• Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu osiąga sukcesy angażując uczniów do udziału w licznych konkursach. Każdego roku uczniowie szkoły zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach z bardzo szerokiego spektrum zainteresowań: konkursach wiedzy, konkursach plastycznych, muzycznych a także w rywalizacji sportowej. Wśród wyróżnionych uczniów rokrocznie znajdują się laureaci bądź finaliści przedmiotowych konkursów organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy.

    Rokrocznie najlepsi absolwenci kończący Szkołę Podstawową w Kowalu otrzymują Nagrodę Burmistrza miasta Kowal. W ostanich latach to zaszczytne wyróżnienie otrzymali:

    ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOWALU 

    - rok szkolny 2014/2015 - Natalia Sodomir

    - rok szkolny 2018/2019 - Aleksandra Chrobocińska

    - rok szkolny 2019/2020 - Alicja Paprocka

    - rok szkolny 2020/2021 - Aleksandra Pawlak

    - rok szkolny 2021/2022 - Weronika Wilińska

    - rok szkolny 2022/2023 - Julia Wietrzykowska

    ABSOLWENCI GIMNAZJUM W KOWALU

    - rok szkolny 2014/2015 - Paulina Górska

    - rok szkolny 2016/2017 - Kinga Chełminiak i Natalia Ogłodzińska

    - rok szkolny 2017/2028 - Krzysztof Jankowski

    - rok szkolny 2018/2019 - Hubert Osmałek

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
   • tel. (054) 284-23-17 Numery wewnętrzne: -10-Sekretariat -11-Dyrektor Szkoły -12-Z-ca Dyrektora Szkoły -13-Administracja -14-Księgowość -15-Inspektorat Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Kowal
   • ul. Piwna 20 87-820 Kowal 87-820 Kowal Poland
  • Logowanie