• Wiem co jem! Jak ograniczyć cukier w diecie?

     • Dziś klasy 2a i 2b odwiedziła dr n.med Katarzyna Rzadkowolska - dietetyk kliniczny, wykładowca akademicki na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Collegium Medicum Akademii Mazowieckiej, członek: Polskiego Towarzystwa Dietetyki (PTD) i Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości (PTLO). Pani Katarzyna przeprowadziła zajęcia zarówno teoretyczne jak i praktyczne nt. "Wiem co jem!jak ograniczyć cukier w diecie".

      Uczniowie w trakcie spotkania odczytywali z etykiet napojów, przekąsek ile cukru one zawierają. Niestety wielu stwierdziło, że po wypiciu jednego napoju przekraczają dzienną normę spożytego cukru. Miejmy nadzieję, że niektórzy uczniowie zmienią odrobinę swoje nawyki żywieniowe.

      Dziękujemy Pani Kasi za ciekawe zajęcia.

     • Uroczystość rozdania nagród

     • w konkursie "Chcę oddychać czystym powietrzem"

      Uroczystość rozdania nagród w konkursie "Chcę oddychać czystym powietrzem"

      W dniu 4 marca 2024 r. w Auli Szkoły Podstawowej w Kowalu miała miejsce uroczystość rozdania nagród w konkursie „Chcę oddychać czystym powietrzem”. To już druga edycja konkursu, którego celem jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problem zanieczyszczonego powietrza i jego wpływu na zdrowie człowieka. Wiedza, jaką uczniowie zdobyli podczas przygotowań do konkursu wpłynęła na świadomość szkodliwości emisji zanieczyszczeń pochodzących z pieców i kotłowni opalanych paliwem stałym. Promocja zachowań proekologicznych była zawsze elementem edukacji w Szkole Podstawowej w Kowalu.

      W uroczystości rozdania nagród udział wzięli: burmistrz miasta Kowal Eugeniusz Gołembiewski, sekretarz miasta Szymon Struciński, przewodniczącą Rady Rodziców Katarzyna Rzadkowolska, p. Daniel Przybyszewski - inspektor do spraw ochrony środowiska oraz p. Jadwiga Wiśniewska i Elżbieta Czaplicka (organizatorki konkursu z ramienia Szkoły Podstawowej w Kowalu).

      P. Daniel Przybyszewski przedstawił uczestnikom uroczystości prezentację na temat działań podejmowanych w Kowalu w ramach programu „Czyste powietrze”. Głos zabrał również p. burmistrz E. Gołembiewski zachęcając dzieci i młodzież do propagowania wiedzy na temat ochrony środowiska.

      Laureaci konkursów:

      - KONKURS WIEDZOWY:

      Klasy 1-3

      I. Miłosz Kwiatkowski 3a

      II. Olga Kopczyńska 3b

      III. Wojciech Grzelak 3b

      Wyróżnienia: Lena Ziółkowska, Kornelia Rudzińska

      Klasy 4-6

      I. Aleksandra Podlewska 4b

      II. Lena Jasińska 5a

      III. Zuzanna Czerwińska 4b

      Wyróżnienia: Wiktor Chrobociński 6b

      Klasy 7-8

      I. Igor Czarniak 7 b

      II. Zofia Pawłowska 7b

      III. Wiktor Pawłowski 7a

      Wyróżnienia: Szymon Szydłowski 7b, Zofia Woźniak 7a

      - KONKURS PLASTYCZNY:

      Szkoły ponadpodstawowe:

      I. Wilińska Klaudia (Zespół Szkół w Kowalu)

      Klasy 7-8

      I. Martyna Nowakowska

      Klasy 4-6

      I. Amelia Adamska

      Klasy 1-3

      I. Adrian Rakociński

      II. Antoni Wesołowski, Liwia Rogińska

      III. Oliwier Wałęsa

      Wyróżnienia: Oliwia Balińska, Wojciech Gamalczyk, Oliwia Gawłowska, Alan Czachowski, Kacper Wrześniak

      Serdeczne podziękowania składamy na ręce p. burmistrza Eugeniusza Gołembiewskiego za ufundowanie nagród dla uczestników konkursu. Za wsparcie finansowe dziękujemy także Stowarzyszeniu „Aktywny Kowal”. Ogromne podziękowania należą się p. J. Wiśniewskiej oraz E. Czaplickiej za przygotowanie oraz przeprowadzenie konkursu. Warto zaznaczyć, że udział w nim wzięło ponad 100 uczestników.

     • ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu informuje o rozpoczęciu rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025.

      Od dnia 01.03.2023 r. rozpoczyna się nabór wniosków.

      Druk wniosku wraz z klauzulą informacyjną dostępny jest w wersji papierowej w sekretariacie szkoły oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej pod adresem https://www.spkowal.pl/a/dokumenty.

      Wypełnione wnioski będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sekretariatu szkoły (7.00-15.00) do dnia 31 marca 2024 r.

      UWAGA!!!

      Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu, zameldowanego na terenie Gminy Miasto Kowal, zobowiązani są do poinformowania dyrektora szkoły o realizacji obowiązku szkolnego w innej placówce oświatowej niż szkoła obwodowa (również poza granicami kraju) w terminie do 30 września każdego roku. W celu dopełnienia formalności należy wypełnić oświadczenie o miejscu realizacji obowiązku szkolnego (druk w wersji papierowej do pobrania w sekretariacie szkoły lub w wersji elektronicznej pod adresem https://www.spkowal.pl/a/dokumenty ) i dostarczyć do sekretariatu szkoły w w/w terminie.

     • ,,IX Szkolne Igrzyska Olimpijskie Klas Młodszych”

     • Siódmy lutego był dla dzieci klas 1-3 ,,Dniem Olimpijskim”. Na drugiej i trzeciej godzinie lekcyjnej odbyły się ,,IX Szkolne Igrzyska Olimpijskie Klas Młodszych”. Potyczki rozpoczęły się tradycyjnie od zapalenia ,,znicza olimpijskiego” przez przedstawicieli klas pierwszych i wspólnej rozgrzewki. Rywalizacja odbywała się pomiędzy klasami równoległymi. Każda klasa wystawiła 6-osobowe drużyny, które zmagały się między sobą w czterech konkurencjach walcząc o medale. Każdy uczeń miał szansę wzięcia udziału w rozgrywkach. Nad przebiegiem Igrzysk czuwały wychowawczynie klas. Wyniki notowała Komisja Konkursowa, której przewodniczyła pani Dyrektor, a do członkostwa  zaproszeni zostali ósmoklasiści. Po zakończeniu zmagań sportowych we wszystkich klasach młodszych, swoją sprawność fizyczną zaprezentował nasz starszy kolega Adrian. Był bezkonkurencyjny 😊 Na zakończenie pani Dyrektor wręczyła każdej drużynie medale oraz pamiątkowe dyplomy. Radość zwycięzców była ogromna.

      Komplet medali ufundowała Rada Rodziców, za co serdecznie dziękujemy.

     • „KOLOROWE KREDKI”, czyli wielki recykling kredkowy

     • Dziękujemy Wszystkim, którzy włączyli się w akcję charytatywną zbierania kredek.

      I tak kredka do kredeczki... i uzbieraliśmy aż 5 kilogramów! Spakowaliśmy i wysłaliśmy do Fundacji Kolorowe Kredki. Dziękujemy uczniom, rodzicom i nauczycielom, którzy dzielnie pomagali w zbieraniu, temperowaniu i w segregacji. W naszej szkole akcja ta cieszyła się ogromnym zainteresowaniem za co serdecznie dziękujemy. Dom Kredek daje kredce drugie życie w postaci różnych przydasi. Koniecznie wejdźcie i zobaczcie, jakie cuda tworzą!

      https://www.facebook.com/domkredek/

     • „W poszukiwaniu wiedzy i doświadczeń”

     •  

      5 lutego 2024 r. rozpoczynamy rekrutację do projektu nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000139340 pt. „W poszukiwaniu wiedzy i doświadczeń” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+.

      W dniu 5 lutego 2024 r. odbędzie się spotkanie z uczniami szkoły, na którym koordynator projektu przedstawi informacje o programie oraz zasady rekrutacji.

       

       1. Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Kowalu, którzy w roku szkolnym 2023/24 uczęszczają do klas szóstych, siódmych oraz ósmych.
       2.  W ramach projektu uczestnicy zakwalifikowani wezmą udział w zagranicznej mobilności edukacyjnej, która odbędzie się we Włoszech w terminie 19.05-01.06.2024 r.
       3. W ramach projektu uczniowie zakwalifikowani do udziału brać będą udział w zajęciach przygotowawczych do mobilności, zajęciach w szkole partnerskiej oraz zaplanowanym programie kulturowym, ewaluacji oraz działaniach upowszechniających rezultaty projektu.
       4. Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w projekcie jest podpisanie przez uczestnika Regulaminu Uczestnictwa, Regulaminu Rekrutacji oraz wszystkich niezbędnych dokumentów związanych bezpośrednio z realizacją działań projektu.
       5.  Szkoła zapewnia uczestnikom projektu bezpłatny transport, zakwaterowanie, wyżywienie oraz pełne ubezpieczenie w trakcie realizacji zagranicznej mobilności edukacyjnej.
       6.  W trakcie trwania mobilności edukacyjnej opiekunami uczestników będą nauczyciele, którzy zaangażowani zostaną w projekt.

       

      Wyjazd edukacyjny jest bezpłatny dla młodzieży

       

      Każdy uczeń, który będzie chciał wziąć udział w rekrutacji jest zobowiązany do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, złożenia go w gabinecie pedagoga szkoły, a także zapoznania się i podpisania Regulaminu Uczestnictwa oraz Regulaminu Rekrutacji (w przypadku uczniów niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych).

      Zgłoszenia chętnych uczniów należy składać osobiście do dnia 9 lutego 2024 r.

      Komisja Rekrutacyjna spośród złożonych formularzy na podstawie przyznanych punktów wyłoni 30 uczestników projektu.

       

      Harmonogram rekrutacji:

        - 5.02.2024 r. – rozpoczęcie rekrutacji,

        - 5.02.2024 r. – spotkanie informacyjne dla uczniów zainteresowanych udziałem w projekcie,

         - 9.02.2024 r.  – zamknięcie zgłoszeń,

         - 26.02.2024 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji,

         - 1.03.2024 r. – możliwość składania odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

       

     • I miejsce dla uczniów naszej szkoły

     • 31 stycznia 2024 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zawodach sportowych w Kruszynie. Zarówno drużyna dziewcząt jak i chłopców okazała się bezkonkurencyjna wygrywając mistrzostwa w piłce siatkowej.

      I miejsce dla SP Kowal w Mistrzostwach Powiatu Włocławskiego w Mini Piłce Siatkowej dziewcząt

      I miejsce dla SP Kowal w Mistrzostwach Powiatu Włocławskiego w Mini Piłce Siatkowej chłopców.

      Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naszym sportowcom.

     • WYSTĘPY TEATRU MAGMOWCY

     •  

      31 stycznia 2024 r. na zaproszenie "Stowarzyszenia Aktywny Kowal" dzieci z Kowala i okolic odwiedził Teatr Magmowcy. W ramach podziękowania za wsparcie akcji charytatywnej "Święty Mikołaj przyjeżdża do Kowala" dzieci z Przedszkola Miejskiego w Kowalu, Gminnego Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego w Grodztwie oraz ze Szkoły Podstawowej w Kowalu obejrzały spektakl "O bałwanku co miał gorące serce".

      Spektakl wystawiono w Auli Szkoły Podstawowej w Kowalu.

      Cieszymy, że taką formą prezentu wywołaliśmy uśmiechy na twarzach najmłodszych mieszkańców naszego lokalnego środowiska.

      Zarząd Stowarzyszenia „Aktywny Kowal”

     • W świecie owadów

     • W  poniedziałek, 29 stycznia uczniowie klas trzecich uczestniczyli w niezwykłych warsztatach prowadzonych przez panią Kingę Szczepaniak- Tyburę z Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej pt.: „Bioróżnorodność w świecie owadów”. W pierwszej części zajęć dzieci poszerzyły swoją wiedzę z biologii owadów: poznały ich budowę,  tryb życia, sposoby rozmnażania oraz znaczenie w przyrodzie. Każde dziecko miało możliwość przyjrzeć się z bliska realistycznym gumowym modelom biedronki, konika polnego, motyla, pszczoły, mrówki i muchy. Dzieci pochwaliły się szeroką wiedzą o tych owadach, ale również miały wiele bardzo ciekawych pytań do prowadzącej. W drugiej części warsztatów uczniowie malowali gipsowe odlewy omawianych owadów, które  mogły zabrać do domu.

      Zajęcia te były sfinansowane przez Fundację Drzewo i Jutro.

     • Styczniowe świętowanie w DPS

     • Styczeń to czas, w którym obchodzimy dwa bardzo radosne święta: Dzień Babci i Dzień Dziadka. 24 stycznia uczniowie klas trzecich odwiedzili Dom Pomocy Społecznej w Kowalu. Zaprezentowali wiersze, piosenki i układy taneczne. W ten sposób złożyli najserdeczniejsze życzenia wszystkim seniorom. Występy artystyczne dostarczyły mieszkańcom wiele radości. Po przedstawieniu dzieci otrzymały w podziękowaniu gromkie brawa oraz słodki poczęstunek.

     • BohaterON w Twojej Szkole

     • To już kolejny udział naszej szkoły w akcji "BohaterON w Twojej Szkole". Jest to część ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej BohaterON – włącz historię! Kampania ma na celu upamiętnienie, uhonorowanie i bezpośrednią pomoc uczestnikom Powstania Warszawskiego, edukację społeczeństwa, a także promocję patriotycznych postaw i historii Polski XX wieku.

      W tym roku poza dyplomami za udział w akcji nasza szkoła otrzymała dwa egzemplarze gry kooperacyjnej o tematyce historycznej "Cenzura". Zamierzamy je dobrze wykorzystać na lekcjach historii

      #BohaterON

     • ,,Każdy musi mieć dostęp zarówno do dziadków, jak i wnuków, aby być w pełni człowiekiem”

     • Kiedyś każdy z nas był dzieckiem i pamięta, jak ważną rolę w życiu odgrywają dziadkowie. Dzień Babci i Dzień Dziadka to jedne z najmilszych i najsympatyczniejszych dni w roku, wyjątkowe daty w kalendarzu. Są one również bardzo ważnymi datami w kalendarzu naszej szkoły, co roku uroczyście obchodzonymi.

      23 stycznia uczniowie  klas pierwszych i trzecich oraz chór Szkoły Podstawowej w Kowalu zorganizowali w remizie OSP występy dla swoich babć i dziadków. Rozpoczynając uroczystość Dyrektor  Szkoły p. Anna Prokopiak – Lewandowska powitała zebranych gości, a Burmistrz Miasta p.Eugeniusz Gołembiewski, wszystkim zgromadzonym w sali dziadkom i babciom przekazał najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta.

      Następnie mali artyści przedstawili  program, na który złożyły się  wzruszające wiersze i piosenki, a także pokazy taneczne. Występujący z przejęciem odtwarzali swoje role, a zgromadzeni goście nagradzali ich gromkimi brawami. Wszyscy dziadkowie z podziwem patrzyli na swoje wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić swoją miłość i szacunek oraz podziękować dziadkom za cierpliwość, zrozumienie i opiekę, a przede wszystkim za czas, który zawsze dla swoich wnuków mają. Wzruszenie dostojnych gości było ogromne, a ukradkiem ocierane  łzy świadczyły o miłości i dumie z ukochanych wnuków.

      Na zakończenie uroczystości wszystkie wnuczęta obdarowały swoich dziadków upominkami. Dzięki wsparciu Rady Rodziców przygotowano także dla wszystkich gości słodki poczęstunek.

      To był naprawdę wyjątkowy dzień. Szczęśliwe i uśmiechnięte twarze Babć i Dziadków po raz kolejny pokazały nam, jak ważne są takie spotkania i wspólnie spędzone chwile z wnukami. 

     • Klasowe spotkania świąteczne

     • 22 grudnia uczniowie klasy 4a i 4b wraz z chórem szkolnym przedstawili szkolne jasełka, wprowadzając nas w świąteczny nastrój. Wszyscy aktorzy z zaangażowaniem i przejęcie, odegrali swoje role. Na koniec pani dyrektor złożyła wszystkim zebranym świąteczne i noworoczne życzenia.
      W klasach także trwały przygotowania do tego szczególnego dnia. Dekorowaliśmy tablice oraz wigilijne stoły, na których – dzięki Rodzicom pojawił się poczęstunek. Dzieliliśmy się opłatkiem, śpiewaliśmy kolędy oraz składaliśmy sobie życzenia świąteczne i noworoczne. 

      Panowała wspaniała, świąteczna atmosfera.

     • Z wizytą w ŚDS

     • We wtorek 19 grudnia delegacje z klasy IVa i VIa wyruszyły do Środowiskowego Domu Samopomocy. Z okazji nadchodzących Świąt uczniowie obdarowali pensjonariuszy własnoręcznie wykonanymi bombkami. Były uściski i łzy szczęścia. Od mieszkańców ŚDS w podziękowaniu otrzymaliśmy ręcznie robione mikołaje i słodkości. Okazuje się, że „każdy może zostać Świętym Mikołajem”.

      Był to kolejny projekt zrealizowany w ramach akcji „Każdy inny – wszyscy równi” – koordynatorzy A. Grześ i K. Czerwińska.

      Dziękujemy p. R. Strancowi za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia.

       

     • UWOLNIJ KSIĄŻKĘ

     • Zachęcamy do zapełnienia kącika czytelniczego książkami do swobodnej wymiany.W naszej szkole powstał niecodzienny kącik czytelniczy wyposażony w wygodne kanapy oraz zjawiskową półkę na książki w kształcie drzewa. Półka na razie jest pusta, ale mamy nadzieję, że w szybkim czasie zapełni się książkami, którymi nasi uczniowie zechcą podzielić się ze swoimi kolegami.To wszystko w ramach akcji UWOLNIJ KSIĄŻKĘ, którą postanowiliśmy rozpropagować w naszej szkole.Drodzy uczniowie zachęcamy, abyście przynieśli książki, które już przeczytaliście, aby dalej mogły powędrować do waszych kolegów...Książki powinny podróżować, krążyć z rąk do rąk, by mogły żyć i spełniać swoje zadanie. W tej podróży ważne jest to, że po prostu są czytane.Przesyłamy szczególne podziękowania dla Rady Rodziców za wsparcie finansowe tej inicjatywy.

     • Międzyszkolna wymiana kartek świątecznych

     • Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia klasy 2b,4a,4b,5b oraz 6b pod opieką Pani Moniki Rosiak wzięły udział w międzyszkolnej wymianie kartek świątecznych. Nasi uczniowie własnoręcznie wykonali piękne kartki oraz napisali życzenia w języku angielskim. Zostały one wysłane do uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie k.Włocławka, a na początku grudnia kartki od naszych rówieśników dotarły również do nas. Taka wymiana pozwala na kultywowanie tradycji świątecznych. Dzięki niej mogliśmy również wykorzystać w praktyce to, czego uczymy się na j. angielskim. W przyszłym roku z pewnością będziemy chcieli to powtórzyć.

     • Podsumowanie zbiórek ekologicznych

     • W Szkole Podstawowej w Kowalu po raz kolejny zorganizowano ekologiczną zbiórkę makulatury, butelek PET oraz kasztanów. Celem tej szlachetnej inicjatywy jest zaktywizowanie całej społeczności szkolnej do ochrony środowiska przez pozyskiwanie surowców wtórnych. Pani wicedyrektor Anna Szatkowska wspólnie z p. Emilą Zasadą podsumowały zbiórki i w czwartek 14 grudnia wręczyły nagrody wszystkim zaangażowanym uczniom. Najbardziej aktywnymi działaczami na rzecz ekologii zostali:

      Aleksandra Podlewska 2421szt. butelek i 48 kg kasztanów,

      Joanna Strzelecka 2075 szt. butelek,

      Gabriel Rejwerski 1400 szt. butelek,

      Oliwier Wałęsa 1180 szt. butelek i 60 kg makulatury,

      Stanisław Sadowski 1076 szt. butelek,

      Zofia Osmałk 1020 szt. butelek,

      Aleksandra Gamalczyk 926 szt. butelek,

      Filip Ślepek 915 szt. butelek i 115 kg makulatury,

      Michalina Orzelska 863 szt. butelek, 96 kg makulatury i 79 kg kasztanów,

      Julia Jonata 848 szt. butelek,

      Wiktoria Sylwerska 722 szt. butelek, 54 kg makulatury i 25 kg kasztanów,

      Gabriela Kowalczyk 250 kg kasztanów,

      Zuzanna Jakubowska 300 kg makulatury,

      Laura Seklecka 200 kg makulatury,

      Weronika Piszczan 200 kg makulatury,

      Szymon Szydłowski 200 kg makulatury.

      W zbiórki zaangażowało się wielu uczniów, a najbardziej aktywną klasą została 3b i w nagrodę uda się na seans do Kina za Rogiem.

      Wszystkie piękne nagrody, które wywołały uśmiech na twarzach dzieci zostały ufundowane przez Radę Rodziców oraz Urząd Miasta w Kowalu.

      Zachęcamy gorąco do udziału w zbiórkach w najbliższym roku szkolnym.

     • Spektakl, który zapadł w pamięć

     • Uczniowie klas czwartych pod opieką pań: Urszuli Bronikowskiej, Anety Grześ, Marzeny Rynieckiej, Barbary Snopkowskiej  18 grudnia br. udali się do teatru, aby obejrzeć spektakl pt. „Opowieść wigilijna”. Sztuka jest adaptacją ponadczasowej, popularnej na całym świecie książki autorstwa angielskiego powieściopisarza Charlesa Dickensa. Celem wycieczki było podniesienie kompetencji kulturalnych w zakresie odbioru sztuki i zachowania w teatrze oraz integracja zespołów klasowych.

      Aktorzy Teatru Dramatycznego w Płocku przedstawili skłaniającą do refleksji opowieść o przygodach Ebenezera Scrooge’a, który większość życia spędził w prowadzonym przez siebie kantorze. Był nieczuły na potrzeby innych i dbał jedynie  o pomnażanie swojego majątku. Zgorzkniały samotnik nie zamierzał poddać się nastrojowi radości i serdeczności przed nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia, dopóki nie odwiedziły go duchy przeszłych, teraźniejszych i przyszłych Wigilii. Niespodziewani goście uświadomili bohaterowi smutną prawdę – życie w rozgoryczeniu i oddaleniu od ludzi spowodowały, że zgubił po drodze swoją życiową mądrość i zdolność przeżywania emocji.

      Nastrojowa muzyka, barwne kostiumy i subtelna scenografia spektaklu pozwoliły na połączenie realistycznego świata spowitego mgłą Londynu końca XIX wieku z przedświąteczna atmosferą bożonarodzeniową. Zaangażowani emocjonalnie widzowie towarzyszyli głównemu bohaterowi na niezwykłej drodze wewnętrznej przemiany i odkrycia, co w życiu jest naprawdę ważne oraz jakie jest prawdziwe znaczenie świąt Bożego Narodzenia.

      Dzieci spędziły w teatrze wyjątkowe chwile, które pozostaną na długo w ich pamięci. Brawa i owacje na zakończenie spektaklu były wyrazem uznania za niezapomniane przeżycia i wrażenia. 

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
   • tel. (054) 284-23-17 Numery wewnętrzne: -10-Sekretariat -11-Dyrektor Szkoły -12-Z-ca Dyrektora Szkoły -13-Administracja -14-Księgowość -15-Inspektorat Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Kowal
   • ul. Piwna 20 87-820 Kowal 87-820 Kowal Poland
  • Logowanie