• ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu informuje o rozpoczęciu rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025.

      Od dnia 01.03.2023 r. rozpoczyna się nabór wniosków.

      Druk wniosku wraz z klauzulą informacyjną dostępny jest w wersji papierowej w sekretariacie szkoły oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej pod adresem https://www.spkowal.pl/a/dokumenty.

      Wypełnione wnioski będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sekretariatu szkoły (7.00-15.00) do dnia 31 marca 2024 r.

      UWAGA!!!

      Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu, zameldowanego na terenie Gminy Miasto Kowal, zobowiązani są do poinformowania dyrektora szkoły o realizacji obowiązku szkolnego w innej placówce oświatowej niż szkoła obwodowa (również poza granicami kraju) w terminie do 30 września każdego roku. W celu dopełnienia formalności należy wypełnić oświadczenie o miejscu realizacji obowiązku szkolnego (druk w wersji papierowej do pobrania w sekretariacie szkoły lub w wersji elektronicznej pod adresem https://www.spkowal.pl/a/dokumenty ) i dostarczyć do sekretariatu szkoły w w/w terminie.

     • ,,IX Szkolne Igrzyska Olimpijskie Klas Młodszych”

     • Siódmy lutego był dla dzieci klas 1-3 ,,Dniem Olimpijskim”. Na drugiej i trzeciej godzinie lekcyjnej odbyły się ,,IX Szkolne Igrzyska Olimpijskie Klas Młodszych”. Potyczki rozpoczęły się tradycyjnie od zapalenia ,,znicza olimpijskiego” przez przedstawicieli klas pierwszych i wspólnej rozgrzewki. Rywalizacja odbywała się pomiędzy klasami równoległymi. Każda klasa wystawiła 6-osobowe drużyny, które zmagały się między sobą w czterech konkurencjach walcząc o medale. Każdy uczeń miał szansę wzięcia udziału w rozgrywkach. Nad przebiegiem Igrzysk czuwały wychowawczynie klas. Wyniki notowała Komisja Konkursowa, której przewodniczyła pani Dyrektor, a do członkostwa  zaproszeni zostali ósmoklasiści. Po zakończeniu zmagań sportowych we wszystkich klasach młodszych, swoją sprawność fizyczną zaprezentował nasz starszy kolega Adrian. Był bezkonkurencyjny 😊 Na zakończenie pani Dyrektor wręczyła każdej drużynie medale oraz pamiątkowe dyplomy. Radość zwycięzców była ogromna.

      Komplet medali ufundowała Rada Rodziców, za co serdecznie dziękujemy.

     • „KOLOROWE KREDKI”, czyli wielki recykling kredkowy

     • Dziękujemy Wszystkim, którzy włączyli się w akcję charytatywną zbierania kredek.

      I tak kredka do kredeczki... i uzbieraliśmy aż 5 kilogramów! Spakowaliśmy i wysłaliśmy do Fundacji Kolorowe Kredki. Dziękujemy uczniom, rodzicom i nauczycielom, którzy dzielnie pomagali w zbieraniu, temperowaniu i w segregacji. W naszej szkole akcja ta cieszyła się ogromnym zainteresowaniem za co serdecznie dziękujemy. Dom Kredek daje kredce drugie życie w postaci różnych przydasi. Koniecznie wejdźcie i zobaczcie, jakie cuda tworzą!

      https://www.facebook.com/domkredek/

     • „W poszukiwaniu wiedzy i doświadczeń”

     •  

      5 lutego 2024 r. rozpoczynamy rekrutację do projektu nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000139340 pt. „W poszukiwaniu wiedzy i doświadczeń” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+.

      W dniu 5 lutego 2024 r. odbędzie się spotkanie z uczniami szkoły, na którym koordynator projektu przedstawi informacje o programie oraz zasady rekrutacji.

       

       1. Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Kowalu, którzy w roku szkolnym 2023/24 uczęszczają do klas szóstych, siódmych oraz ósmych.
       2.  W ramach projektu uczestnicy zakwalifikowani wezmą udział w zagranicznej mobilności edukacyjnej, która odbędzie się we Włoszech w terminie 19.05-01.06.2024 r.
       3. W ramach projektu uczniowie zakwalifikowani do udziału brać będą udział w zajęciach przygotowawczych do mobilności, zajęciach w szkole partnerskiej oraz zaplanowanym programie kulturowym, ewaluacji oraz działaniach upowszechniających rezultaty projektu.
       4. Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w projekcie jest podpisanie przez uczestnika Regulaminu Uczestnictwa, Regulaminu Rekrutacji oraz wszystkich niezbędnych dokumentów związanych bezpośrednio z realizacją działań projektu.
       5.  Szkoła zapewnia uczestnikom projektu bezpłatny transport, zakwaterowanie, wyżywienie oraz pełne ubezpieczenie w trakcie realizacji zagranicznej mobilności edukacyjnej.
       6.  W trakcie trwania mobilności edukacyjnej opiekunami uczestników będą nauczyciele, którzy zaangażowani zostaną w projekt.

       

      Wyjazd edukacyjny jest bezpłatny dla młodzieży

       

      Każdy uczeń, który będzie chciał wziąć udział w rekrutacji jest zobowiązany do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, złożenia go w gabinecie pedagoga szkoły, a także zapoznania się i podpisania Regulaminu Uczestnictwa oraz Regulaminu Rekrutacji (w przypadku uczniów niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych).

      Zgłoszenia chętnych uczniów należy składać osobiście do dnia 9 lutego 2024 r.

      Komisja Rekrutacyjna spośród złożonych formularzy na podstawie przyznanych punktów wyłoni 30 uczestników projektu.

       

      Harmonogram rekrutacji:

        - 5.02.2024 r. – rozpoczęcie rekrutacji,

        - 5.02.2024 r. – spotkanie informacyjne dla uczniów zainteresowanych udziałem w projekcie,

         - 9.02.2024 r.  – zamknięcie zgłoszeń,

         - 26.02.2024 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji,

         - 1.03.2024 r. – możliwość składania odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

       

     • I miejsce dla uczniów naszej szkoły

     • 31 stycznia 2024 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zawodach sportowych w Kruszynie. Zarówno drużyna dziewcząt jak i chłopców okazała się bezkonkurencyjna wygrywając mistrzostwa w piłce siatkowej.

      I miejsce dla SP Kowal w Mistrzostwach Powiatu Włocławskiego w Mini Piłce Siatkowej dziewcząt

      I miejsce dla SP Kowal w Mistrzostwach Powiatu Włocławskiego w Mini Piłce Siatkowej chłopców.

      Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naszym sportowcom.

     • WYSTĘPY TEATRU MAGMOWCY

     •  

      31 stycznia 2024 r. na zaproszenie "Stowarzyszenia Aktywny Kowal" dzieci z Kowala i okolic odwiedził Teatr Magmowcy. W ramach podziękowania za wsparcie akcji charytatywnej "Święty Mikołaj przyjeżdża do Kowala" dzieci z Przedszkola Miejskiego w Kowalu, Gminnego Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego w Grodztwie oraz ze Szkoły Podstawowej w Kowalu obejrzały spektakl "O bałwanku co miał gorące serce".

      Spektakl wystawiono w Auli Szkoły Podstawowej w Kowalu.

      Cieszymy, że taką formą prezentu wywołaliśmy uśmiechy na twarzach najmłodszych mieszkańców naszego lokalnego środowiska.

      Zarząd Stowarzyszenia „Aktywny Kowal”

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
    • tel. (054) 284-23-17

     Numery wewnętrzne:

     -10-Sekretariat
     -11-Dyrektor Szkoły
     -12-Z-ca Dyrektora Szkoły
     -13-Administracja
     -14-Księgowość
     -15-Inspektorat Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Kowal
    • ul. Piwna 20
     87-820 Kowal
     87-820 Kowal
     Poland
   • Logowanie