• Turniej Szachowy

     • We wtorek 31 stycznia odbył się w naszej szkole Turniej Szachowy. Dzieci mały możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w grze towarzyskiej z każdym z uczestników. Podczas przerw między rundami była okazja na zjedzenie słodkich poczęstunków i wypicie przygotowanych napoi. W klasyfikacji końcowej najlepszymi graczami okazali się:
      I miejsce - Stanisław Sadowski klasa IVa,
      II miejsce – Bartosz Majewski klasa VIa,
      III – miejsce – Wiktor Pawłowski klasa VIa.
      Wszystkim uczestnikom spotkania pogratulowała i nagrody wręczyła dyrektor szkoły p. Anna Prokopiak- Lewandowska. Bardzo dziękujemy dzieciom za udział w Turnieju oraz czuwającym nad przebiegiem rozgrywek p. Tomaszowi Narazińskiemu, p. Januszowi Przywitowskiemu oraz p. Marcinowi Matusiakowi.
      Dziękujemy p. Dyrektor za słodki poczęstunek i nagrody rzeczowe.

     • 31 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

     • Po raz kolejny mieszkańcy Kowala i okolic nie zawiedli. Nasi dzieli wolontariusze przez cały mroźny dzień zbierali datki. Udało się nam… i znowu pobiliśmy nasz rekord. Tym razem to 6712,95 zł. Dziękujemy wszystkim, którzy wrzucili pieniążka do puszki, tym którzy obdarzyli wolontariuszy dobrym słowem oraz przemiłemu Panu ze stacji paliw za poczęstunek dla wolontariuszy. Największe podziękowania dla wolontariuszy, naszej wspaniałej młodzieży, której się chciało wstać i poświęcić swój czas innym. DZIĘKUJEMY.

     • Dni Profilaktyki Uzależnień

     • Styczeń minął w naszej szkole pod znakiem profilaktyki uzależnień. "Zamiast dymka-witaminka", "Energetyki przypalają mi styki", "Wybieram marzenia, nie uzależnienia" - to tylko niektóre z haseł, które towarzyszyły nam podczas Dni Profilaktyki Uzależnień, w ramach których nie tylko oglądaliśmy filmy, wymyślaliśmy hasła czy sporządzaliśmy plakaty, ale przede wszystkim rozmawialiśmy o zagrożeniach jakie czyhają na młodych ludzi ze strony używek. Warto pamiętać, że nie tylko papierosy, alkohol czy narkotyki prowadzą do uzależnień, wielkim zagrożeniem są również energetyki i różne zagrożenia behawioralne, jak uzależnienie od Internetu czy gier komputerowych, między innymi takie treści były poruszane we wszystkich klasach podczas Dni Profilaktyki Uzależnień. Temat zapobiegania nałogom z pewnością będzie kontynuowany w naszej szkole.

     • Bezpieczne ferie - rady dla dzieci i rodziców

     • Ferie to okres kiedy dzieci i młodzież w wolnym od szkoły czasie nie zawsze pamięta o bezpiecznym zachowaniu dlatego zamieszczamy zbiór rad, które mogą pomóc rodzicom i dzieciom spędzić bezpiecznie ferie.
      Oto kilka z nich:

      • Nie zjeżdżajmy na sankach w pobliżu drogi oraz zbiorników wodnych;

      • W czasie zjeżdżania zachowujmy bezpieczną odległość między sankami;

      • Nie doczepiajmy sanek do samochodu;

      • Rzucając się śniegiem nie łączmy miękkiego śniegu z kawałkami lodu czy kamieni oraz nie celujmy w twarz drugiej osoby;

      • Na łyżwach jeźdźmy tylko w wyznaczonych miejscach, nie ślizgajmy się po lodzie na rzece lub stawie.

      • Nie przebiegajmy przez ulicę, nie przechodźmy w miejscach niedozwolonych.

      • Bądźmy widoczni na drodze.

      • Nie strącajmy zwisających z dachów sopli.

      • Pamiętajmy o zdrowym odżywianiu.

      • Ubierajmy się odpowiednio do temperatury panującej na dworze.

      • W wolnym czasie przebywajmy na świeżym powietrzu, dbajmy o aktywność fizyczną.

      • Nie zapominajmy o podstawowych zasadach higieny.

      • Unikajmy kontaktu z osobami chorymi.

      • W przypadku wystąpienia objawów choroby zgłośmy się do lekarza.

      Radzimy również, by rodzice zwrócili uwagę na możliwość eksperymentowania z wszelkimi używkami w tym z dopalaczami, zagrażającymi zdrowiu i życiu. Zachęca, aby wnikliwie zapoznali się z ofertą organizatora zimowisk - rejestracja w kuratorium, wyżywienie, kwalifikacje kadry, zabezpieczenie opieki medycznej. Ponadto nie można zapomnieć o przekazaniu organizatorowi ważnych informacji dotyczących dziecka tj. przyjmowane leki, alergie itp. Ważne jest również by rodzic dokładnie wypełnił kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku - dokładne dane adresowe, telefony kontaktowe. Przypominamy, iż problemy związane z sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu i zdrowiu dzieci i młodzieży w miejscu wypoczynku należy zgłaszać do właściwych terenowo stacji sanitarno-epidemiologicznych.

     • "Teatr jako jedyny jest syntezą wszystkich sztuk tworzących kulturę."

     • 18 stycznia 2023 roku uczniowie klas ósmych pod opieką p. Urszuli Bronikowskiej, p. Lucyny Guziejewskiej i p. Kamili Narazińskiej udali się do Teatru Impresaryjnego we Włocławku na spektakl pt. ”Zemsta” Aleksandra Fredry. 

      Inscenizację oglądało się przyjemnie. Widać było  zaangażowanie aktorów Teatru Ludzi Upartych. Doskonale wcielili się oni w postacie komedii słynnego pisarza, sprawiając wrażenie, jakby akcja toczyła się naprawdę.  Barwne stroje oraz uboga scenografia pozwoliły na wczucie się w klimat wydarzeń i znakomicie współgrały z treścią wydarzeń oraz kwestiami, które wygłaszali aktorzy. Widzów najbardziej rozśmieszyła osoba grająca Papkina. Aktor potrafił w pełni oddać psychikę tego bohatera. Uczestnictwo w inscenizacji przybliżyło uczniom treść lektury obowiązkowej. Młodzież utrwaliła sobie najważniejsze wiadomości o dramacie jako rodzaju literackim oraz o rodzajach komizmu. Mimo że język „Zemsty” mógł być nie zawsze zrozumiały dla młodych czytelników, to jednak  po obejrzeniu adaptacji komedii nie będą mieć problemu z zapamiętaniem charakterystycznych przysłów i powiedzonek, które stanowią doskonałe dowcipne podsumowanie całej sztuki: „zgoda, /A Bóg wtedy rękę poda”.

     • Konkurs "Młodzi kreatorzy mody - najpiękniejsza suknia miłości dla naszej Królowej”

     • W minioną niedzielę po sumie zostały ogłoszone wyniki konkursu
      plastycznego dla uczniów klas I-III pt. ,, Młodzi kreatorzy mody
      - najpiękniejsza suknia miłości dla naszej Królowej”.
      Przystąpiło do konkursu 51 uczniów. Najlepsze prace wykonali:
      - Wiktoria Sylwerska kl. I b
      - Lena Kamińska kl. I a
      - Igor Wasilewski kl. III II b
      - Antonina Jabłońska III a
      - Zuzanna Jakubowska III a
      - Michalina Orzelska III b.
      Konkurs w szkole przeprowadzili p. Aneta Sadowska i p. Janusz
      Przywitowski. Nagrody książkowe ufundowała dyrektor szkoły p.
      Anna Prokopiak- Lewandowska. Nagrodę główną tj. wycieczkę
      autokarową dla wszystkich uczestników konkursu plastycznego
      ufunduje ks. Proboszcz parafii Kowal Piotr Głowacki. Do wycieczki
      klas I- III mogą również dołączyć zwycięzcy dwóch innych
      konkursów religijnych przeprowadzonych w klasach starszych.
      Serdecznie dziękujemy.

     • Konkursy diecezjalne

     • W minionym tygodniu p. dyrektor szkoły podstawowej Anna
      Prokopiak- Lewandowska wręczyła nagrody za najlepsze wyniki
      z przeprowadzonych dwóch konkursów diecezjalnych.
      Pierwszy z nich to konkurs pt. ,, Piszemy list do Królowej Polski”
      dla klas IV-VI.
      Przystąpiło do konkursu 8 uczniów.
      Nagrody za najpiękniejsze listy otrzymali:
      - Lena Jasińska kl. IV a,
      - Martyna Nowakowska kl. VI a,
      - Patrycja Stanna kl. V b.

      Drugi konkurs dotyczył wiedzy religijnej i zatytułowany był
      ,,Tajemnice Jasnej Góry”. Przystąpiło do konkursu 6 uczniów z klas
      VII. Test wiedzy najlepiej napisali:
      I miejsce - Dawid trojanowski,
      II miejsce – Kacper Urbaniak.
      Nagrody dla uczniów ufundowała pani dyrektor szkoły podstawowej.
      Nagrodą główną jest zaproszenie zwycięzców w/w. konkursów do
      udziału w wycieczce szkolnej organizowanej dla klas I-III.
      Fundatorem wyjazdu dla dzieci jest ks. Proboszcz parafii w Kowalu
      Piotr Głowacki. Bardzo dziękujemy.

     • "Babuniu, Dziadziuniu, w dniu Waszego święta, życzenia składają Wam wszystkie wnuczęta..."

     •  

      Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych dni, to 21 i 22 każdemu robi się cieplej na sercu, bo przecież jest to święto wszystkich babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń i radości.

      19 stycznia odbyła się w naszym środowisku wspaniała uroczystość. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kowalu zorganizowali w remizie OSP występy dla swoich dziadków. Na wstępie burmistrz miasta Eugeniusz Gołembiewski, przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Pasiecki, sekretarz miasta Szymon Struciński oraz Dyrektor szkoły Anna Prokopiak-Lewandowska przywitali wszystkich gości. Wszystkim zgromadzonym na sali dziadkom i babciom przekazali najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta. Na ręce babci, która doczekała się największej ilości wnucząt burmistrz złożył symboliczną wiązankę kwiatów.

      Następnie na pięknie udekorowanej scenie wystąpiły dzieci z klas pierwszych, trzecich oraz chór Szkoły Podstawowej w Kowalu. Mali artyści przedstawili bardzo żywiołowy program artystyczny, na który złożyły się wzruszające wiersze i piosenki, a także pokazy taneczne. W trakcie uroczystości babcie i dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy, nagradzając najmłodszych gromkimi brawami. Dzieci z przejęciem odtwarzały swoje role, a goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa. Z ust dzieci wybrzmiały wspaniałe życzenia: „Kochane babcie, kochani dziadkowie! Szczęśliwe dzieciństwo, radość, które zapewniacie swoim wnukom pod nieobecność rodziców jest czymś najcenniejszym. Obok rodziców to Wy zajmujecie najwięcej miejsca w tych małych sercach. Dajecie im to, co najcenniejsze: SIEBIE I WASZĄ BEZGRANICZNĄ MIŁOŚĆ. Dlatego niech każdy, nawet najzwyklejszy dzień będzie podwodem do tego, by Wam dziękować”.

      Na koniec uroczystości wszystkie wnuczęta obdarowały swoich dziadków pięknymi kwiatami. Dzięki wsparciu Rady Rodziców przygotowano także dla wszystkich gości słodki poczęstunek. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Dzieci, poprzez wiersz, piosenkę i taniec, mogły wyrazić kochanym babciom i dziadkom swoje uczucia oraz podziękować za trud włożony w ich wychowanie.

      Dyrekcja szkoły składa serdeczne podziękowania nauczycielom, którzy zorganizowali uroczystość: p. K. Krawieckiej, M. Alabrudzińskiej, A. Mularskiej, E. Człapińskiej, A. Grześ oraz B. Zielińskiej-Tomickiej.

     • FERIE W SZKOLE

     •  Zapraszamy uczniów naszej szkoły na zajęcia feryjne w okresie od 30.01-03.02. 2023 r. Wstęp na zajęcia wolny.

       

      *Wstęp na wszystkie seanse filmowe jest darmowy, natomiast w przypadku wyjazdu do parku trampolin uczniowie pokrywają tylko koszt biletu wstępu (2 godz – 33 zł.),  zapisy na wyjazd do parku trampolin oraz wpłata u wychowawców.

      Ferie 2023

      Poniedziałek

      30.01.2023

      9.00 – 12.00 - Rozgrywki sportowe (duża sala gimnastyczna)

      9.00 – 11.00  Seans filmowy w Kinie za Rogiem - „Balerina”

      (11-letnia Felicja, która mieszka w sierocińcu na prowincji, od zawsze marzy o tym, by zostać baleriną w paryskiej operze. Razem z najlepszym przyjacielem Wiktorem ucieka z sierocińca, by spróbować swych sił w paryskiej szkole baletu.)

      11.00 – 13. 00 - Seans filmowy w Kinie za Rogiem - „Zegar czarnoksiężnika”

      (Po śmierci rodziców Lewis trafia do położnej na odludziu posiadłości ekscentrycznego wuja Jonathana. Wkrótce po przybyciu chłopak odkrywa, że wuj praktykuje różne formy magii i eksploruje niebezpieczne obszary światów równoległych. .)

       

      Wtorek

      31.01. 2023

      9.00 -  12.00 - Turniej szachowy

      10.00 – 12.00 – Pobyt w  Parku Trampolin Jump Heaven  (wyjazd spod szkoły 9.30, powrót ok. 12.30, uczniowie pokrywają tylko koszt pobytu w parku trampolin  - 33zł) - oferta skierowana do uczniów klas I – VI.

       

      Środa

      01.02.2023

      9.00 – 11.00  Seans filmowy w Kinie za Rogiem - „Potworna rodzinka 2”

      (Po ostatnich przygodach rodzina Wishbone’ów wróciła do normalnego życia pełnego mniejszych i większych kłopotów. Mały Max jako najniższy w klasie znów musi znosić żarty kolegów)

      11.00 – 13. 00 - Seans filmowy w Kinie za Rogiem - „Był sobie pies 2”

      (Wszystkie psy doskonale wiedzą, że życie ma sens tylko u boku ukochanego pana lub pani, ale czasem trzeba się nieźle nabiegać, żeby za nimi nadążyć. Bailey dostaje od swojego najukochańszego Ethana nowy cel: ma opiekować się jego wnuczką – CJ. )

       

      Czwartek

      02.02.2023

      9.00 – 11.00  Seans filmowy w Kinie za Rogiem - „Wiking i magiczny miecz”

      (Wigi jest synem wodza wikingów mocarnego Halvara. Jego tatko ma wprawdzie złote serce, ale działa szybciej niż myśli, co jest źródłem problemów całego plemienia. Wigi nie ma siły i postury mamuta, dysponuje za to odwagą i sprytem.)

      11.00 – 13. 00 - Seans filmowy w Kinie za Rogiem - „Tarapaty 2 ”

      (Kiedy z Muzeum Narodowego w Poznaniu znika perła kolekcji – "Plaża w Pourville" Claude'a Moneta, a o kradzież zostaje fałszywie oskarżona ciotka Julki, Julka i Olek (bohaterowie „Tarapatów”) muszą odnaleźć obraz i odkryć tożsamość prawdziwego złodzieja)

       

      Piątek

      03.02.2023

      9.00 – 11.00  Seans filmowy w Kinie za Rogiem - „Turu. W pogoni za sławą”

      (Przez swój śmieszny wygląd oraz fakt, że nie potrafi składać jaj, kurka Turu jest źródłem kpin dla całego kurnika. Wszystko zmienia się, kiedy Isabel – emerytowana nauczycielka muzyki - zabiera kwoczkę na swoją farmę. Tam też dochodzi do niebywałego zdarzenia)

      11.00 – 13. 00 - Seans filmowy w Kinie za Rogiem – „Bella i Sebastian 2”

      (Wychowywany przez przybranego dziadka Sebastian z niecierpliwością czeka na powrót swej przyjaciółki Angeliny. Na wieść o tym, że awionetka, którą podróżowała dziewczyna, zaginęła gdzieś w górach, Sebastian i jego wierny pies  Bella wyruszają na pomoc)

       

       

       

       

      .

     • Konkurs plastyczny „Kartka świąteczna IV”

     • W dniu 13 grudnia 2022r. odbyło się wręczenie nagród wszystkim laureatom konkursu plastycznego „Kartka świąteczna IV” organizowanego przez Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 441 prac, które były oceniane w trzech kategoriach wiekowych. Komisja konkursowa wybrała w każdej kategorii wiekowej cztery najlepsze prace wręczając dyplomy i wartościowe nagrody. Wśród nagrodzonych znaleźli się również uczniowie naszej szkoły: Wiktoria Błaszczyk - klasa Ib Bartosz Miłkowski - klasa Ib Gratulujemy.

     • Jasełka

     • Ze Świętami Bożego Narodzenia wiąże się wiele pięknych tradycji i zwyczajów. Jednym z nich jest odgrywanie inscenizacji o Bożym Narodzeniu zwanych Jasełkami.

      W świąteczną atmosferę wprowadzili nas dzisiaj uczniowie klas VIII, którzy wraz chórem szkolnym przygotowali przedstawienie jasełkowe. Zaprezentowali je przypominając w ten sposób wydarzenia sprzed ponad dwóch tysięcy lat, kiedy to w Betlejem narodziło się Boże Dzieciątko.

      Kolędy napełniły wszystkich świąteczną radością i sprawiły, że poczuliśmy magię zbliżających się świąt. Do wspólnego kolędowania włączyli się uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. 

      Po występie głos zabrała dyrektor szkoły, która złożyła wszystkim świąteczne i noworoczne życzenia. Występy przygotowała p. Aneta Sadowska a chórem kierowała p. Barbara Zielińska-Tomicka.

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
    • tel. (054) 284-23-17 Numery wewnętrzne: -10-Sekretariat -11-Dyrektor Szkoły -12-Z-ca Dyrektora Szkoły -13-Administracja -14-Księgowość -15-Inspektorat Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Kowal
    • ul. Piwna 20 87-820 Kowal 87-820 Kowal Poland
   • Logowanie