• MIĘDZNARODOWY DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

     • 26 września został ogłoszony Międzynarodowym Dniem Języków Obcych. To dobra okazja, by zwrócić dzieciom uwagę, jak ważna jest umiejętność porozumiewania się z ludźmi, którzy mieszkają w innych częściach naszego globu.

      Dzięki znajomości języków obcych mamy lepszy dostęp do wiedzy oraz większe możliwości poznawania nowych ludzi i zawierania przyjaźni. Nawet odległe zakątki świata mogą stać się nam bliższe, a zupełnie odmienne kultury - bardziej zrozumiałe.

      W ramach obchodów Dnia Języków Obcych w naszej szkole uczniowie klasy 6a pod opieką Pani Moniki Rosiak oraz uczennice klasy 8a pod opieką Pani Emili Zasady przygotowali wiele atrakcji dla społeczności szkolnej m.in. quizy wiedzowe, malowanie flag na twarzy, puzzle, dobieranie słów w języku polskim, angielskim i niemieckim, kolorowanie flag,różne zadania interaktywne i wiele innych. Na uczestników zabawy czekały słodkie upominki oraz dyplomy.

      Drugim etapem obchodów Dnia Języków Obcych w naszej szkole było ozdabianie drzwi naszych klasopracowni hasłami, flagami, zdjęciami różnych państw Europy ,jak i świata. Dzięki temu nasze korytarze wyglądają naprawdę pięknie.

      Nauczyciel języka angielskiego Monika Rosiak

     • Słodka integracja w 5 b

     • W czwartek 21.09. uczniowie klasy 5 b wraz z wychowawczynią, panią p. Paula Krawiecką postanowili skorzystać w ramach godziny wychowawczej z Laboratorium Przyszłości. Integrując się po przerwie wakacyjnej przygotowali pyszne gofry, którymi następnie poczęstowali nauczycieli i pracowników szkoły. Efekty można podziwiać na zdjęciach

      #LaboratoriumPrzyszłości #LaboratoriumPrzyszlosci

     • Narodowe Czytanie 2023

     • Dnia 8 września klasy IV - VIII wzięły udział w Narodowy Czytaniu powieści Elizy Orzeszkowej pt.: ,,Nad Niemnem”. Głośne czytanie uczniów zostało poprzedzone prelekcjami odnośnie życia i twórczości pisarki.

      Jest to najbardziej znana powieść E. Orzeszkowej. Powstawała w latach 1886–1887, a w formie książki ukazała się w 1888 roku. Ze względu na barwne opisy, wyrazistych bohaterów i odwołania historyczne dzieło porównywano do Mickiewiczowskiego ,,Pana Tadeusza”. Żadna inna książka pisarki nie została tak entuzjastycznie przyjęta przez recenzentów. Chwalono m.in. sprawne połączenie dydaktyzmu z walorami artystycznymi i przemyślaną kompozycję całości. ,,Nad Niemnem” cieszyło się popularnością i uznaniem kolejnych pokoleń czytelników. W Drugiej Rzeczypospolitej powieścią zainteresowało się kino. Ekranizację książki ukończono w 1939 roku, ale obraz zaginął w czasie II wojny światowej. Kolejny film nakręcono w połowie lat 80. XX wieku. ,,Nad Niemnem” to jeden najważniejszych utworów literatury polskiej podejmujący tematykę Powstania Styczniowego, którego 160–lecie obchodzone jest w 2023 roku.

      Akcja Narodowego Czytania została zainicjowana w 2012 roku wspólną lekturą,, Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W kolejnych latach były czytane inne znaczące dzieła literatury polskiej.

      Mamy nadzieję, że taka lekcja zainspiruje uczniów do samodzielnego przeczytanie całej powieści.

     • ,,Każdy inny- wszyscy równi"

     • Uprzejmie informujemy, że nasza szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2023/24 do II Edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno- Społecznego ,,Każdy inny- wszyscy równi". Celem projektu jest uwrażliwienie społeczności szkolnej i lokalnej na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz kształtowanie tolerancji i empatii wobec tych osób. W ramach akcji uczniowie przez cały rok będą realizowali różne inicjatywy i akcje.

     • Sprzątanie Świata

     •  15 września 2023 r. 

      Temat tegorocznej edycji to "Sprzątanie świata łączy ludzi". Głównym celem akcji było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja miała również na celu pokazanie uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna   zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami. W ramach realizacji zadań z dziedziny ochrony środowiska oraz aktywności dzieci na zewnątrz, uczniowie zaangażowali się także w promocję lokalnie zorganizowanego konkursu na terenie Miasta pn.: Kowal Miasto Ogrodów EDYCJA 2023. Celem konkursu jest aktywizacja dzieci wraz z ich rodzicami, dziadkami i opiekunami do budowania i kształtowania postaw proekologicznych oraz promowanie dbałości o środowisko naturalne i współodpowiedzialności za najbliższe otoczenie.

      15 września uczniowie klas II-VIII zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej. Rozpoczęto ją pogadanką na temat bezpieczeństwa oraz celów głównych akcji. Dzieci sprzątały teren wokół jeziora Dzilno. Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegła szybko i sprawnie, a efekty pracy uczniów były zadowalające. Po sprzątaniu nadszedł czas na posiłek przy ognisku oraz wspólną zabawę. Najmłodsi uczniowie natomiast w ramach promowania dbałości swojego najbliższego otoczenia i zachęcenia mieszkańców Kowala do udziału w konkursie zaprezentowały m. in. jak pieli się ogródek z chwastów, które coraz częściej stanowią rośliny inwazyjne, a te z kolei poprzez ekspansję mogą doprowadzić do zanikania gatunków roślin rodzimych. Aktywizacja społeczna dzieci i ich najbliższych pokazuje, że dbanie o przestrzeń prywatną poprzez pielęgnację „ogródków przydomowych" sprzyja środowisku naturalnemu, spełnia przesłankę budowania społeczeństwa obywatelskiego co prowadzi do współodpowiedzialności za najbliższe otoczenie. Czynny udział w tym przedsięwzięciu dał uczniom do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko oraz czystość otoczenia. Opiekunowie akcji dziękują wszystkim za zaangażowanie.

     • Kącik wyciszeń

     • Recepta na trudne emocje.

      Dbając o uczniów z naszej szkoły utworzyliśmy „Kącik wyciszenia", w którym każde dziecko może odpocząć, wyciszyć się i rozładować emocje nie zakłócając pracy innym.

      Każdy z nas, odczuwa emocje, każdy z nas ma inną osobowość. Nie ze wszystkim umiemy sobie poradzić. Dobre metody rozładowywania i przeżywania emocji pomagają dzieciom w codziennym lepszym funkcjonowaniu.

      Kącik wyciszenia znajduje się przy gabinecie pedagoga, psychologa i logopedy.

       

       

       

     • Kolorowe Kredki

     • JEST AKCJA ! Ekologiczna, charytatywna, nieskomplikowana, potrzebna! 

      „KOLOROWE KREDKI”, czyli wielki recykling kredkowy.

      Kto może przyłączyć się do akcji? Każdy chętny uczeń z klas 0-3. Jeśli jesteś uczniem klas starszych i podoba Ci się ta inicjatywa – ZAPRASZAMY również Ciebie 

      Co przynosimy ? Częściowo zużyte i niepotrzebne kredki ołówkowe.

      Gdzie przekazujemy ? Do specjalnych pojemników ustawionych na świetlicy.

      Do kiedy ? Cały rok szkolny 2023/24.

       Co dzieje się dalej ?

      Po wstępnej segregacji w naszej szkole wysyłamy je do Domu Kredek. Tam grupa wolontariuszy przerabia kredki. Zasiada do maszyn i z pozyskanych materiałów szyje kolorowe piórniki, które zapełnione odnowionymi kredkami, są zawożone do szpitali dla przebywających tam dzieci. Te kredki, które są w gorszym stanie, przerabiane są na kredkową biżuterię, stoliki ,półki itd.

      Chcesz wiedzieć więcej kliknij https://www.facebook.com/domkredek/

      Przynieś swoje zużyte kredki ołówkowe – damy im drugie życie!

       

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

     • Inauguracja roku szkolnego 2023/2024

      4 września br. odbyła się inauguracja roku szkolnego 2023/2024. W uroczystości oprócz uczniów, rodziców i nauczycieli udział wzięli Burmistrz Eugeniusz Gołembiewski, Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Pasiecki, proboszcz parafii Kowal Piotr Głowacki, Przewodnicząca Rady Rodziców Katarzyna Seklecka, Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Kowalu – Barbara Zakrzewska oraz Kierownik IEiS UM Kowal Marcin Poliński.

      W roku szkolnym 2023/2024 naukę w Szkole Podstawowej w Kowalu będzie pobierać 303 uczniów, w tym 37 pierwszoklasistów. Opiekę nad dziećmi będzie sprawować 36 pedagogów. Natomiast do Przedszkola Miejskiego uczęszczać będzie 107 dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat, a zajmować się nimi będzie 13 pedagogów.

      W swoim wystąpieniu dyrektor dr Anna Prokopiak – Lewandowska powitała serdecznie całą społeczność szkolną po przerwie wakacyjnej. Jak zawsze niezwykle serdecznie powitała uczniów klas pierwszych, którzy po raz pierwszy przeżywali uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego. „Życzę Wam, abyście szybko poczuli się w naszej szkole dobrze i bezpiecznie i aby Wasi nowi koledzy otoczyli was przyjaźnią, a szkoła stała się wspaniałą przygodą”. Pani dyrektor wyraziła nadzieję, że będzie to udany i owocny, pełen sukcesów edukacyjnych rok szkolny.

      Życzenia na nowy rok szkolny złożył także całej społeczności szkolnej burmistrz Eugeniusz Gołembiewski, który wyraził nadzieję, że rozpoczynający się rok szkolny będzie normalny, bez pandemii i innych nadzwyczajnych zdarzeń, ale jednocześnie stanowić będzie kontynuację wielkich sukcesów szkoły czego potwierdzeniem jest tytuł lidera dla Miasta Kowal za zajęcie 3 miejsca w Polsce wśród wszystkich 800 miast w kraju pod względem wyników egzaminów ósmoklasistów w latach 2019-2021. Powiedział też, że ma nadzieję, że w rozpoczynającym się roku uda się zakończyć wielką inwestycję jaką jest budowa hali sportowej.

      Szkoła Podstawowa w Kowalu - celem unowocześniania procesu dydaktycznego oraz stwarzania młodym ludziom jak najlepszych szans do rozwoju – będzie angażować się w kolejnym roku szkolnym w projekty proponowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz instytucje pozarządowe w tym m.in.:

      program „Poznaj Polskę” czy udział w mobilności międzynarodowej – w bezpłatnych zagranicznych wyjazdach edukacyjnych. W priorytety na ten rok szkolny włączona została także tematyka uzależnień od energetyków i telefonów komórkowych wśród młodzieży. „Szanowni Rodzice cieszy mnie niezmiernie fakt, iż od 1 września obowiązuje nowe prawo zabraniające sprzedaży napojów energetycznych poniżej 18 roku życia. Mam nadzieję, że w naszej społeczności wszyscy wspólnymi siłami zawalczymy, aby to prawo było respektowane. Mam także nadzieję, że wspólnymi siłami zadbamy o bezpieczne korzystanie przez dzieci i młodzież z multimediów. Przypominam wszystkim uczniom i rodzicom, iż statut naszej szkoły zawiera zakaz używania telefonów komórkowych w czasie zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Drodzy Rodzice współpraca z Państwem zawsze układała się bardzo dobrze. Mam nadzieję, że i w tym względzie będziemy murem stać po jednej stronie i uwolnimy przestrzeń szkolną od telefonów komórkowych”.

      Na koniec Pani dyrektor Anna Prokopiak-Lewandowska uroczyście, na forum społeczności szkolnej pożegnała dwie nauczycielki, które podjęły decyzję o przejściu na emeryturę: p. Elżbietę Szprengiel i Danutę Zbonikowską. „Szanowne Panie. Są w życiu chwile, które coś ważnego rozpoczynają lub coś kończą. Przejście na emeryturę to moment w życiu człowieka, który łączy obie te cechy. Zakończenie pracy zawodowej jest bez wątpienia ważnym wydarzeniem w życiu każdego człowieka. W związku z przejściem na emeryturę składam serdeczne podziękowanie, wyrazy szacunku i uznania za długoletnią pracę opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczną. Dziękuję Wam za ciężką pracę włożoną w wychowanie i edukację wielu pokoleń uczniów naszej szkoły. Dziękuję za sumienność, za determinację, za wszelkie inspiracje. Dziękuję za wszystko to, co wspólnie pozwoliło nam kształtować dobry wizerunek naszej szkoły. Pań udziałem niech się stanie satysfakcja z dobrze spełnionej misji zawodowej i wdzięczność dzieci, uczniów, rodziców i nas nauczycieli. Życzę Paniom dużo zdrowia, długich lat życia – spokojnych i pogodnych, ubogaconych rodzinną radością. Życzę, aby wykorzystywały Panie wolny czas na realizację własnych planów i zamierzeń. Życzę, aby wszystkie plany i marzenia spełniły się właśnie teraz”.

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
    • tel. (054) 284-23-17

     Numery wewnętrzne:

     -10-Sekretariat
     -11-Dyrektor Szkoły
     -12-Z-ca Dyrektora Szkoły
     -13-Administracja
     -14-Księgowość
     -15-Inspektorat Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Kowal
    • ul. Piwna 20
     87-820 Kowal
     87-820 Kowal
     Poland
   • Logowanie