• INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z OFFICE 365 ORAZ APLIKACJI TEAMS – DLA UCZNIÓW SP KOWAL

    • 1. Z dziennika elektronicznego z zakładki Dostęp Office 365 (po lewej stronie) pobieramy login dla ucznia (do aplikacji Teams).

     2. W przeglądarce wpisujemy portal.office.com – logujemy się za pomocą loginu ucznia (login wygenerowany w dzienniku elektronicznym z zakładki Dostęp Office365)

     3. Następnie wpisujemy hasło startowe: Student.123 (dla wszystkich uczniów takie same)

     4. Przy pierwszym logowaniu zostanie wymuszona zmiana hasła na prywatne (wg uznania rodziców)

     5. Po zalogowaniu należy pobrać aplikację TEAMS i zainstalować lokalnie na komputerze/tablecie/telefonie

     Z Teams można korzystać poprzez uruchomienie jej będąc zalogowanym na office.com, ale będzie działać lepiej jeżeli pobierzemy ją i zainstalujemy bezpośrednio na komputerze i z tego poziomu będziemy się logować do Teams.

  • Dokumenty