• Uczniowie naszej szkoły odwiedzili króla z okazji jego urodzin

     • Z okazji 711 rocznicy urodzin patrona uczniowie Szkoły Podstawowej w Kowalu odwiedzili swojego króla – Kazimierza Wielkiego. Dzieci z klas I-III z radością przebrały się w stroje średniowieczne i pomaszerowały – oczywiście w znanym wszystkim kierunku – pod pomnik Kazimierza Wielkiego. Po miesiącach nauki zdalnej spacer ulicami Kowala w strojach historycznych był dla najmłodszych uczniów naszej szkoły ogromną radością. Mimo, iż dzieci nie mogły wziąć udziału w tradycyjnym korowodzie, spacer w gronie najbliższych kolegów przypomniał najmłodszym tradycję naszego miasteczka. Dziękujemy wszystkim dzieciom, które pamiętały o zapaleniu przy pomniku symbolicznych zniczy.

     • Harmonogram powrotu do szkoły po weekendzie majowym

     • Szanowni Rodzice,

      Przekazujemy informacje na temat powrotu dzieci do szkoły po weekendzie majowym:

      - od 4 maja br. do szkoły wracają wszystkie dzieci z klas I-III. Harmonogram i godziny przychodzenia do szkoły przekażą wychowawcy klas

      - w okresie od 4 do 14 maja konsultacje dla uczniów klas ósmych będą odbywały się na terenie szkoły zgodnie z dotychczasowym harmonogramem

      - od 17 maja br. do szkoły wracają uczniowie klas IV-VIII. W okresie  od 17 do 31 maja br. uczniowie klas IV-VIII będą uczyli się w systemie hybrydowym tzn. część uczniów będzie uczyła się zdalnie a część stacjonarnie (harmonogram zostanie przekazany uczniom i rodzicom w późniejszym terminie)

      - od 31 maja br. wszyscy uczniowie szkoły wracają do nauki w systemie stacjonarnym.  

       

     • Konsultacje Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia

     • 27 kwietnia 2021 r. odbyła się kolejna konferencja konsultacyjna w naszym województwie.

      Uczestniczyli w niej nasi uczniowie klas VIII tj. Aleksandra Pawlak oraz Łukasz Nakonowski.

      Otrzymali oni możliwość zgłaszania pomysłów do „Strategii RP na rzecz Młodego

      Pokolenia”, wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.

      Konsultacje „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia” to wydarzenie skupiające przedstawicieli

      środowisk młodzieżowych, uczniów, studentów i doktorantów z całej Polski, w trakcie którego

      podejmowane były dyskusje poświęcone ważnym tematom dla młodego pokolenia Polaków.

      Ich celem było zebranie opinii i wypracowanie rozwiązań, które posłużą do stworzenia wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.

      Dyskusje prowadzone w ramach konsultacji podzielone zostały na sześć

      obszarów tematycznych; „edukacja i szkolnictwo wyższe”, „rynek pracy i przedsiębiorczość”, „społeczeństwo obywatelskie i kultura”, „polityka społeczna, polityka prorodzinna i

      mieszkaniowa”, „zdrowie i sport” oraz „ekologia i klimat”. Nasi uczniowie dyskutowali w grupie „edukacja i szkolnictwo wyższe” oraz ”, „społeczeństwo obywatelskie i kultura”.

      Gratulujemy im i życzymy kolejnych przedsięwzięć w wzbogacaniu wiedzy i doświadczeń.

     • REGULAMIN X EDYCJI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY „ZWIERZĘTA NASZYCH LASÓW, ŁĄK I PÓL”

     • CELE:

      - wzbogacanie wiedzy na temat wybranych zwierząt łownych i chronionych zamieszkujących nasze lasy, łąki i pola;

      - kształtowanie umiejętności obserwowania przyrody w najbliższym środowisku;

      - budzenie wrażliwości dzieci i młodzieży na los dzikich zwierząt;

      - kształtowanie estetycznego wyobrażenia o przyrodzie.

       

      I POSTANOWIENIA OGÓLNE:

       

      1. ZAKRES TEMATYCZNY:

      - wygląd i tryb życia zwierząt łownych i chronionych: zająca i wilka  dla I grupy wiekowej; zająca, wilka i sarny oraz ich ochrona prawna dla II grupy wiekowej oraz zająca, wilka, sarny i łosia oraz ich ochrona prawna dla III grupy wiekowej.

       

      2. Organizatorzy konkursu:

      - Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, 87- 820 Kowal, ul. Piwna 20;

       

      3. Uczestnicy konkursu:

      - grupa wiekowa I – uczniowie klas I – III;

      - grupa wiekowa II – uczniowie klas IV – VI;

      - grupa wiekowa III – uczniowie klas VII – VIII

       

      4. Termin realizacji konkursu: od 20 kwietnia 2021 r. do 8 czerwca 2021 r.

       

      5. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. Uczniowie zgłaszają swój udział poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej na adres e – mail swojej p. wychowawczyni.

       

      II ETAPY ELIMINACJI:

       

      1. Konkurs organizowany jest w następujących etapach:

      - etap I – klasowy;

      - etap II – szkolny (finałowy).

       

      2. Etap klasowy organizuje i przeprowadza w każdej klasie wychowawczyni klasy i nauczyciel biologii w formie testu zróżnicowanego w grupach wiekowych przygotowanego przez koordynatorów konkursu w dn. 20 maja 2021 r. Biorą w nim udział zgłoszeni do konkursu uczniowie z danej klasy. Test w formie pisemnej zostanie przeprowadzony w szkole lub w przypadku nauki zdalnej na platformie Microsoft Teams.

        

      Po 12 osób z każdej grupy wiekowej, którzy uzyskają największą ilość punktów przechodzą do etapu szkolnego (finałowego).

       

      3. Etap finałowy organizuje i przeprowadza organizator konkursu – Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu w swojej szkole dn. 8 czerwca 2021 r. w formie testu zróżnicowanego w grupach wiekowych. W przypadku nauki zdalnej, ten etap konkursu odbywa się na platformie Microsoft Teams.

      Pytania dla I, II i III grupy wiekowej opracuje Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego we Włocławku  lub Zarząd Okręgowy Ligi Ochrony Przyrody we Włocławku.

       

      W skład komisji konkursowej  powołani zostaną:

      - Dyrektor SP w Kowalu,

      - Przedstawiciele Zarządów Okręgowych: PZŁ i LOP.

       

      Po 3 uczniów z każdej grupy wiekowej, którzy uzyskają największą ilość punktów otrzyma od organizatora konkursu nagrody rzeczowe i dyplomy laureatów kolejno I, II i III miejsca. Przewiduje się również po 7 wyróżnień w poszczególnych grupach wiekowych i nagrody rzeczowe oraz dyplomy, a także dyplomy i upominki dla wszystkich uczestników etapu finałowego.

      W przypadku, gdyby uczniowie uzyskali taką samą ilość punktów przeprowadzona zostanie dogrywka w formie ustnego udzielania odpowiedzi na pytania przygotowane przez Zarząd Koła Łowieckiego nr 159 „Bór” do popełnienia pierwszego błędu. W przypadku nauki zdalnej dogrywka odbywa się w formie pisemnej. Uczniowie rozwiązują test na platformie Microsoft Teams.  

       

       

      III USTALENIA KOŃCOWE

      - koszty związane z organizacją konkursu na poszczególnych etapach ponoszą organizatorzy;

      - organizator zastrzega sobie prawo publikacji wyników konkursu w mediach;

      - postanowienia komisji konkursowej są ostateczne.

       

      IV LITERATURA

      -  Czasopismo „Łowiec Polski”

      -  Strony Internetowe: „Ożywić pola”, „Wikipedia” i inne:

      - Materiały edukacyjne opracowane przez organizatora konkursu

      Zajac_szarak__wilk_szary__sarna_europejska__los_euroazjatycki_-_wiadomosci.docx

      karta_zgloszenia-1.docx​​​​​​​

       

      V Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu: Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Czaplicka i Danuta Zbonikowska

       

     • Oferta edukacyjna ZS CKR Kowal

     • Drodzy ósmoklasiści, 

      Na prośbę dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu udostepniamy ofertę edukacyjną szkoły na rok szkolny 2021/2022 - plakat oraz prenentację multimedialną o szkole. "Mam nadzieję, że przedstawiona oferta zainteresuje uczniów. Bardzo zachęcam do jej obejrzenia, gdyż prezentacja zawiera również informację dotyczące terminów rekrutacyjnych. Staraliśmy się, aby forma dotarcia do uczniów była jak najciekawsza. Prosimy o przekazanie uczniom zainteresowanym zawodem kucharz i mechanik, że w przyszłym tygodniu do oferty dołączymy filmy prezentujące zawód kucharz i mechanik" - dyrektor A. Zdrojewski.

      https://view.genial.ly/607564cf4402f20d4fd0fc79/video-presentation-zsckr-w-kowalu-oferta-edukacyjna-szkola-dzienna

       

       

     • Zasady pracy SP Kowal od 26 kwietnia br. – nauka hybrydowa

     • Szanowni Rodzice,

      Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki od poniedziałku 26 kwietnia uczniowie z klas I-III będą mieli zajęcia prowadzone w systemie hybrydowym, zaś klasy IV-VIII nadal będą uczyć się - zdalnie. To plan na kolejny tydzień, do 2 maja.

      Na czym polega nauka hybrydowa w klasach I-III?

      Zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dn. 22 kwietnia b.r. nauka hybrydowa w klasach I-III musi być zorganizowana zgodnie z poniższymi zasadami:

      - zajęcia w szkole realizuje nie więcej niż 50 proc. uczniów klas I-III;

      - pozostałe 50 proc. uczniów klas I-III realizuje zajęcia w formie zdalnej;

      - zajęcia należy realizować równomierne i naprzemienne przez każdego ucznia;

      - grupie dzieci, które w danym dniu będą realizowały zajęcia na terenie szkoły będzie zapewniona opieka świetlicowa;

      - jednocześnie nadal przewiduje się funkcjonowanie świetlicy w szkołach podstawowych dzieci rodziców, którzy pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19.  Warunkiem jest wniosek rodziców do dyrektora szkoły.

      Szczegółowy harmonogram prowadzenia zajęć dla uczniów klas I-III w systemie hybrydowym w Szkole Podstawowej w Kowalu, w tym podział na grupy, godziny rozpoczynania zajęć czy harmonogram dojazdów do szkoły do pobrania poniżej. 


      harmonogram_zajec_w_systemie_hybrydowym_26.04_2.05_(1).odt​​​​​​​


     • Szkolne konkursy z okazji Dnia Ziemi


     • 22 kwietnia na całym świecie obchodzony jest „Międzynarodowy Dzień Ziemi.”

      W 2021 roku obchodzimy to święto pod hasłem: „Przywróć naszą planetę”.

      Ziemia jest najbardziej poznaną dotychczas planetą i jak na razie jedyną, na której może istnieć życie. Człowiek na Ziemi jest nierozerwalnie związany ze środowiskiem naturalnym i dlatego bardzo istotne jest właściwe ukształtowanie zachowań człowieka wobec natury. Aby życie mogło nadal istnieć, człowiek musi poznać i szanować prawa, które regulują stosunki pomiędzy organizmami żywymi i ich naturalnym środowiskiem.

      Ludzie muszą wykorzystywać zasoby naturalne, ale także muszą bronić środowiska przed degradacją i gospodarować tak, aby z jego bogactw mogły korzystać przyszłe pokolenia.

      Na każdym z nas spoczywa odpowiedzialność za obecny i dalszy los naszej Ziemi, bo wszyscy mamy wspólne powietrze, wodę i ziemię.  Nasza planeta poradzi sobie bez nas doskonale, a my bez niej nie przetrwamy. Czy jest jeszcze szansa, aby to naprawić?

      Zapraszamy   wszystkich    uczniów  do  udziału w  konkursach z okazji Dnia Ziemi

      pod  hasłem : ,,PRZYWRÓĆ   NASZĄ   PLANETĘ''    

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

      Celem konkursów jest pogłębienie wiedzy na temat działań dotyczących ekologii.

      Regulamin szkolnego konkursu plastycznego pod hasłem „Przywróć naszą planetę”

       Cele konkursu:

      - Uświadomienie problemów związanych ze zmianami klimatu

      - Popularyzowanie wiedzy o gatunkach zagrożonych

      - Uwrażliwienie na potrzeby ochrony środowiska

      - Rozwijanie zdolności twórczych i zainteresowań przyrodniczych

      - Promowanie zachowań ekologicznych

      Zadaniem konkursowym jest:

      dla uczniów klas I-III - wykonanie rysunku, wyklejanki lub wydzieranki promującej hasło przewodnie „Przywróć naszą planetę”. W pracy można wykorzystać też związane tematycznie unikatowe zdjęcie przyrody zrobione przez uczestnika konkursu z komentarzem lub hasłem.

      Praca plastyczna powinna być wykonana w formacie A4 dowolną techniką. Na rysunku powinny znaleźć się elementy graficzne i tekstowe, a także metryczka z danymi autora (imię, nazwisko, klasa)

      dla uczniów klas IV – VIII - wykonanie plakatu promującego hasło przewodnie „Przywróć naszą planetę”. W plakacie można wykorzystać też związane tematycznie unikatowe zdjęcie przyrody zrobione przez uczestnika konkursu z komentarzem lub hasłem.

      Plakat powinien być wykonany w formacie A3 dowolną techniką. Na plakacie powinny znaleźć się elementy graficzne i tekstowe, a także metryczka z danymi autora (imię, nazwisko, klasa).

      W ocenie prac będą brane pod uwagę:

      - realizacja tematu,

      - estetyka,

      - pomysłowość,

      - oryginalność.

      Termin składania prac - do dnia 30 IV 2021r. do p. Barbary Zielińskiej Tomickiej, p. Jadwigi Wiśniewskiej, p. Moniki Rudzińskiej lub w sekretariacie szkoły, w przypadku nauki zdalnej – zdjęcie pracy wysłane na adres mailowy – j.wisniewska@spkowal.pl , b.z.tomicka@spkowal.pl lub m.rudzinska@spkowal.pl

      Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

      Serdecznie zachęcamy do udziału. 

      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

      Regulamin szkolnego konkursu literackiego pod hasłem „Przywróć naszą planetę”

      Celem konkursu jest:

      1) Uwrażliwienie na potrzeby ochrony środowiska.

      2) Promowanie zachowań ekologicznych.

      3) Rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody.

      4) Zachęcenie do prezentowania talentów literackich.

      5) Kształtowanie umiejętności pisania.

      6) Rozwijanie wyobraźni i wyrabianie wrażliwości twórczej.

      7) Wyrabianie nawyku dbałości o kulturę języka na różnych poziomach (ortograficznym, interpunkcyjnym, leksykalnym, składniowym, fleksyjnym, graficznym).

      8) Popularyzowanie twórczości literackiej dzieci i młodzieży.

      2. Konkurs zostanie przeprowadzony:

      1) w trzech grupach wiekowych:

      - uczniowie klas I - III,

      - uczniowie klas IV- VI,

      - uczniowie klas VII - VIII

      2) Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny. Mogą brać w nim udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.

      3) Za prawidłowy przebieg konkursu odpowiedzialni są jego koordynatorzy.

      3. Kryteria oceny prac konkursowych

      Komisja Konkursowa  powołana przez dyrektora szkoły przy ocenie dostarczonych prac będzie brała pod uwagę:

      1) oryginalność utworu;

      2) zawartość merytoryczną, czyli zgodność z tematem;

      3) artystyczny charakter utworu;

      3) poprawność stylistyczną i językową, ortograficzną i interpunkcyjną;

      4) zgodność pracy z określoną w regulaminie formą.

      4. Warunki uczestnictwa

      1) Uczestnicy konkursu: uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu.

      2) Formy literackie pracy konkursowej:

      w kl. I - III – wiersz lub rymowanka,

      w kl. IV – VI – opowiadanie,

      w kl. VII -VIII - list otwarty, przemówienie, artykuł.

      3) Praca konkursowa  może mieć tylko jednego autora.

      4) Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.

      5) Zgłoszona do konkursu wypowiedź nie była wcześniej nagradzana i publikowana.

      6) Wypowiedź uczniów kl. I-III musi zawierać od 50 do 100 wyrazów. Praca zgłoszona przez uczniów kl. IV – VI musi zawierać od 150 do 200 wyrazów, a zgłoszona przez uczniów kl. VII – VIII musi zawierać od 200 do 300 wyrazów.                                     

      W kl.  IV-VIII  pracę należy napisać komputerowo, czcionką Times New Roman (12). W grupie wiekowej kl. I-III praca może być napisana odręcznie z dbałością o estetykę.

      7) Praca konkursowa powinna zawierać imię i nazwisko autora oraz klasę.

      8) Prace konkursowe należy przekazać swoim p. polonistkom lub w przypadku nauki zdalnej przesłać na adres: j.wisniewska@sp.pl, u.bronikowska@spkowal.pl, m.rudzinska@spkowal.pl, l.guziejewska@spkowal.pl,  k.narazinska@spkowal.pl,  a prace napisane odręcznie przekazać p. Monice Rudzińskiej lub w przypadku nauki zdalnej złożyć   w sekretariacie szkoły.

      8) Materiały nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi i stanowią własność Organizatorów.

      5. Zasady przyznawania nagród

      1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje  Komisja Konkursowa.

      2. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję.

      3. Komisja dokona wyboru trzech prac konkursowych w każdej grupie wiekowej i przyzna po 3 główne nagrody: I nagrodę, II nagrodę i III nagrodę. Jednakże w uzasadnionych przypadkach Komisja zastrzega sobie prawo nieprzyznania którejś z nagród lub przyznania nagród ex aequo.

      4. Komisja zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych prac, które uzyskają wyróżnienia.

      5. Wszyscy laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez Urząd Miasta Kowal.

      6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich  utworów w publikacjach związanych z konkursem oraz w innych celach promocyjnych.

      7. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników  nastąpi  7 maja 2021 r. na stronie internetowej szkoły.

      8. W razie nauki zdalnej laureaci będą mogli odebrać nagrody w terminie późniejszym w sekretariacie szkoły.

      9. Uzyskanie I miejsca w konkursie gwarantuje cząstkową ocenę celującą z języka polskiego   i przyrody lub biologii  oraz umieszczenie pracy na stronie internetowej szkoły i opublikowanie jej w Informatorze Kowalskim.

      Uzyskanie II i III  miejsca daje szansę na otrzymanie cząstkowej oceny bardzo dobrej z języka polskiego i z przyrody lub biologii oraz umieszczenie pracy na stronie internetowej szkoły.

      Finaliści będą mieli możliwość publicznego zaprezentowania swoich prac na stronie internetowej szkoły. 

      Wszystkich uczniów zachęcamy do udziału, a uczestnikom życzymy powodzenia!                                                            

      Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie konkursu:
      Jadwiga Wiśniewska  i Urszula Bronikowska jako koordynatorki, Elżbieta Czaplicka, Lucyna Guziejewska, Kamila Narazińska, Monika Rudzińska, Danuta Zbonikowska.

     • ROCZNICA URODZIN KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO

     • 30 kwietnia przypada 711 rocznica urodzin króla Kazimierza Wielkiego, jednego z najwybitniejszych polskich władców z dynastii piastowskiej.

      Mieszkańcy Kowala i uczniowie Szkoły Podstawowej w Kowalu, dla których ta postać jest szczególnie ważna i bliska sercu, obchodzili tradycyjnie urodziny króla biorąc udział w Jarmarku Kazimierzowskim organizowanym w miasteczku. W tym roku, po raz kolejny, ze względu na pandemię koronawirusa nie jest to możliwe. W związku z tym zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w inicjatywie, dzięki której będzie można uczcić urodziny Kazimierza III Wielkiego w nieco inny sposób.

      Przygotujcie portrety króla w dowolnej technice, możecie również przebrać się w stroje z epoki i zrobić sobie zdjęcie. Gotowe prace przesyłajcie na adres mailowy pani Dyrektor Anny Prokopiak-Lewandowskiej a.p.lewandowska@spkowal.pl oraz pani Pauli Krawieckiej p.krawiecka@spkowal.pl

      Przygotowane prace zostaną nagrodzone ocenami z historii.

      Termin nadsyłania prac mija 29 kwietnia.

     • 78 rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim

     • 19 kwietnia 1943 r. warszawscy Żydzi podjęli walkę zbrojną z Niemcami. Powstańcy nie mogli mieć nadziei na zwycięstwo. Kierowała nimi chęć odwetu na Niemcach, zadania wrogowi możliwie wysokich strat, a przede wszystkim wybierali śmierć z bronią w ręku. Powstanie kwietniowe było największym zbrojnym zrywem Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszym powstaniem miejskim w okupowanej Europie.

      Dlaczego żonkile są symbolem powstania?

      Ostatni przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej, Marek Edelman, który przeżył likwidację getta, przez lata pielęgnował pamięć o wydarzeniach z 1943 roku. Do końca życia w rocznicę powstania przychodził pod Pomnik Bohaterów Getta, by oddać hołd poległym towarzyszom. Wraz z nim przychodziło coraz więcej ludzi z żółtymi kwiatami.

      - Żółty żonkil jest symbolem zbiorowej pamięci. My wszyscy, którzy chcieliśmy pamiętać, zanosiliśmy na Muranów żonkile – powiedziała Paula Sawicka, psycholożka, była nauczycielka akademicka, związana z opozycją demokratyczną. Wspólnie z Markiem Edelmanem napisała książkę "I była miłość w getcie".

      Akcji od początku towarzyszy hasło "Łączy nas pamięć", które podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie solidarności, potrzebę dialogu ponad podziałami. Głęboko wierzymy, że pamięć o przeszłości jest jedną z nadrzędnych wartości, które nas jednoczą i nadają nam wspólną tożsamość - niezależnie od światopoglądu czy sympatii politycznych.

      https://polin.pl/pl

      W celu uczczenia pamięci Powstańców Samorząd Uczniowski wraz z Opiekunami zachęca uczniów do wykonania zdjęć z żonkilami. Można wykonać je samodzielnie - na stronie Muzeum Historii Żydów Polskich Polin znajdziecie szablon i instrukcje wykonania żonkila. Zdjęcia umieszczajcie pod postem na Facebooku z hasztagiem #łączynaspamięć

      https://www.polin.pl/pl/zonkile

      Zachęcamy również do zapoznania się z filmem opowiadającym historię powstania w getcie.

      https://www.youtube.com/watch?v=tmdSH_JfYzA

      #łączynaspamięć

     • Wiosna, wiosna, ach to ty...

     • Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kowalu zachęceni do udziału w zabawie edukacyjnej ,,Na tropach wiosny" jak zwykle spisali się na medal. Tym razem stali się tropicielami zwiastunów wiosny. Przyroda budząca się do życia po zimie stała się inspiracją i zachęciła do poszukiwań oznak wiosny, kontaktu z naturą oraz prezentowania twórczości w dziedzinie fotografii.  

      Zachęcamy do obejrzenia zdjęć o tematyce wiosennej autorstwa uczniów naszej szkoły.

      Nagrodą niech będą dla Was oceny celujące z przyrody i biologii oraz poczucie ogromnej satysfakcji z przepięknie wykonanych zdjęć.

                                                                                                              Koordynatorzy

       D. Zbonikowska, J. Wiśniewska, E. Czaplicka

     • KONKURS FOTOGRAFICZNY „W OBIEKTYWIE MŁODEGO KUJAWIAKA”

     • Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat z terenu Stowarzyszenia LGD (tj. gminy: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Miasto Kowal, Lubraniec, Lubień Kujawski, Lubanie, Włocławek) do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. „W OBIEKTYWIE MŁODEGO KUJAWIAKA”. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 12 kwietnia do 31 maja 2021 roku dostarczyć do biura Stowarzyszenia na adres: 87- 850 Choceń, ul. Sikorskiego 12, maksymalnie         3 fotografie (wywołane i zapisane na CD/DVD/pendrive).

      Przedmiotem fotografii mogą być krajobrazy, zabytki, folklor, przyroda, architektura oraz urokliwe miejsca znajdujące się na terenie obszaru Stowarzyszenia).

      Prace zostaną ocenione w czterech kategoriach wiekowych:

      - 6-9 lat – 3 nagrody,

      - 10-12 lat – 3 nagrody,

      - 13-15 lat – 3 nagrody,

      - 16-18 lat – 3 nagrody.

      Przyznane nagrody będą jednakowe w każdej kategorii wiekowej – sprzęt turystyczny/sportowy/muzyczny.

      Chętne osoby do wzięcia udziału prosimy o wypełnienie deklaracji uczestnictwa oraz zapoznanie się z Regulaminem konkursu.

      Do pobrania:

      Deklaracja uczestnictwa deklaracja_uczestnictwa_w_fotograficznym_2021.doc

      Regulamin konkursu REGULAMIN_konkurs_w_obiektywie_mlodego_kujawiaka_2021(2).pdf

     • Finalista Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego.

     • Jesteśmy niezmiernie dumni, że wśród tegorocznych finalistów Wojewódzkiego konkursu matematycznego znalazł się uczeń naszej szkoły, z klasy 8b, Szymon Lewandowski.

      Konkursy przedmiotowe organizowane są przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

      dla uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych.

      Przypomnijmy: każdy konkurs przedmiotowy rozpoczyna się od etapu szkolnego, potem najlepsi przechodzą do etapu rejonowego i wreszcie do etapu wojewódzkiego. Szymon pokonał zwycięsko etap szkolny, rejonowy i 9 marca 2021r. wziął udział w etapie wojewódzkim, gdzie uzyskał tytuł finalisty.

      Konkursy są ważnym etapem w zdobywaniu wiedzy i kształtowaniu własnej przyszłości.

      Pozwalają zmierzyć się z wiadomościami i umiejętnościami wykraczającymi poza materiał omawiany na lekcjach.

       Gratulujemy serdecznie finaliście i jego rodzicom. Życzymy dalszych sukcesów.

                                                                                                                                                                 M.Ryniecka

     • Wesołych Świąt

     • Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,

      pełnych wiary, nadziei i miłości.

      Radosnego, wiosennego nastroju,

      oraz siły w pokonywaniu trudności,

      która pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

      Życzy Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy administracji i obsługi

      Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu.

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
    • tel. (054) 284-23-17 Numery wewnętrzne: -10-Sekretariat -11-Dyrektor Szkoły -12-Z-ca Dyrektora Szkoły -13-Administracja -14-Księgowość -15-Inspektorat Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Kowal
    • ul. Piwna 20 87-820 Kowal 87-820 Kowal Poland
   • Logowanie