• Akcja "Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie"

     • Nasza szkoła wzięła udział w akcji ,,Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie” organizowanej z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Białej Laski (15 październik). Do kampanii społecznej objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej włączyły się wszystkie klasy. W związku z tym na godzinach wychowawczych rozmawialiśmy z uczniami o problemach osób z dysfunkcją wzroku, oglądaliśmy filmy poświęcone temu tematowi. Dodatkowo nauczyciele wspomagający poprowadzili wyjątkowe zajęcia na lekcjach W-F pod hasłem ,,Dzień z białą laską i alfabetem Braille'a”. Dzieci poprzez różne zabawy doświadczyły ,,widzenia” przez dotyk, dowiedziały się, w jaki sposób mogą pomagać osobom niepełnosprawnym. Oprócz tego dzieci i młodzież mogli spróbować zrozumieć takie osoby, wykonując różne czynności z zawiązanymi oczami. Okazało się, że ubranie koszuli lub przejście kilku metrów nie jest wcale takie łatwe, gdy się nie widzi.

     • Kowalskie obchody Dnia Edukacji Narodowej

     •  

      Rozpoczęły się już 12 października od koncertu w remizie, na który Burmistrz zaprosił nauczycieli z Przedszkola Miejskiego, Szkoły Podstawowej, Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. Skierował do nich najlepsze życzenia oraz wyrazy wielkiego szacunku i podziękowania za ich pracę - tak trudną zwłaszcza w czasie pandemii. Atrakcją tego spotkania był program artystyczny poświęcony twórczości Agnieszki Osieckiej - autorki tekstów wielu niezapomnianych piosenek. Piosenki te znakomicie zaśpiewała artystka sceny krakowskiej Dorota Helbin z akompaniamentem czterech muzyków. Gromkie brawa publiczności świadczyły najlepiej o tym, jak bardzo występ im się podobał. Koncert w remizie to nie jedyny element tegorocznych obchodów Dnia Edukacji Narodowej w naszym mieście. We wszystkich szkołach i placówkach odbyły się też inne, okolicznościowe spotkania, a wielu nauczycieli otrzymało kwiaty, ale także nagrody za swoją ciężką pracę. Nagrody te wręczali im dyrektorzy, którzy z kolei otrzymali podziękowania ze strony tzw. organów prowadzących. Burmistrz Kowala, który jest organem prowadzącym dla Przedszkola Miejskiego i Szkoły Podstawowej. Swoje nagrody postanowił przyznać dyrektorkom: Barbarze Zakrzewskiej, Annie Prokopiak-Lewandowskiej, Annie Szatkowskiej oraz pedagog Katarzynie Janickiej.

     • Telefony zaufania

     • W związku z niedawno obchodzonym Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego przypominamy najważniejsze adresy placówek pomocowych.

      Telefony zaufania


      801 199 990 Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki — Narkomania

      — telefon zaufania oferuje profesjonalną pomoc w zakresie informacji, porad, wsparcia psychologicznego dla osób uzależnionych od narkotyków; osób okazjonalnie używających narkotyków; rodziców i przyjaciół osób używających narkotyków; pedagogów, nauczycieli, wychowawców; wszystkich innych osób zainteresowanych tym problemem

      WWW: http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=111047

      czynny: codziennie w godzinach 16—21

      koszt połączenia: całe połączenie płatne 35 gr


      800 120 289 Infolinia Stowarzyszenia KARAN

      — informacja skierowująca i pomoc w problemach związanych z narkotykami

      WWW: http://karan.pl/index/?id=7bcdf75ad237b8e02e301f4091fb6bc8

      czynny: w dni powszednie w godzinach 9—17

      koszt połączenia: bezpłatne


      22 823 65 31 Telefon Zaufania Uzależnień Stowarzyszenia „Monar”

      WWW: http://monar.org/kontakt

      czynny: w dni powszednie w godzinach 9—21

      koszt połączenia: brak danych


      22 844 44 70 Telefon Zaufania dla Rodzin z Problemem Uzależnienia

      — telefon jest prowadzony przez Warszawskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”

      WWW: http://www.idn.org.pl/u/

      czynny: w dni powszednie w godzinach 10—20, w soboty w godz. 10—15


      801 889 880 Telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych i ich bliskich

      — działający pod auspicjami Instytutu Psychologii Zdrowia PTP pierwszy w Polsce telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych – tj. uzależnienia od hazardu, Internetu, seksu, zakupów, pracy czy jedzenia

      WWW: http://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=115

      czynny: codziennie (z wyjątkiem świąt państwowych) w godz. 17—22

      koszt połączenia: całe połączenie płatne 35 gr


      116 111 Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

      — Telefon prowadzi Fundacja „Dzieci Niczyje”

      WWW: http://www.116111.pl/

      czynny: cały tydzień, w godz. 12—22

      koszt połączenia: połączenie bezpłatne


      800 100 100 Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

      — Bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i on-line dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.

      WWW: https://800100100.pl/

      czynny: poniedziałki—piątki w godz. 12.00—15.00


      800 120 148 Anonimowa policyjna linia specjalna

      czynny: całą dobę

      koszt połączenia: połączenie bezpłatne


     • KONKURS ŚWIETLICOWY "MÓJ ULUBIONY NAUCZYCIEL"

     • 11.10.2021 w świetlicy szkolnej odbył się konkurs rysunkowy pt. "Mój ulubiony nauczyciel". Dzieci z klas I-III uczęszczające do świetlicy pod kierunkiem p. Katarzyny Borzęckiej przygotowały rysunki przedstawiające ulubionych nauczycieli. Prace zostały wykonane techniką dowolną. Zwycięzcy konkursu zostali nagrodzeni drobnymi słodkościami.

     • Klasy siódme na filmie pt. „ Mała Wielka Stopa 2: W rodzinie siła”

     • Uczniowie z klasy VII a i VII c wraz z wychowawczyniami – p. Danuta Zbonikowską i p.  Katarzyną Janicką- 5 października w Multikinie we Włocławku obejrzeli film pt.  „Mała Wielka Stopa 2: W rodzinie Siła”. Film opowiada o niesamowitej rodzinie, która pokonuje intruzów i ocala rezerwat. Bezduszne szefostwo  wielkiej firmy paliwowej zamierza w samym środku puszczy zbudować  wielką fabrykę paliwową,  co  stanowi wielkie zagrożenie dla tutejszych zwierząt. Kres temu stawia właśnie rodzina Adama - tata -  potomek legendarnego Yeti, mama oraz kosmaci przyjaciele z niedźwiedziem Burym i szopem Huncwotem na czele. Podczas misji ratunkowej  bohaterowie wykorzystują wszystkie  swoje ludzkie i zwierzęce talenty.  Po zakończonej projekcji uczniowie udali się do  restauracji McDonald’s. To była udana wycieczka. Towarzyszyły jej -  dobry humor, ładna pogoda. Na pewno wszyscy wrócili do domów z przekonaniem, że wspólnymi siłami należy chronić przyrodę.                          

     • Konferencja "Wsparcie wychowawcze i psychoprofilaktyczne po powrocie do szkół" w Szkole Podstawowej w Kowalu

     • W dniu 29 września 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Kazimierza w Kowalu odbyła się konferencja dla kadry kierowniczej i specjalistów szkół na temat wsparcia po powrocie do nauki stacjonarnej.  Organizatorami konferencji było Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku oraz Urząd Miasta Kowal.

      Tematyka spotkania była zgodna z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022 w tym: podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19.

      Uczestników konferencji przywitała dyrektor szkoły Anna Prokopiak-Lewandowska. Swoją obecnością zaszczycił także spotkanie Burmistrz miasta Kowal – Eugeniusz Gołembiewski, który objął patronat nad konferencją. Zgromadzonych w Auli szkoły dyrektorów oraz nauczycieli i pedagogów przywitała także p. Grażyna Troszyńska dyrektor KPCEN we Włocławku.

      W trakcie konferencji uczestnicy wysłuchali interesujących prelekcji na temat wsparcia uczniów, nauczycieli a także rodziców po powrocie do szkół. Pani Agnieszka Czarniak z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim opowiedziała o „Diagnozowaniu problemów uczniów i udzielaniu im pomocy-psychologiczno-pedagogicznej”. Pani Dominika Cieślikowska przedstawiła problem „Budowania relacji interpersonalnych społeczności szkolnej ” natomiast o „Nowych wyzwaniach w ramach zadań wychowawczo-profilaktycznych szkoły” opowiedziała p. Katarzyna Zawacka.