• Ogłoszenie o naborze na stanowisko - psycholog szkolny

     • Ogłoszenie o naborze na stanowisko:

       

      Psycholog w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu

       

      Planowany termin przyjęcia do pracy – 1 września 2022 r.

      Charakter pracy – psycholog szkolny

      Wymiar zatrudnienia - 11 godzin (0,5 etatu)

       

      Wymagania stawiane kandydatom:

      posiada wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym (ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia)

      spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu

      posiada obywatelstwo polskie

      ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych

      nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie

      nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie

       

      Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów:

      ocena złożonych dokumentów

      rozmowa kwalifikacyjna

      badania lekarskie

       

      Wymagane dokumenty:

      podanie o przyjęcie do pracy kierowane do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kowalu

      świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy

      dokument potwierdzający posiadane wykształcenie

      dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje zawodowe lub specjalistyczne

      dokumenty stwierdzające przygotowanie pedagogiczne

      wymagane dokumenty powinny zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu z siedzibą w Kowalu , ul. Piwna 20; 87-820 Kowal, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, str. 1)”.

       

      Termin składania dokumentów: do dnia 31 sierpnia 2022 r.

       

      Dokumenty należy składać:

      drogą elektroniczną - email: spkowal@kowal.eu 

      za pomocą przesyłki pocztowej poleconej na adres Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, ul. Piwna 20; 87-820 Kowal.

       

      Informacji w zakresie rekrutacji udziela sekretariat szkoły:

      osobiście w siedzibie: Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, ul. Piwna 20; 87-820 Kowal

      telefonicznie: (054) 284-23-17 

      O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat, który złoży wymagane dokumenty zostanie zawiadomiony telefonicznie.

     • Rozpoczęcie roku 2022/2023

     • Kochani Uczniowie! Drodzy Rodzice!

      Zapraszamy do szkoły na uroczystość rozpoczęcia roku 1 września 2022 r. (czwartek godz. 9.00). Uroczystość inauguracji odbędzie się na dziedzińcu szkoły w obecności zaproszonych gości.

       

      Po oficjalnej części uczniowie udadzą się wraz z wychowawcami na spotkanie informacyjne.

      1 a – wychowawca p. Krystyna Krawiecka – sala 116

      1 b – wychowawca p. Monika Alabrudzińska - sala 101

      2 a – wychowawca p. Anna Giergielewicz – sala 108

      2 b – wychowawca p. Monika Rudzińska – sala 111

      3 a – wychowawca p. Ewa Człapińska – sala 113

      3 b – wychowawca p. Anna Mularska – sala 115

       

      4a - wychowawca p. Marta Ziółkowska - sala 216

      4b  - wychowawca p. Paula Krawiecka - sala 117

      5a – wychowawca p. Monika Rosiak - sala 213

      5b – wychowawca p. Lucyna Guziejewska – sala 214

      6a – wychowawca p. Kamila Narazińska - sala 215

      6b – wychowawca p. Elżbieta Czaplicka - sala 104

      7a – wychowawca p. Emila Zasada – sala 103

      8a – wychowawca p. Danuta Zbonikowska – sala 102

      8b – wychowawca p. Barbara Snopkowska- sala 004

      8c– wychowawca p. Aneta Sadowska – sala 003

      Uczniów klas 1-3 zapraszamy na spotkania wraz z rodzicami. 

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
    • tel. (054) 284-23-17

     Numery wewnętrzne:

     -10-Sekretariat
     -11-Dyrektor Szkoły
     -12-Z-ca Dyrektora Szkoły
     -13-Administracja
     -14-Księgowość
     -15-Inspektorat Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Kowal
    • ul. Piwna 20
     87-820 Kowal
     87-820 Kowal
     Poland
   • Logowanie