• Wyniki konkursu pod tytułem ,,Najładniejsza ozdoba wielkanocna”.

     • Komisja Konkursowa powołana przez dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowalu p. Annę Prokopiak-Lewandowską z pośród wielu nadesłanych prac, wybrała i oceniła najpiękniejsze prace w dwóch kategoriach wiekowych. Dokonując wyboru Komisja dużą uwagę zwracała na samodzielne wykonanie przez dziecko ozdoby wielkanocnej, oryginalność pomysłu oraz bogactwo użytych materiałów.

       

      Wyniki Konkursu przedstawiają się następująco:

      W kategorii klas I- III
      I miejsce - Antonina Jabłońska Ia ,
      II miejsce - Patrycja Stanna IIIb,
      III miejsce - Adam Ryniec IIa.

      W kategorii klas IV- VI
      I miejsce - Szymon Szydłowski IVb,
      II miejsce - Zofia Woźniak IVb,
      III miejsce – Julia Wietrzykowska VIb.

      Komisja jednogłośnie uznała, że wybór najlepszych prac był niezwykle trudny. Zdecydowana większość zaproponowanych ozdób wielkanocnych była wykonana z ogromnym zaangażowaniem i sercem. Stopień trudności zaproponowanych technik plastycznych był naprawdę wysoki. Wszystkim dzieciom, które wzięły udział w konkursie bardzo serdecznie dziękujemy i gratulujemy.
      Za poświęcony czas, włożony trud i wysiłek, każde dziecko otrzymuje do dziennika ocenę celującą z religii. Serdeczne podziękowania składamy ks. proboszczowi Piotrowi Głowackiemu za ufundowane nagrody. Nagrody oraz wykonane prace można odbierać w budynku szkoły już w piątek 26 marca od godz. 10.00 lub w kolejnym tygodniu - do piątku 2 kwietnia (w godz. 7.00 do 15.00).
      Janusz Przywitowski


       

     • Tegoroczny Światowy Dzień Wody obchodzony jest pod hasłem „Docenianie wody”

     • Dzisiaj, 22 marca  na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Święto zostało ustanowione w celu podniesienia świadomości, jak wielką rolę odgrywa woda i jakie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. Obchody święta przyczyniają się do pogłębiania szacunku do wody, która ze względu na swą pozorną dostępność w warunkach klimatu umiarkowanego, często bywa marnotrawiona.

      Według danych ONZ wody zaczyna brakować w miejscach, w których dotychczas było jej pod dostatkiem. Obecnie ponad 2 mld ludzi na świecie nie mają dostępu do czystej wody pitnej (liczba ludności – 7,8 mld), problem ten dotyka 100 mln mieszkańców Europy (liczba Europejczyków – ok. 750 mln). W ciągu najbliższej dekady dostępność czystej i bezpiecznej wody pitnej może spaść aż o 40%. Do 2050 roku zapotrzebowanie na wodę wzrośnie dwukrotnie, a ponad połowa światowej populacji będzie zagrożona jej deficytem.

      Świadome i racjonalne korzystanie z zasobów wodnych jest zadaniem dla nas wszystkich.

      Każdy z nas powinien wnieść swój mały, a może wielki wkład w walkę o to, co najcenniejsze dla nas i przyszłych pokoleń.

      Wystarczy naprawdę niewiele, by zmienić nasz dom, a szczególnie łazienkę i kuchnię,                             w miejsce bardziej przyjazne dla środowiska, a tym samym oszczędniejsze.

      Członkowie kółka przyrodniczego w naszej szkole obliczyli na dzisiejszych zajęciach, że  korzystanie z prysznica zamiast brania kąpieli w pełnej wannie, nie mycie naczyń pod bieżącą wodą, mycie naczyń w zmywarce, zakręcanie wody podczas mycia zębów, spłukiwanie toalety z wykorzystaniem dwóch przycisków to dzienna oszczędność wody w ilości ok. 70 l na 1 osobę. Nietrudno przeliczyć jaka to oszczędność w czteroosobowej rodzinie w ciągu miesiąca (70l x 4 x 30), czy roku (70l x 4 x 365). Przeliczając na złotówki, łatwo przekonać się, że jest to nie tylko aspekt ekologiczny, ale i finansowy dla nas.

      Wspólnie oszczędzajmy i dbajmy o wodę! Dla środowiska i przyszłych pokoleń!

      Na podstawie zasobów internetowych, głównie: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i obserwacji własnych

                                                                                                          Jadwiga Wiśniewska

     • Pudełka śniadaniowe od ANWILU - w podziękowaniu za udział w akcji "Drzewko za butelkę"

     • „Drzewko za butelkę” to ogólnopolska akcja zainicjowana w 2003 roku przez firmy chemiczne, które uczestniczą w międzynarodowym programie „Odpowiedzialność i Troska” (OiT). Inicjatywa polegająca na wymianie zużytych butelek PET na sadzonki drzew i krzewów należy do najbardziej rozpoznawalnych projektów odbywających się w jego ramach w Polsce.

      ANWIL - jako jeden z realizatorów programu OiT - koordynuje to przedsięwzięcie we Włocławku już od 15 lat. „Drzewko za butelkę” to przykład jednej z wielu aktywności podejmowanych przez spółkę na rzecz edukacji ekologicznej młodego pokolenia.

      Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kowalu angażują się w akcję od wielu lat, zbierając zużyte butelki PET, które następnie trafią do recyklingu. Akcja cieszy się wśród naszych uczniów dużym powodzeniem. Młodych ekologów z roku na rok przybywa, o czym najlepiej świadczą rekordowe wyniki zbiórki butelek PET w kolejnych edycjach.

      Wszystkie placówki uczestniczące w akcji otrzymały w tym roku tradycyjnie sadzonki drzew oraz krzewów, a te, którym uda się zebrać najwięcej butelek, także dyplomy i upominki. Wszyscy uczniowie naszej szkoły zostali obdarowani pudełkami śniadaniowymi wykonanymi metodą recyklingu. Upominek rozdała uczniom klas I-III pani dyrektor A. Prokopiak-Lewandowska. Uczniowie pozostałych klas zostaną nagrodzeni za udział w akcji po powrocie do nauki stacjonarnej.

       

     • Powitanie wiosny 2021 r.

     • Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią przekazujemy uczniom informacje dotyczące „Powitania Wiosny 2021r.”

      Zapraszamy uczniów klas I-III do  rywalizacji sportowej i sprawdzenia w formie zabawy swojej sprawności fizycznej.  

      Czas: 24 marca (środa) – uczniowie klas I

                25 marca (czwartek) – uczniowie klas II

                26 marca (piątek) – uczniowie klas III

      Dokładne godziny wyjazdu do lasu i powrotu z lasu przekażą dzieciom p. wychowawczynie.

      Miejsce: las przy jeziorze „Dzilno”

      PRZEBIEG IMPREZY TERENOWEJ:

      I Spacer lasem i poszukiwanie zwiastunów wiosny (kwitnąca leszczyna, olcha czarna, bazie kotki, śpiew skowronka, motyle, mrówki itp.)

      II Konkurencje sportowe:

      1. Biegi: II Leśny Bieg „Po zdrowie” uczniowie kl. I na dystansie 60 m, kl. II -  80m, kl. III - 100m.

      Trasa biegu prowadzi drogami gruntowymi, piaszczystymi, leśnymi. Na trasie biegu mogą znajdować się korzenie drzew, kamienie i inne przeszkody.

      Uczniowie biegną na czas w 3 osobowych grupach.

      Uczniowie, którzy uzyskali kolejno 3 najlepsze wyniki w poszczególnych klasach zajmują           I, II, III miejsce i uzyskują tytuły laureatów biegu.

      Laureaci zostają uhonorowani odpowiednio: złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami oraz dyplomami.

      Wszyscy uczestnicy biegów otrzymują upominki.

      1. Przeciąganie liny – zima kontra wiosna.
      2. Rzut szyszkami do celu stałego.

      III Pieczenie kiełbasek przy ognisku.

       

       

                          Zabawa edukacyjna „Na tropach wiosny”

         Serdecznie zachęcamy uczniów Szkoły Podstawowej w Kowalu do udziału w zabawie edukacyjnej  ,,Na tropach wiosny". Chętni uczniowie proszeni są o przesłanie wykonanego przez siebie zdjęcia, przedstawiającego  zwiastuny wiosny - elementy przyrody budzącej się po zimie z zimowego snu (rośliny, ptaki, czy inne zwierzęta).

      1. Cele zabawy edukacyjnej:

      - zachęcenie uczniów do obserwacji budzącej się do życia przyrody

      - popularyzowanie wiedzy o zwiastunach wiosny

      - zachęcanie do częstszego kontaktu z naturą jako forma spędzania wolnego czasu

      - prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii

      2. Zdjęcia przesyłamy na jeden z podanych  adresów  mailowych:  d.zbonikowska@spkowal.pl     e.czaplicka@spkowal.pl    j.wisniewska@spkowal.pl 

      3. Terminarz- zdjęcia należy przesyłać do organizatorów zabawy edukacyjnej do 9 kwietnia 2021 roku.

      4. W temacie maila, proszę wpisać: miejsce wykonania zdjęcia, imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza.

      5. Najpiękniejsze zdjęcia zostaną opublikowane na szkolnej stronie internetowej .

      Zapraszamy do udziału!

      Gra terenowa w podchody

      Ze względu na zwiększoną w ostatnim czasie zachorowalność na COVID-19 gra w podchody zorganizowana zostanie w I tygodniu po powrocie uczniów klas IV-VIII do szkoły.

      Przepraszamy.

       

     • Szkolny konkurs „Goście w mojej ptasiej stołówce” rozstrzygnięty.

     • Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom szkolnego konkursu „Goście w mojej ptasiej stołówce”, którego celem było uwrażliwienie na piękno przyrody, kształtowanie postaw proekologicznych, poznawanie ptaków odwiedzających karmniki zimą oraz ich zwyczajów żywieniowych, rozwijanie wyobraźni, kreatywności i zdolności manualnych dzieci i młodzieży. Do organizatorów konkursu wpłynęło 67 zdjęć i 12 prac plastycznych. Komisja konkursowa w składzie Anna Szatkowska - wicedyrektor szkoły, Jadwiga Wiśniewska – organizator konkursu, Barbara Zielińska Tomicka – nauczyciel plastyki, Katarzyna Janicka – pedagog, Danuta Zbonikowska – nauczyciel biologii i Elżbieta Czaplicka – nauczyciel przyrody z ogromną przyjemnością podziwiała uczniowskie zdolności obserwacji i umiejętności plastyczne oraz fotograficzne uwieczniania przyrody w zimowej scenerii. Wybór najciekawszych prac, zwłaszcza zdjęć, okazał się sporym wyzwaniem.

      Ostatecznie przyznano następujące miejsca spośród zdjęć:

      w kategorii wiekowej klas I-III:

      I miejsce - Oskar Zieliński z kl. Ia, Oliwia Majewska z kl. Ia, Mikołaj Lewandowski z kl. Ib;

      II miejsce - Michasia Orzelska z kl. Ib, Zuzia Czerwińska z kl. Ib, Zosia Tomczak z kl. Ib

      III miejsce - Lena Wietrzykowska z kl. Ia, Mateusz Korpusiński z kl. Ib

      w kategorii wiekowej klas IV-VIII:

      I miejsce - Jakub Ziółkowski z IVb, Weronika Lewandowska z kl. IVb

      II miejsce - Szymon Barański z kl. VIIb, Alicja Chełminiak z kl. IVb

      III miejsce - Szymon Nowakowski z kl. Va, Kacper Urbaniak z kl. VIa

      Wyróżnienie: Malwina Strzelecka z kl. Va, Magdalena Wnukowska z kl. VIc, Bartosz Żakowski z kl. Va, Adam Błaszczyk z kl. Va, Tymoteusz Wdzięczny z kl. VIa

      Spośród prac plastycznych w kategorii wiekowej uczniów klas I-III nagrodę szczególną przyznano Amelii Adamskiej z klasy IIIa. Wyróżniono także pracę Weroniki Piszczan z kl. IIIa.

      w kategorii uczniów klas IV – VIII kolejne miejsca zajęły;

      I - Oliwia Korpusińska z kl. Va

      II – Alicja Kacprzyk z kl. VIc

      III – Martyna Jabłońska z kl. VIa i Julia Pawlak z kl. VIa

      Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za zaangażowanie w pomoc naszym skrzydlatym przyjaciołom w przetrwaniu zimy. Teraz wiemy, dlaczego w Kowalu i okolicy ptaki pięknie śpiewają.

      Nagrody i dyplomy laureatom będą wręczone 22 marca 2021r.

     • Sukces Wiktora Pawłowskiego (uczeń klasy VIIA)

     • W środę 10 marca 2021r. odbył się powiatowy Konkurs Fizyko-Chemiczny „Molekuła”, zorganizowany przesz Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Starosta Powiatu Włocławskiego i Burmistrz Brześcia Kujawskiego. Naszą Szkołę reprezentował Wiktor Pawłowski, uczeń klasy VIIA. Dla Wiktora był to bardzo udany debiut w konkursach przedmiotowych, zajął 10 miejsce na 34 uczestników z 16 szkół. Wszyscy uczestnicy otrzymali bogate nagrody od sponsorów. Wiktor przygotował na konkurs model tlenku węgla(II) – czadu i dwie ciekawe fotografie przedstawiające „różne oblicza światła”. Cieszy mnie również bardzo dobrze napisany test wiedzy i umiejętności z zakresu chemii, fizyki i przyrody. Wiktor uczęszcza na zajęcia dodatkowe z chemii.

      Wielkie gratulacje dla Wiktora. 

      J. Śpibida

     • POWITANIE WIOSNY 2021 R.

     •  

      Zgodnie z tradycją naszej szkoły zapraszamy całą społeczność szkolną na uroczyste powitanie wiosny 2021r. pod hasłem „W zdrowym ciele – zdrowy duch”. W związku z pandemią koronawirusa wiosenne gry i zabawy odbywać się będą z zachowaniem wszelkich zasad obowiązującego reżimu sanitarnego.

      Jak zawsze będzie kolorowo, zabawnie i wesoło, choć trochę inaczej bo mniej zbiorowo!

      Dla wszystkich zaangażowanych chłopców i dziewczynek przewidziano wiosenny upominek. Kto chce zdobyć WIOSENNY SKARB – musi zapracować na niego sam!

      Uczniowie klas I-III wyruszą do lasu, lecz nie po to by narobić hałasu.

      Szeroko otworzą oczy oraz uszy i będą szukać oznak wiosny w leśnej głuszy.

      W II Biegu Przełajowym leśnymi ścieżkami pobiegną i zwycięzcy zasłużone medale zdobędą.

      W potyczkach sprawnościowych sprawdzą nie tylko swoją siłę i przymioty zręczności, ale także poznają zalety współpracy i odpowiedzialności.

      Kiełbaski upieczone w ognisku zjedzą i długo wiosenne przygody wspominać będą.

      Uczniów klas starszych od komputerów uwolnić chcemy i szukanie wiosennego skarbu na terenie przyszkolnym oferujemy.

      Każdy kto zgłosi się w wyznaczonym czasie i miejscu, może liczyć na słodkie zwycięstwo!

      Organizatorzy instrukcji udzielą i w ukryciu obserwować będą.

      Uchylając rąbka tajemnicy będzie to zabawa w podchody, zgodnie z trendami mody.

      Na terenie wokół szkoły czekać będą na uczniów skrzętnie ukryte zadania do wykonania.

      Która klasa najliczniej zagadki rozwikła – vocher na wybrany przez siebie dzień od niepytania uzyska.

      Zadania można wykonywać parami, a nawet trójkami czy czwórkami byleby            z odpowiednimi od siebie odstępami.

      Kto ma możliwość i rodzinnie wybierze się do parku, nad jezioro, czy do lasu niech zrobi sobie zdjęcie z naturalnym wiosennym okazem.

      Indywidualnie też można podziwiać budzącą się do życia przyrodę i zrobić fotkę dokumentującą jej młodziutką urodę.

      Przesłane do szkoły zdjęcia zdobić będą galerii wnętrza.

      Szczegółów worek podamy zainteresowanym w najbliższy wtorek, 16 marca 2021 r.

     • Zapraszamy do udziału w konkursie pod tytułem ,,Najładniejsza ozdoba wielkanocna”.

     • 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Kowalu.
      - nauczyciel prowadzący:  p. Janusz Przywitowski.

      2. Konkurs na charakter wewnątrzszkolny.

      3. Cele konkursu:

      - rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży,

       - pielęgnowanie tradycji świątecznych,

       - zdobywanie doświadczenia w zakresie  zdolności manualnych,

      - promowanie nowych twórców i talentów.

       4. Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu ozdoby wielkanocnej, dowolną techniką plastyczną. Ozdoba może być płaska, przestrzenna, lub wisząca, przeznaczona do dekorowania stołów, okien, drzewek. Wielkość dowolna.

      5. Kategorie konkursowe.

       Konkurs przewiduje podział na kategorie wiekowe:

       - dzieci z klas I-III

       - dzieci z klas IV-VI

      6. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę do konkursu. Każda praca musi zawierać dane autora - imię, nazwisko, klasa.
      Karteczka przymocowana do pracy.

      Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą  należy składać w budynku szkoły do dnia 24 marca 2021r. Prace po tym terminie nie będą przyjmowane.

      7. Organizator powołuje Komisję Konkursową, która ocenia wykonane prace. Ocenie będzie podlegać zgodność z wytycznymi regulaminu, estetyka wykonania pracy, ogólny wyraz artystyczny, oryginalność pomysłu oraz użytych materiałów oraz stopień trudności wybranej techniki plastycznej. Komisja konkursowa przyzna nagrody dla laureatów w każdej kategorii wiekowej.  Ocena Komisji jest ostateczna
      i niepodważalna.

       8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie szkoły, oraz profilu  szkoły na Facebooku.

       9. Uczestnik przystępując do konkursu, wyraża zgodę na dokumentowanie jego twórczości  i jej prezentacji na szkolnych stronach internetowych.

       10. Nagrody i dyplomy będą do odbioru w budynku szkoły.

      11. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

      12. Po zakończeniu konkursu i  podanych wynikach wszystkie prace są do odbioru w budynku szkoły.