• Przytulanie dziecka − co oznacza dla rozwoju osobowości?

     • Dlaczego kontakt fizyczny z matką jest tak ważny dla rozwoju osobowości dziecka? Szokujący eksperyment Harlowa, choć dzisiaj wydaje się okrutny, unaocznia konsekwencje braku czułości we wczesnym dzieciństwie. Bez matczynego dotyku, pieszczot i przytulania funkcjonowanie dziecka w dorosłym życiu staje się wyjątkowo trudne.

      Przytulanie − co oznacza dla ssaka?

      Nic nie kosztuje, a jest wyrazem miłości i przywiązania. Wpływa na prawidłowy rozwój psychoemocjonalny człowieka, a nawet też innych ssaków. Otwiera bramę do prawidłowego, harmonijnego rozwoju i bezstresowego funkcjonowania w społeczeństwie.

      Niezbyt chwalebny eksperyment, który amerykański psycholog, Harry Harlow, przeprowadził na małpach, dowiódł ogromną rolę dotyku i czułości w rozwoju młodego stworzenia. Małpki (rezusy), najbardziej spokrewnione z człowiekiem zwierzęta, zostały odseparowane od matek. Następnie, jedne z nich były karmione przez drucianą, inne przez szmacianą postać. Chętniej wracały do „szmacianej matki”, a te karmione przez drucianą miały szereg zaburzeń natury fizjologicznej (m.in. problemy z trawieniem, biegunki). Wszystkie małpki stały się z czasem agresywne, wycofane, nieufne, ich reakcje były zakłócone w podobny sposób, jak w przypadku zaburzeń psychicznych u ludzi.

      Przytulanie zapewnia nie tylko poczucie bezpieczeństwa, ale też komfort psychiczny. W dużym stopniu jest to efekt działania hormonu szczęścia − oksytocyny, która wydziela się, między innymi, w takich momentach. Wzrost poziomu hormonu szczęścia to obniżenie ilości hormonu stresu – kortyzolu, czyli mniejsze napięcie i większa szansa na prawidłowy rozwój.

      Przytulanie dzieci – na liście pierwszych potrzeb!

      Czułość i potrzeba opieki nad dzieckiem jest zakorzeniona w umyśle matki i ściśle związana z instynktem macierzyńskim. Zaspokojenie potrzeb biologicznych to jedno. Natomiast równie ważne są potrzeby psychiczne i emocjonalne dziecka. Potrzeba dotyku jest prawie tak samo istotna, jak potrzeby fizjologiczne. Można powiedzieć, że rodzi się ona razem z dzieckiem.

      Dobitnym przykładem skutków, jakie daje brak opieki, dotyku i czułości, jest choroba sieroca. Węgierski psychiatra R. Spitz przeprowadził eksperyment porównawczy na grupie dzieci umieszczonych w 2 różnych instytucjach: przytułku i żłobku więziennym. W pierwszej, opiekunami były pielęgniarki, zaś w żłobku dzieci miały zapewniony niezbędny kontakt fizyczny z własnymi matkami. Efekt był taki, że 1/3 dzieci z przytułku zmarła w ciągu pierwszych 2 lat życia, co nie wydarzyło się w przypadku dzieci, które były blisko matek. Co ciekawe,  pielęgniarki prowadzące przytułek upatrzyły sobie jedno z dzieci – było ładne, więc często okazywały mu czułość. Obserwacja pokazała, że było to jedyne dziecko spośród 30 innych, które rozwijało się prawidłowo.

      Co daje przytulanie?

      Przytulanie, dotyk wpływają na różne aspekty rozwoju osobowości człowieka: staje się on bardziej ufny, otwarty, empatyczny, zdolny do miłości i jej okazywania w dorosłym życiu. Co za tym idzie – łatwiej odnajduje się w relacjach międzyludzkich, nie dusi w sobie emocji, lepiej radzi sobie z codziennymi wyzwaniami.

      Osoby, które zostały pozbawione czułości we wczesnym dzieciństwie mogą stać się „społecznie upośledzone”, wycofane, trudne i chłodne. Ich zdolności poznawcze i społeczne, które kształtują się w ciągu pierwszych lat życia, nie mogą się w pełni rozwinąć ze względu ograniczone poczucie bezpieczeństwa.

      Źródło: https://drmax.pl/blog-porady/matczyne-przytulanie-co-oznacza-dla-rozwoju-twojej-osobowosci/

     • Tydzień Olimpijski w klasach młodszych

     • Miniony tydzień był dla dzieci klas 1-3 ,,Tygodniem Olimpijskim”. W tym czasie odbyły się ,,VI Szkolne Igrzyska Olimpijskie Klas Młodszych”. Ze względu na reżim sanitarny tegoroczne Igrzyska przybrały nieco inną formę. Każda klasa w drodze losowania została podzielona na trzy drużyny, które zmagały się z poszczególnymi konkurencjami i walczyły o medale. Każdy uczeń miał szansę wzięcia udziału w rozgrywkach.  Po zakończeniu zmagań sportowych we wszystkich klasach, Pani Dyrektor wręczyła każdej drużynie medale oraz pamiątkowe dyplomy.

      Igrzyska przygotowały i poprowadziły wychowawczynie klas.

      Komplet medali ufundowała Rada Rodziców, za co serdecznie dziękujemy.

      Zdjęcia dostępne w galerii: https://www.spkowal.pl/photos/?photo=album&gallery=40 

     • Nabór wniosków o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu informuje, że  od  dnia  01.03.2021 r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022. Druk wniosku wraz z klauzulą informacyjną dostępny jest w wersji papierowej w sekretariacie szkoły oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej pod adresem https://www.spkowal.pl/a/dokumenty .

      Wypełnione wnioski będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sekretariatu szkoły (7.00-15.00) do dnia 30 marca 2021 r. 

      UWAGA!!!

      Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi  szkolnemu, zameldowanego na terenie Gminy Miasta Kowal, zobowiązani są do poinformowania, dyrektora szkoły o realizacji obowiązku szkolnego w innej placówce oświatowej niż szkoła obwodowa (również poza granicami kraju)  w terminie  do 30 września każdego roku. W celu dopełnienia formalności należy wypełnić oświadczenie o miejscu realizacji obowiązku szkolnego (druk w wersji papierowej do pobrania w sekretariacie szkoły lub w wersji elektronicznej pod adresem https://www.spkowal.pl/a/dokumenty ) i dostarczyć do sekretariatu szkoły w w/w  terminie.

       

     • PODZIĘKOWANIE DLA WIELOLETNIEJ WIZYTATOR...

     • PODZIĘKOWANIE od społeczności Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu dla p. Elżbiety Urbańskiej - wieloletniej wizytator naszej szkoły, z życzeniami realizacji swoich pasji i zainteresowań na zasłużonej emeryturze.

      Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, prcaownicy administracji i obsługi, 

     • Projekty międzynarodowe w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu

     •  

      W roku szkolnym 2021-22 planujemy uczestnictwo naszych uczniów w projektach edukacyjnych w ramach programu Erasmus+ i POWER.

      „Trochę kultury! - międzynarodowa mobilność uczniów” – będzie to projekt skierowany do 40 uczniów szkoły, którzy wyjadą na 2 tygodniową przygodę do naszej szkoły partnerskiej w Grecji. Głównym celem projektu jest rozwinięcie u uczniów kluczowych kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, wielojęzyczności, kompetencji społecznych oraz kompetencji w zakresie uczenia się i w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej. Uczniowie brać będą udział w zajęciach przygotowanych przez greckich rówieśników, a także przygotują zajęcia o kulturze i historii Polski. Dodatkowo oprócz zajęć szkolnych uczniowie wezmą także udział w wielu wycieczkach po najważniejszych atrakcjach turystycznych np. masyw Olimpu, Stary Pantaleimon.

      Uczniowie naszej szkoły będą także brać udział w międzynarodowych projektach wymian młodzieży Erasmus+, które odbywać się będą w Polsce. Projekty te pozwolą uczniom poznać rówieśników z innych krajów UE, a co za tym idzie nawiązać międzynarodowe przyjaźnie, poznać kulturę i historię innych krajów oraz ćwiczyć swoje umiejętności komunikacji w języku obcym. Projekty odbywać się będą w okolicach Zakopanego.

      Projekty finansowane będą w całości ze środków Unii Europejskiej, uczniowie naszej szkoły nie będą ponosić żadnych kosztów.

     • Informacja o XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”

     •  

      Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik ogłasza XI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” i zaprasza najmłodszych mieszkańców terenów wiejskich do udziału w tym przedsięwzięciu. Honorowy Patronat nad Konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a wsparcia organizacyjnego udzielają: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Partnerem strategicznym Konkursu jest Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Patronat medialny sprawują: TVP 1, platforma informacyjna AgroNews.com.pl, dwutygodnik Agro Serwis, Gospodarz.pl – Twój Portal Rolniczy, Tygodnik Poradnik Rolniczy, Rolniczy Przegląd Techniczny, Wieści Rolnicze – Portal dla rolników oraz Magazyn Rolniczy Agro Profil.

      Hasło jedenastej edycji cieszącego się rokrocznie dużym zainteresowaniem dzieci konkursu nawiązuje do 30-letniej działalności prewencyjnej KRUS i związane jest z jubileuszem, który Kasa obchodzi w tym roku. Ponieważ oferta edukacyjna KRUS od początku działania instytucji kierowana jest również do najmłodszych mieszkańców wsi, organizacja Konkursu pozwala sprawdzić ich wiedzę o bezpieczeństwie pracy i zagrożeniach wypadkowych w gospodarstwach rolnych.

      Celem działania kierowanego do uczniów wiejskich szkół podstawowych jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z przebywaniem i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym.

      Szczegóły w Regulaminie Konkursu

      Autorzy najciekawszych prac, na każdym etapie Konkursu, otrzymają nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorów i patronów Konkursu. Prace laureatów będą publikowane również w materiałach popularyzatorskich Kasy.

      Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju prosimy o kontakt z właściwą dla miejsca zamieszkania jednostką terenową KRUS, gdzie uzyskać można szczegółowe informacje na temat zasad uczestnictwa w Konkursie.

     • „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”

     • Od 1 stycznia 2021 r. działa internetowa poradnia psychologiczno-pedagogiczna „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”. Uczniowie, rodzice, nauczyciele mogą on-line znaleźć specjalistę i zarezerwować termin spotkania. 

     • "Finał z głową"

     • Tradycyjnie w styczniowy, mroźny dzień 31 stycznia b.r., odbyła się zbiórka publiczna organizowana przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W tym roku orkiestra zbierała pieniądze na zakup sprzętu dla dziecięcych oddziałów laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Główne hasło tegorocznego wydarzenia to: "Finał z Głową". Mieszkańcy Kowala, jak co roku, hojnie wsparli te przedsięwzięcie. Pomimo odwiedzin wolontariuszy z innych Sztabów, dwie kowalskie wolontariuszki ze Szkoły Podstawowej w Kowalu zebrały wśród mieszkańców naszego miasteczka ponad 2 tys. zł, co w tak mroźny i pandemiczny dzień wydaje się być sukcesem.

      Dziękujemy wszystkim, którzy dołączyli się do akcji i wrzucili do puszek choćby najmniejszy symboliczny „grosik”.