• Dojazdy do szkoły w roku szkolnym 2021/2022

     • Dojazdy BUS-em szkolnym

      od 02 września 2021 r.

      Dębniaki

      Na przystanku: poniedziałek – piątek  7.15

      Wyjazd spod szkoły: poniedziałek – piątek  12.45; 15.25

       Rakutowo

      Na przystanku: poniedziałek – piątek  7.35

      Wyjazd spod szkoły: poniedziałek – piątek  13.30; 15.10

     • BEZPIECZNE ZASADY POWROTU DO SZKOŁY OD 1 WRZEŚNIA 2021 R.

     • Szanowni Rodzice, 

      Na spotkaniu z wychowawcami w dniu 1 września uczniowie naszej szkoły zostaną zapoznani z procedurami funkcjonowania na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19 obowiązującymi od 1 września 2021 r.

      Procedury te dostępne są także na stronie internetowej szkoły w zakładce DOKUMENTY.

      Bardzo proszę o zapoznanie się z wytycznymi i uczulenie dzieci na najważniejsze zapisy:

      1. Do budynku szkoły może być wpuszczony wyłącznie uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

      2. Uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z ustalonym harmonogramem i planem wejść i wyjść.

      Wejścia do budynku szkoły

      - Główne wejście:

      7.30-7.45 - klasy 3a, 3b, 2b

      7.45-8.00 - klasy 1a, 1b, 2a

      - Boczne wejście:

      7.30-7.45 - klasy 4a, 4b, 5a, 5b, 6a

      7.45-8.00 - klasy 7a, 7b, 7 c, 8a, 8b


      Wyjścia z budynku szkoły

      - Główne wejście:

      Klasy 3a, 3b, 2b - 5 min przed dzwonkiem ostatniej lekcji

      Klasy 1a, 1b, 2a - 5 min po dzwonku ostatniej lekcji

      - Boczne wejście:

      Klasy 4a, 4b, 5a, 5b, 6a - 5 min przed dzwonkiem ostatniej lekcji

      Klasy 7a, 7b, 7 c, 8a, 8b - 5 min po dzwonku ostatniej lekcji


      3. Rodzice odprowadzają dziecko do drzwi szkoły (nie wchodzą na teren placówki).

      4. Przed wejściem do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk.

      5. W przestrzeniach ogólnodostępnych jak: korytarze, toalety, szatnie, Aula obowiązuje noszenie maseczek.


      6. Każdej klasie zostaje wyznaczona jedna sala lekcyjna, w której będą odbywały się zajęcia. W swoich salach lekcyjnych uczniowie nie muszą korzystać z maseczek.

      1a – wychowawca p. Anna Giergielewicz – sala 108

      1 b - wychowawca p. Monika Rudzińska – sala 111

      2 a – wychowawca p. Ewa Człapińska – sala 113

      2 b – wychowawca p. Anna Mularska – sala 115

      3 a – wychowawca p. Krystyna Krawiecka – sala 116

      3 b – wychowawca p. Katarzyna Czerwińska – sala 101

      4a – wychowawca p. Monika Rosiak – sala 213

      4b – wychowawca p. Lucyna Guziejewska – sala 214

      5a – wychowawca p. Kamila Narazińska - sala 103

      5 b – wychowawca p. Elżbieta Czaplicka - sala 104

      6a – wychowawca p. Emila Zasada – sala 107

      7a – wychowawca p. Danuta Zbonikowska – sala 102

      7b – wychowawca p. Barbara Snopkowska- sala 215

      7 c – wychowawca p. Katarzyna Janicka – sala 216

      8a – wychowawca p. Urszula Bronikowska – sala 003

      8b – wychowawca p. Marzena Ryniecka – sala 004


      7. Na przerwy międzylekcyjne uczniowie wychodzą na wyznaczony korytarz:

      Przerwy międzylekcyjne

      1a - I PIĘTRO korytarz C

      1b - I PIĘTRO korytarz C

      2a - I PIĘTRO korytarz C

      2b - I PIĘTRO korytarz C

      3a - PARTER korytarz A

      3b - PARTER korytarz A

      Dla uczniów klas I-III wyznaczone zostały sanitariaty znajdujące się na I piętrze budynku


      4a - II PIĘTRO korytarz E

      4b - II PIĘTRO korytarz E

      5a - I PIĘTRO korytarz D

      5b - I PIĘTRO korytarz D

      6a - I PIĘTRO korytarz D

      7a - I PIĘTRO korytarz D

      7b - II PIĘTRO korytarz E

      7c - II PIĘTRO korytarz E

      8a - PARTER korytarz B

      8b - PARTER korytarz B

      Dla uczniów klas IV-VIII wyznaczone zostały sanitariaty znajdujące się na parterze budynku.

      ​​​​​​​

      Plan korytarzy dostępny jest także w zakładce DOKUMENTY.     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej w Kowalu – Procedury

     • Kochani Uczniowie! Drodzy Rodzice!

      Zapraszamy do szkoły na uroczystość rozpoczęcia roku 1 września 2021 r. Uroczystość inauguracji roku szkolnego odbędzie się na dziedzińcu szkoły.

      Wszystkie osoby biorące udział w uroczystości zobowiązane są do zachowania procedur bezpieczeństwa:

      - zachowywanie bezpiecznej odległości;

      - osłona ust i nosa (zdjęcie maseczek przez uczniów będzie możliwe po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej, w której odbywać się będą spotkania z wychowawcami);

      - dezynfekcja rąk przez wejściem do szkoły.

       

      Plan organizacji Inauguracji Nowego Roku Szkolnego 2021/2022:

      - rozpoczęcie uroczystości - godz. 9.00 – dziedziniec szkoły

      - dla każdej klasy będzie wyznaczone miejsce na dziedzińcu szkoły.

      - po uroczystości uczniowie klas I-III oraz jeden rodzic bądź opiekun udadzą się wraz z wychowawcami na spotkanie informacyjne. Dla klas I-III wyznaczone jest wejście główne do budynku szkoły oraz następujące klasopracownie:

      1 a – wychowawca p. Anna Giergielewicz – sala 108

      1 b – wychowawca p. Monika Rudzińska – sala 111

      2 a – wychowawca p. Ewa Człapińska – sala 113

      2 b – wychowawca p. Anna Mularska – sala 115

      3 a – wychowawca p. Krystyna Krawiecka – sala 116

      3 b – wychowawca p. Katarzyna Czerwińska – sala 101

       

      - uczniowie klas IV-VIII po uroczystości udadzą się wraz z wychowawcami na spotkanie do wyznaczonych klasopracowni wejściem bocznym. 

      4a – wychowawca p. Monika Rosiak - sala 213

      4b – wychowawca p. Lucyna Guziejewska – sala 214

      5a – wychowawca p. Kamila Narazińska - sala 103

      5b – wychowawca p. Elżbieta Czaplicka - sala 104

      6a – wychowawca p. Emila Zasada – sala 107

      7a – wychowawca p. Danuta Zbonikowska – sala 102

      7b – wychowawca p. Barbara Snopkowska- sala 215

      7c– wychowawca p. Aneta Sadowska – sala 216

      8a – wychowawca p. Urszula Bronikowska – sala 003

      8b – wychowawca p. Marzena Ryniecka – sala 004

       

      Zapraszamy także do zapoznania się z BEZPIECZNYMI ZASADAMI POWROTU DO SZKOŁY

     • Dobry start 300+

     • Komu przysługuje świadczenie Dobry start 300+?

      Świadczenie przysługuje na dzieci uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub
      w przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole – do ukończenia przez nie 24. roku życia.

      Zamieszkałym w Polsce: rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, osobom sprawującym pieczę zastępczą nieinstytucjonalną (rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka), osobom sprawującym pieczę zastępczą instytucjonalną,  tj. dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, osobom uczącym się (w tym usamodzielnianym).

      Od 1 lipca 2021 r. wniosek  o świadczenie Dobry Start 300+ dla ucznia możesz złożyć tylko elektronicznie:

      ■ na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS: www.zus.pl

      ■ przez bankowość elektroniczną

      ■ na portalu empatia.mpips.gov.pl

      Jeśli nie masz profilu PUE przyjdź do ZUS z:

      • dowodem osobistym,
      • adresem mailowym,
      • numerem telefonu komórkowego,
      • numerem rachunku bankowego,
      • nazwami i adresami szkół,
      • peselami dzieci

      Masz pytania – zadzwoń 22 290 22 02

      Czekamy na Ciebie.

      Pracownik ZUS pomoże Ci w rejestracji i złożeniu wniosku o 300+.

       

      Harmonogram spotkań z ekspertem ZUS w ramach realizacji programu rządowego
      Dobry Start 300+ dla ucznia

      26.08.2021

      Urząd Pocztowy Choceń ul. Sikorskiego 15, 87-850 Choceń

      8:00 – 10:00

      27.08.2021

      Urząd Gminy w Kowalu ul. Piwna 33, 87-820 Kowal

      9:00 - 12:00

      30.08.2021

      Urząd Gminy w Topólce, Topólka 22, 87-875 Topólka

      9:00 - 12:00

      31.08.2021

      Urząd Pocztowy w Brześciu Kujawskim ul. Krakowska 14a, 87-880 Brześć Kujawski

      9:00 – 12:00

      01.09.2021

      Urząd Gminy w Lubaniu, Lubanie 28 a, 87-732 Lubanie

      11:00-14:00

      02.09.2021

      Urząd Gminy w Osięcinach ul. Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny

      9:00-12:00

      03.09.2021

      Urząd Miasta i Gminy w Izbicy Kujawskiej ul. Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska

      9:00-12:00

      07.09.2021

      Urząd Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo

      9:00 - 12:00

      08.09.2021

      Urząd Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2,  87-860 Chodecz

      9:00 - 12:00

      09.09.2021

      Urząd Gminy Bytoń, Bytoń 72, 88-231 Bytoń

      9:00 - 12:00

       

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
    • tel. (054) 284-23-17 Numery wewnętrzne: -10-Sekretariat -11-Dyrektor Szkoły -12-Z-ca Dyrektora Szkoły -13-Administracja -14-Księgowość -15-Inspektorat Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Kowal
    • ul. Piwna 20 87-820 Kowal 87-820 Kowal Poland
   • Logowanie