• Wiosenne wycieczki do lasu

     • W tym roku uczniowie długo oczekiwali na wiosenne wyprawy do lasu. Kilkunastoletnią tradycją naszej szkoły jest witanie wiosny w lesie, ale ze względu na nauczanie zdalne było to niemożliwe. Gdy tylko dzieci kl. I-III wróciły do szkoły, spełniło się ich marzenie. W najpiękniejszym miesiącu – maju wraz ze swoimi wychowawczyniami: p. Ewą Człapińską, p. Anną Mularską, p. Krystyną Krawiecką, p. Katarzyną Czerwińska, p. Anną Giergielewicz, p. Moniką Rudzińską oraz p. Anetą Grześ, p. Robertem Strancem, p. Justyną Sztypką, p. Katarzyną Janicką i p. Jadwiga Wiśniewską wybrały się do lasu nad jezioro Dzilno. Pogoda była wspaniała, humory dopisywały, a las pachniał cudownie. Uwolnieni od maseczek na twarzy, wszyscy chłonęli i podziwiali zapach leśnych olejków eterycznych. Uczniowie poznawali las wszystkimi zmysłami, wyjątkowo wyostrzonymi po okresie przymusowego pobytu w domu. Ze względu na obostrzenia epidemiczne każda klasa była w lesie osobno. Radość bycia razem z kolegami i koleżankami była ogromna. Dzieci darzyły się wzajemną życzliwością i szacunkiem. Odpowiedzialnie zachowywały się wobec przyrody. Uczniowie klas pierwszych i drugich rozpoznawali pospolite drzewa i krzewy oraz rośliny zielne występujące w naszych lasach. Nie umknęły ich uwagi tropy zwierząt zostawione na leśnej drodze oraz w pobliżu jeziora. Podziwiali motyle, ważki, żuczki oraz śpiew ptaków. Spontanicznie i pięknie śpiewali piosenki, a wtórowała im leśna muzyka. Pierwszoklasiści byli mistrzami w rozwiązywaniu krzyżówek tematycznie związanych z lasem. Dzieci z kl. IIa wspaniale poradziły sobie z pytaniami w konkursie przyrodniczym i otrzymały zasłużone nagrody od p. wychowawczyni.

      Uczniowie klas trzecich utrwalili wiadomości na temat piętrowej budowy lasu. Z wielkim zainteresowaniem rozpoznawali drzewa, krzewy, rośliny i zwierzęta w poszczególnych warstwach lasu.  Poznali również roślinność oraz zwierzęta żyjące w jeziorze.Poza  ogromnym zaangażowaniem w lekcje przyrody, wszyscy uczniowie wspaniale zdali egzamin z pieczenia kiełbasek przy ognisku. Na uwagę zasługuje fakt, że nie wpadła do ogniska żadna kiełbaska, a te upieczone po mistrzowsku, smakowały wybornie. Nie zabrakło również czasu na wspólne zabawy, a przede wszystkim emocjonującą  grę w piłkę.

      Wszyscy uczestnicy wrócili do szkoły pełni wrażeń i z nadzieją na kolejną wycieczkę. 

      W imieniu uczestników wycieczek serdecznie dziękujemy p. Annie Szatkowskiej – wicedyrektor szkoły za ich zorganizowanie, a p. Jadwidze Wiśniewskiej i p. Krystynie Krawieckiej za przeprowadzenie żywych lekcji przyrody.

       

                                                                                                           Jadwiga Wiśniewska

       

     • Laureaci konkursu literackiego „Przywróć naszą planetę”

     • Celem szkolnego konkursu literackiego pod hasłem „Przywróć naszą planetę” było: promowanie zachowań ekologicznych, rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody, zachęcenie do prezentowania talentów literackich, kształtowanie umiejętności pisania, rozwijanie wyobraźni i wyrabianie wrażliwości twórczej, wyrabianie nawyku dbałości o kulturę języka na różnych poziomach (ortograficznym, interpunkcyjnym, leksykalnym, składniowym, fleksyjnym, graficznym).

      Komisja Konkursowa  w składzie: p. Anna Szatkowska – wicedyrektor szkoły, p. Jadwiga Wiśniewska i p. Urszula Bronikowska – koordynatorki konkursu, p. Lucyna Guziejewska – nauczycielka j. polskiego, p. Danuta Zbonikowska i p. Elżbieta Czaplicka – nauczycielki przyrody i biologii oraz p. Monika Rudzińska – nauczycielka kl.I-III 18 maja br., biorąc pod uwagę oryginalność, zawartość merytoryczną,  artystyczny charakter utworu, poprawność stylistyczną i językową, ortograficzną i interpunkcyjną oraz zgodność ocenianych prac z określoną w regulaminie formą postanowiła nagrodzić:

      w kl. I-III

      Szymona Czapskiego z kl. 1b za wiersz  i Zuzannę Jakubowską z kl. 1a za rymowankę

      oraz wyróżnić Amelię Baranowską z kl. 1b za rymowankę

      w kl. IV-VI

      Julię Wietrzykowską z kl. VIb za opowiadanie

      w kl. VII – VIII

      Julię Majewską i Dominikę Skowrońską z kl. VIIIb za przemówienia.

      Komisja odstąpiła od przyznawania miejsc ze względu na małą ilość prac konkursowych.

      Nagrody i dyplomy zostaną wręczone laureatom konkursu 1 czerwca 2021 r.

      Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom konkursu za zainteresowanie tematem i poświęcony czas.

      Bardzo dziękujemy Urzędowi Miasta Kowal za ufundowanie nagród w tym konkursie.

       

                                                                                        Jadwiga Wiśniewska

     • Szkolny konkurs plastyczny „Przywróć naszą planetę” rozstrzygnięty!

     • Z okazji tegorocznych obchodów Dnia Ziemi z hasłem przewodnim „Przywróć naszą planetę” zorganizowano w naszej szkole konkurs plastyczny o tej tematyce, którego celem było: uświadomienie problemów związanych ze zmianami klimatu, popularyzowanie wiedzy o gatunkach zagrożonych, uwrażliwienie na potrzeby ochrony środowiska, rozwijanie zdolności twórczych i zainteresowań przyrodniczych oraz promowanie zachowań ekologicznych.

      Uczniowie klas I-III mieli wykonać rysunki, wyklejanki lub wydzieranki, a uczniowie klas IV – VIII - plakat promujący hasło przewodnie „Przywróć naszą planetę”.

      Komisja konkursowa w składzie: p. Anna Szatkowska – wicedyrektor szkoły, p. Jadwiga Wiśniewska, p. Barbara Zielińska -Tomicka i p. Monika Rudzińska – organizatorki konkursu dnia 14 maja po wnikliwej ocenie prac, biorąc pod uwagę: realizację tematu, estetykę, pomysłowość i oryginalność prac zdecydowała o następującym przyznaniu nagród i wyróżnień:

      Kategoria– kl. 1-3

      I miejsce ex aequo

      Wiktor Chrobociński z kl. 3b i Franciszek Kruszewski z kl. 3b

      II miejsce ex aequo

      Zuzanna Czerwińska z kl.1b i Zofia Tomczak z kl.1b

      III miejsce ex aequo

      Martyna Woźniak z kl. 3a i Laura Seklecka z kl. 2a

      Wyróżnienie

      Mateusz Pasternak z kl. 1a, Julia Smolińska z kl. 3b, Patrycja Stanna z kl. 3b i Lena Wietrzykowska z kl. 1a

      Kategoria– kl. 4-6

      I miejsce ex aequo

      Łucja Targas z kl. 6b i Julia Wietrzykowska z kl. 6b

      II miejsce ex aequo

      Mikołaj Buziewski z kl. 4b i Magdalena Wnukowska z kl. 6c

      III miejsce ex aequo

      Nowakowska Martyna z kl. 4a i Bartłomiej Rutkowski z kl. 4a

      Wyróżnienie

      Barbara Czaplicka z kl. 4b, Gabriela Czerwińska z kl. 4a, Weronika Lewandowska z kl. 4b i Alicja Kacprzyk z kl. 6c

      Nagrody szczególne:

      Agata Sadowska – kl. 6c i Zosia Wesołowska z kl. VIc

      Kategoria kl. VII-VIII

      I miejsce - Julia Majewska z kl. VIIIb

      Społeczność szkolna może podziwiać najpiękniejsze prace na tablicach ściennych na korytarzach szkolnych i mamy nadzieję, że zastosuje ich przesłanie ekologiczne w życiu codziennym.

      Nagrody i dyplomy laureatom oraz upominki pozostałym uczestnikom konkursu będą wręczone 1 czerwca 2021r.

      Serdecznie gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za zaangażowanie. W konkursie uczestniczyło 85 uczniów, spośród których większość wykonała prace pod bacznym okiem p. Barbary Zielińskiej Tomickiej, której jesteśmy bardzo wdzięczni za zainteresowanie uczniów tym tematem. Pięknie dziękujemy Urzędowi Miasta Kowal za ufundowanie nagród.

      Jadwiga Wiśniewska

     • Harmonogram dojazdów BUS-em szkolnym

     • Dojazdy BUS-em szkolnym

      od 17 maja 2021 r.

      Dębniaki

      Przyjazd do szkoły: poniedziałek – piątek  7.20

      Powrót ze szkoły: poniedziałek – piątek  12.45; 15.15

       Rakutowo

      Przyjazd do szkoły: poniedziałek – piątek  7.35

      Powrót ze szkoły: poniedziałek – piątek  13.30; 15.00

       

       

     • 17-28 MAJA - NAUKA W SYSTEMIE HYBRYDOWYM

     • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

      Przypominamy, iż w okresie od 17-28 maja 2021 r. zajęcia w naszej szkole będą odbywały się w systemie hybrydowym.

      1. KLASY I-III

      - nauka stacjonarna na terenie szkoły

      2. KLASY IV-VIII

      - zgodnie z wytycznymi MEiN uczniowie klasa IV-VIII zostają podzieleni na dwie grupy:

      I GRUPA – 4a, 4b, 5a, 8a, 8b (17, 18, 19, 20 maja b.r. - nauka stacjonarna na terenie szkoły; 21, 24, 28 maja - nauka zdalna)

      II GRUPA – 6a, 6b, 6c, 7a, 7b (17, 18, 19, 20 maja b.r. - nauka zdalna; 21, 24, 28 maja - nauka stacjonarna na terenie szkoły)

      Przypominamy ponadto, iż 25-27 maja są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (Egzaminy ósmoklasisty).

      Przypominamy także, że uczestnikami zajęć stacjonarnych mogą być wyłącznie uczniowie zdrowi, których domownicy nie przebywają w izolacji. Obowiązują znane przyjęte dotychczasowe szkole zasady: maseczka, dystans społeczny i dezynfekcja rąk.

      Szczegółowe procedury funkcjonowania szkoły w okresie epidemii, godziny przychodzenia/wychodzenia ze szkoły, plan lekcji, procedury organizacji zajęć oraz przerw międzylekcyjnych zostaną przypomniane uczniom na godzinach wychowawczych.

     • Dzień Bez Śmiecenia - 11 maja

     • Dzień bez Śmiecenia – to pomysł wypracowany przez młodzież z kilkunastu krajów współdziałających w ramach międzynarodowego programu „Europejski Eko-Parlament Młodzieży” w 2007 r., przedsięwzięcia firmowanego przez PRO EUROPE (organizację zrzeszającą działające w ramach systemu Zielonego Punktu organizacje odzysku), a koordynowanego i organizowanego w Polsce przez Rekopol O.O.O. SA.

      Celem jest propagowanie prawidłowych zasad segregowania odpadów, promowanie proekologicznych postaw i ochrony środowiska.

     • Konkurs „Mój las” rozstrzygnięty!

     • Konkurs „Mój las” rozstrzygnięty.

      Od wielu lat, uczniowie naszej szkoły biorą aktywny udział w konkursie „Mój las” organizowanym przez LOP i SITLiD.  XXXIV edycja konkursu, zakończyła się dla naszych dzieci ogromnym sukcesem.W  I kategorii wiekowej  I miejsce zajęła Zuzanna Czerwińska z klasy I b- opiekun Anna Mularska , III miejsce zajął Mikołaj Lewandowski, także uczeń klasy I b. Komisja przyznała dwa wyróżnienia, które otrzymała Zofia Kosiorowska  z klasy II a –opiekun Krystyna Krawiecka  oraz Alan Grześ z klasy III a - opiekun Anna Giergielewicz. Po raz pierwszy w tym roku, zostały przyznane nagrody za udział w konkursie. Otrzymali je uczniowie: Zofia Tomczak i Aleksandra Podlewska z klasy I b, Lena Jasińska i Zuzanna Ziółkowska z klasy II a oraz Jagoda Bartosiak z klasy III a. Praca Zuzi Czerwińskiej z I etapu szczebla regionalnego, została przesłana do zarządu głównego SITLiD w Warszawie. Laureatom i wyróżnionym uczniom serdecznie gratulujemy. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

                                                                                                                                                     Anna Mularska

     • Wyniki Konkursu Piosenki Zagranicznej

     •  

      Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom Konkursu Piosenki  Zagranicznej 2021. Tradycyjnie już uczniowie naszej szkoły pokazali, że są uzdolnieni i potrafią oczarować swoim talentem.

      Komisja postanowiła wyróżnić następujące osoby i przyznała:

      I miejsce- Amelia Baranowska kl.1b

      II miejsce – Laura Seklecka kl. 2a

      III miejsce-  Martyna Nowakowska kl. 4a ex aequo Szymon Matybowski kl.4a

      Wyróżnienia Lena Smolińska kl.6b, Lena Jasińska kl.2a, Wiktor Pawłowski kl.4a

       

      Nagrody oraz dyplomy zostaną wręczone w szkole.

       

      Gratulujemy serdecznie sukcesów. 

      Zespół Nauczycieli Języków Obcych

     • „Patriotyczny Triathlon” w SP Kowal

     • Uczniowie Naszej Szkoły zostali zaproszeni do świętowania świąt państwowych przypadajacych w majówkę w duchu patriotyzmu. Na trzy dni weekendu majowego przygotowany został „Patriotyczny Triathlon”, w ramach którego na profilu szkoły pojawiały się zadania nawiązujące do Polski, polskich tradycji i historii. Uczniowie wykonanymi przez siebie zadaniami chwalili się na Facebooku. 

      "PATRIOTYCZNY TRIATHLON" CZ. I

      1 maja - dwa zadania do wykonania: odśpiewanie lub odsłuchanie hymnu Polski; narysowanie za co kocha się Polskę.

      "PATRIOTYCZNY TRIATHLON" CZ. II

      2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, dlatego zadania były z flagą bezpośrednio związane: zrobienie sobie zdjęcia z flagą Polski; przygotowanie potrawy w barwach narodowych.

      "PATRIOTYCZNY TRIATHLON" CZ. III

      3 maja to jedno z najważniejszych świąt państwowych w Polsce i nawiązuje do Konstytucji, która została uchwalona właśnie 3 maja 1791 r. W tym roku obchodziliśmy 230 rocznicę jej uchwalenia!

      Zadania: obejrzenie bajki lub przeczytanie wiersza polskiego poety; napisanie kim jest patriota.

      Dziękujemy wszytskim uczniom za zaangażowanie a p. Pauli Krawieckiej na innowacyjny pomysł i jego realizację.