich niezbędnych dokumentów związanych bezpośrednio z realizacją działań projektu.
      1.5.     Szkoła zapewnia uczestnikom projektu bezpłatny transport, zakwaterowanie, wyżywienie oraz pełne ubezpieczenie w trakcie realizacji zagranicznej mobilności edukacyjnej.
      1.6.     W trakcie trwania mobilności edukacyjnej opiekunami uczestników będą nauczyciele, którzy zaangażowani zostaną w projekt. Za koordynację wszystkich działań odpowiedzialna jest P. Anna Prokopiak-Lewandowska – koordynator projektu z ramienia Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu.

       

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
   • tel. (054) 284-23-17 Numery wewnętrzne: -10-Sekretariat -11-Dyrektor Szkoły -12-Z-ca Dyrektora Szkoły -13-Administracja -14-Księgowość -15-Inspektorat Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Kowal
   • ul. Piwna 20 87-820 Kowal 87-820 Kowal Poland
  • Logowanie