• Informacje dla rodziców

     • W roku szkolnym 2021/2022 można wykupić dla dziecka ubezpieczenie szkolne - składka 40 zł. Szczegóły dotyczące warunków ubezpieczenia otrzymają rodzice na wywiadówce 23 września.

       

      Składka na Radę Rodziców:

      1 dziecko-50 zł

      2 dziecko-20 zł

      3 i koleje dziecko zwolnione z opłaty

       

      Wszystkich wpłat można dokonywać w sekratariacie szkoły. 

     • Dojazdy do szkoły w roku szkolnym 2021/2022

     • Dojazdy BUS-em szkolnym

      od 02 września 2021 r.

      Dębniaki

      Na przystanku: poniedziałek – piątek  7.15

      Wyjazd spod szkoły: poniedziałek – piątek  12.45; 15.25

       Rakutowo

      Na przystanku: poniedziałek – piątek  7.35

      Wyjazd spod szkoły: poniedziałek – piątek  13.30; 15.10

     • Szczepienia uczniów od 12 roku życia - spotkanie z rodzicami

     • Szanowni Rodzice,

      Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji w miesiącu wrześniu szkoły zobowiązane są do przeprowadzenia akcji szczepień dla uczniów od 12 roku życia. Pierwszy tydzień września zostanie poświęcony na działania informacyjne (tzw. tydzień informacyjny). W tym czasie odbędą się lekcje związane z tym tematem. Rodziców zainteresowanych szczepieniem swoich dzieci zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 2 września 2021 r. (czwartek) - Aula Szkoły.

       

     • BEZPIECZNE ZASADY POWROTU DO SZKOŁY OD 1 WRZEŚNIA 2021 R.

     • Szanowni Rodzice, 

      Na spotkaniu z wychowawcami w dniu 1 września uczniowie naszej szkoły zostaną zapoznani z procedurami funkcjonowania na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19 obowiązującymi od 1 września 2021 r.

      Procedury te dostępne są także na stronie internetowej szkoły w zakładce DOKUMENTY.

      Bardzo proszę o zapoznanie się z wytycznymi i uczulenie dzieci na najważniejsze zapisy:

      1. Do budynku szkoły może być wpuszczony wyłącznie uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

      2. Uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z ustalonym harmonogramem i planem wejść i wyjść.

      Wejścia do budynku szkoły

      - Główne wejście:

      7.30-7.45 - klasy 3a, 3b, 2b

      7.45-8.00 - klasy 1a, 1b, 2a

      - Boczne wejście:

      7.30-7.45 - klasy 4a, 4b, 5a, 5b, 6a

      7.45-8.00 - klasy 7a, 7b, 7 c, 8a, 8b


      Wyjścia z budynku szkoły

      - Główne wejście:

      Klasy 3a, 3b, 2b - 5 min przed dzwonkiem ostatniej lekcji

      Klasy 1a, 1b, 2a - 5 min po dzwonku ostatniej lekcji

      - Boczne wejście:

      Klasy 4a, 4b, 5a, 5b, 6a - 5 min przed dzwonkiem ostatniej lekcji

      Klasy 7a, 7b, 7 c, 8a, 8b - 5 min po dzwonku ostatniej lekcji


      3. Rodzice odprowadzają dziecko do drzwi szkoły (nie wchodzą na teren placówki).

      4. Przed wejściem do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk.

      5. W przestrzeniach ogólnodostępnych jak: korytarze, toalety, szatnie, Aula obowiązuje noszenie maseczek.


      6. Każdej klasie zostaje wyznaczona jedna sala lekcyjna, w której będą odbywały się zajęcia. W swoich salach lekcyjnych uczniowie nie muszą korzystać z maseczek.

      1a – wychowawca p. Anna Giergielewicz – sala 108

      1 b - wychowawca p. Monika Rudzińska – sala 111

      2 a – wychowawca p. Ewa Człapińska – sala 113

      2 b – wychowawca p. Anna Mularska – sala 115

      3 a – wychowawca p. Krystyna Krawiecka – sala 116

      3 b – wychowawca p. Katarzyna Czerwińska – sala 101

      4a – wychowawca p. Monika Rosiak – sala 213

      4b – wychowawca p. Lucyna Guziejewska – sala 214

      5a – wychowawca p. Kamila Narazińska - sala 103

      5 b – wychowawca p. Elżbieta Czaplicka - sala 104

      6a – wychowawca p. Emila Zasada – sala 107

      7a – wychowawca p. Danuta Zbonikowska – sala 102

      7b – wychowawca p. Barbara Snopkowska- sala 215

      7 c – wychowawca p. Katarzyna Janicka – sala 216

      8a – wychowawca p. Urszula Bronikowska – sala 003

      8b – wychowawca p. Marzena Ryniecka – sala 004


      7. Na przerwy międzylekcyjne uczniowie wychodzą na wyznaczony korytarz:

      Przerwy międzylekcyjne

      1a - I PIĘTRO korytarz C

      1b - I PIĘTRO korytarz C

      2a - I PIĘTRO korytarz C

      2b - I PIĘTRO korytarz C

      3a - PARTER korytarz A

      3b - PARTER korytarz A

      Dla uczniów klas I-III wyznaczone zostały sanitariaty znajdujące się na I piętrze budynku


      4a - II PIĘTRO korytarz E

      4b - II PIĘTRO korytarz E

      5a - I PIĘTRO korytarz D

      5b - I PIĘTRO korytarz D

      6a - I PIĘTRO korytarz D

      7a - I PIĘTRO korytarz D

      7b - II PIĘTRO korytarz E

      7c - II PIĘTRO korytarz E

      8a - PARTER korytarz B

      8b - PARTER korytarz B

      Dla uczniów klas IV-VIII wyznaczone zostały sanitariaty znajdujące się na parterze budynku.

      ​​​​​​​

      Plan korytarzy dostępny jest także w zakładce DOKUMENTY.     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej w Kowalu – Procedury

     • Kochani Uczniowie! Drodzy Rodzice!

      Zapraszamy do szkoły na uroczystość rozpoczęcia roku 1 września 2021 r. Uroczystość inauguracji roku szkolnego odbędzie się na dziedzińcu szkoły.

      Wszystkie osoby biorące udział w uroczystości zobowiązane są do zachowania procedur bezpieczeństwa:

      - zachowywanie bezpiecznej odległości;

      - osłona ust i nosa (zdjęcie maseczek przez uczniów będzie możliwe po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej, w której odbywać się będą spotkania z wychowawcami);

      - dezynfekcja rąk przez wejściem do szkoły.

       

      Plan organizacji Inauguracji Nowego Roku Szkolnego 2021/2022:

      - rozpoczęcie uroczystości - godz. 9.00 – dziedziniec szkoły

      - dla każdej klasy będzie wyznaczone miejsce na dziedzińcu szkoły.

      - po uroczystości uczniowie klas I-III oraz jeden rodzic bądź opiekun udadzą się wraz z wychowawcami na spotkanie informacyjne. Dla klas I-III wyznaczone jest wejście główne do budynku szkoły oraz następujące klasopracownie:

      1 a – wychowawca p. Anna Giergielewicz – sala 108

      1 b – wychowawca p. Monika Rudzińska – sala 111

      2 a – wychowawca p. Ewa Człapińska – sala 113

      2 b – wychowawca p. Anna Mularska – sala 115

      3 a – wychowawca p. Krystyna Krawiecka – sala 116

      3 b – wychowawca p. Katarzyna Czerwińska – sala 101

       

      - uczniowie klas IV-VIII po uroczystości udadzą się wraz z wychowawcami na spotkanie do wyznaczonych klasopracowni wejściem bocznym. 

      4a – wychowawca p. Monika Rosiak - sala 213

      4b – wychowawca p. Lucyna Guziejewska – sala 214

      5a – wychowawca p. Kamila Narazińska - sala 103

      5b – wychowawca p. Elżbieta Czaplicka - sala 104

      6a – wychowawca p. Emila Zasada – sala 107

      7a – wychowawca p. Danuta Zbonikowska – sala 102

      7b – wychowawca p. Barbara Snopkowska- sala 215

      7c– wychowawca p. Aneta Sadowska – sala 216

      8a – wychowawca p. Urszula Bronikowska – sala 003

      8b – wychowawca p. Marzena Ryniecka – sala 004

       

      Zapraszamy także do zapoznania się z BEZPIECZNYMI ZASADAMI POWROTU DO SZKOŁY

     • Dobry start 300+

     • Komu przysługuje świadczenie Dobry start 300+?

      Świadczenie przysługuje na dzieci uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub
      w przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole – do ukończenia przez nie 24. roku życia.

      Zamieszkałym w Polsce: rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, osobom sprawującym pieczę zastępczą nieinstytucjonalną (rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka), osobom sprawującym pieczę zastępczą instytucjonalną,  tj. dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, osobom uczącym się (w tym usamodzielnianym).

      Od 1 lipca 2021 r. wniosek  o świadczenie Dobry Start 300+ dla ucznia możesz złożyć tylko elektronicznie:

      ■ na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS: www.zus.pl

      ■ przez bankowość elektroniczną

      ■ na portalu empatia.mpips.gov.pl

      Jeśli nie masz profilu PUE przyjdź do ZUS z:

      • dowodem osobistym,
      • adresem mailowym,
      • numerem telefonu komórkowego,
      • numerem rachunku bankowego,
      • nazwami i adresami szkół,
      • peselami dzieci

      Masz pytania – zadzwoń 22 290 22 02

      Czekamy na Ciebie.

      Pracownik ZUS pomoże Ci w rejestracji i złożeniu wniosku o 300+.

       

      Harmonogram spotkań z ekspertem ZUS w ramach realizacji programu rządowego
      Dobry Start 300+ dla ucznia

      26.08.2021

      Urząd Pocztowy Choceń ul. Sikorskiego 15, 87-850 Choceń

      8:00 – 10:00

      27.08.2021

      Urząd Gminy w Kowalu ul. Piwna 33, 87-820 Kowal

      9:00 - 12:00

      30.08.2021

      Urząd Gminy w Topólce, Topólka 22, 87-875 Topólka

      9:00 - 12:00

      31.08.2021

      Urząd Pocztowy w Brześciu Kujawskim ul. Krakowska 14a, 87-880 Brześć Kujawski

      9:00 – 12:00

      01.09.2021

      Urząd Gminy w Lubaniu, Lubanie 28 a, 87-732 Lubanie

      11:00-14:00

      02.09.2021

      Urząd Gminy w Osięcinach ul. Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny

      9:00-12:00

      03.09.2021

      Urząd Miasta i Gminy w Izbicy Kujawskiej ul. Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska

      9:00-12:00

      07.09.2021

      Urząd Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo

      9:00 - 12:00

      08.09.2021

      Urząd Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2,  87-860 Chodecz

      9:00 - 12:00

      09.09.2021

      Urząd Gminy Bytoń, Bytoń 72, 88-231 Bytoń

      9:00 - 12:00

       

     • Drugi turnus półkolonii za nami

     • 23 lipca br. zakończył się drugi turnus półkolonii organizowanych przy Szkole Podstawowej w Kowalu.

      Uczniowie klas I-IV, którzy skorzystali z wypoczynku, mieli okazję wziąć udział w atrakcyjnych wyjazdach. Podobnie, jak pierwsza grupa półkolonistów, dzieci odwiedziły Zieloną Szkołę w Goreniu, ZOO w Płocku, Park Trampolin JUMP HEAVEN, Muzeum Piernika i Muzeum Legend w Toruniu oraz Multikino we Włocławku.

      Z wypoczynku skorzystała grupa kolejnych 36 uczniów Szkoły Podstawowej w Kowalu. Podobnie jak w przypadku pierwszego turnusu, opiekę nad dziećmi w charakterze wolontariatu sprawowali nauczyciele Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola Miejskiego w Kowalu: M. Ziółkowska, K. Janicka, B. Snopkowska, K. Czerwińska, M. Ryniecka, M. Golon, A. Grześ, K. Narazińska, B. Zielińska-Tomicka, J. Sztypka, L. Guziejewska, T. Naraziński.  

      Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację letniego wypoczynku: pani A. Szatkowskiej (kierownikowi półkolonii), pani M. Kaźmirskiej (kierownikowi IEiS w Kowalu) a także panu Z. Ziółkowskiemu, który kolejny już raz służył wsparciem medycznym podczas wyjazdów.  

      Organizatorami wypoczynku był Burmistrz miasta Kowal, Szkoła Podstawowa w Kowalu, Inspektorat Edukacji i Sportu w Kowalu oraz MOPS w Kowalu.

     • WYPRAWKA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

     • W tornistrze: 2 zeszyty 16- kartkowe w 3 linie , 2 zeszyty 16 – kartkowe w kratkę, piórnik, kanapnik.
       

      Wyposażenie piórnika
      • 2 ołówki 
      • temperówka zamykana
      • gumka 
      • kredki ołówkowe 
      • nożyczki z zaokrąglonymi czubkami
      • linijka 15-20 cm
      • klej w sztyfcie

      • patyczki do liczenia

       

      Przybory i materiały, które uczeń zostawia w szkole:

      • 2 bloki rysunkowe –białe A4
      • 2 bloki rysunkowe –kolorowe A4
      • 1 blok techniczny biały  

      • 3 bloki techniczne kolorowe A4 
      • 2 tekturowe teczki na gumkę  A4(podpisane z przodu)
      • teczka skrzydłowa z gumką A 4

      •2 brystole kolorowe duże ( A1)
      • farby akwarelowe (podpisane)
      • 2 pędzle różnej grubości                                               
      • kredki świecowe (podpisane)
      • kredki pastele (podpisane)
      • plastelina (podpisana)
      • wycinanki – duży i mały zeszyt

      zestaw kolorowych  bibuł ( krótkie rolki)
      • papier ksero – ryza

      Strój sportowy w podpisanym worku:
      • biała koszulka 
      • spodenki sportowe ( granatowe lub czarne)

      • obowiązuje obuwie zmienne na jasnej podeszwie sznurowane lub zapinane na rzep.

       

      Wszystkie przybory i podręczniki  muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka.

       

      PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA UCZNIOWIE OTRZYMUJĄ BEZPŁATNIE Z WYJĄTKIEM RELIGII.

     • Półkolonie przy Szkole Podstawowej w Kowalu

     • 16 czerwca br. zakończył się pierwszy turnus półkolonii organizowanych przy Szkole Podstawowej w Kowalu.

      Uśmiech i zadowolenie dzieci oraz podziękowania ze strony rodziców dają świadectwo, jak ważna i potrzebna była to inicjatywa po okresie pandemii COVID-19.

      Organizatorem wypoczynku był Burmistrz miasta Kowal, Inspektorat Edukacji i Sportu w Kowalu, MOPS oraz Szkoła Podstawowa w Kowalu.

      W okresie trwania pierwszego turnusu (12-16 lipca 2021 r.)  z wypoczynku skorzystało 36 dzieci z klas I-IV. Dzieci odwiedziły Zieloną Szkołę w Goreniu, ZOO w Płocku, Park Trampolin JUMP HEAVEN, Muzeum Piernika i Muzeum Legend w Toruniu oraz Multikino we Włocławku.

      Serdecznie dziękujemy nauczycielom Szkoły Podstawowej i Przedszkola Miejskiego w Kowalu, którzy w charakterze wolontariatu sprawowali opiekę nad dziećmi: B. Zielińska-Tomicka, J. Owsianowski, K. Krawiecka, E. Zasada, A. Grześ, A. Prokopiak-Lewandowska, E. Czaplicka, M. Ryniecka, K. Janicka, E. Człapińska, J. Chrobocińska, M. Rudzińska, A. Giergielewicz.  Podziękowania należą się także Pani Annie Szatkowskiej, która pełniła rolę kierownika półkolonii.

      W kolejnym tygodniu w ramach drugiego turnusu (19-23 lipca b.r.) z wypoczynku skorzysta grupa kolejnych 36 uczniów Szkoły Podstawowej w Kowalu.

     • Lista dzieci klas pierwszych...

     • Szanowni Rodzice, 

      W holu szkoły na TABLICY INFORMACYJNEJ wywieszona została lista klas pierwszych z podziałem na oddziały klasowe. Zapraszamy do zapoznania z przydziałami do poszczególnych klas wychowawczych. W najbliższym czasie na stronie szkoły zamieszczona zostanie także informacja o wyprawce szkolnej do klasy pierwszej. Przypominamy, że podręczniki otrzymają dzieci we wrześniu na pierwszych zajęciach w szkole. Rodzice dokupują jedynie podręcznik do religii. 

     • Brawo ósmoklasiści !!!

     • W piątek 2 lipca br. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała ogólnopolskie wyniki egzaminu ośmioklasistów. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kowalu po raz kolejny napisali egzamin na bardzo wysokim poziomie.

      Nasi absolwenci z każdego przedmiotu (j. polski, matematyka, j. angielski) osiągnęli wyniki powyżej średniej powiatowej, wojewódzkiej i krajowej.

      Wyniki z poszczególnych przedmiotów

      • z języka polskiego – 64%, przy średniej powiatowej – 59 %, wojewódzkiej – 57 % i średniej krajowej 60%;
      • z matematyki – 48%, przy średniej powiatowej – 42%, wojewódzkiej – 43 % i średniej krajowej 47%;
      • z języka angielskiego – 68%, przy średniej powiatowej – 56%, wojewódzkiej – 62 % i średniej krajowej 66%;

      Osiągnięcia te cieszą tym bardziej, iż tegoroczni ósmoklasiści przygotowywali się do egzaminów w bardzo trudnych warunkach. Niemal przez cały rok uczniowie uczyli się w formie zdalnej nie mając bezpośredniego kontaktu z nauczycielami.

      Gratulujemy wysokich wyników szczególnie tym absolwentom, którzy napisali egzamin najlepiej. Najwyższy wynik w szkole ze wszystkich przedmiotów osiągnęła Izabela Kusznier, tuż za nią uplasowała się Julia Kata, zaś trzecie miejsce ex aequo zajęli Szymon Lewandowski i Julia Majewska.

      Najlepsze wyniki z j. polskiego

      1. Julia Majewska
      2. Aleksandra Pawlak
      3. Izabela Kusznier

      Najlepsze wyniki z matematyki

      1. Julia Kata
      2. Izabela Kusznier
      3. Szymon Lewandowski

      Najlepsze wyniki z j. angielskiego

      1. Katarzyna Seklecka
      2. Agata Rembiałkowska
      3. Natalia Dominiak; Martyna Murzyńska

       

       

       

     • Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2020/2021

     • 25 czerwca 2021, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, zakończyliśmy okres dziesięciomiesięcznej nauki. Ze względu na sytuację epidemiologiczną zakończenie roku musiało odbyć się w dwóch turach: godz. 8.30 klasy I-III, godz. 9.30 klasy IV-VII.

      Uroczystość dla wielu uczniów i ich rodziców była z pewnością szczególnym wydarzeniem, pełnym wrażeń i wspomnień. Po oficjalnym rozpoczęciu uroczystości głos zabrała p. dyrektor Anna Prokopiak-Lewandowska. P. dyr. złożyła podziękowania uczniom, nauczycielom i rodzicom za niezwykle trudną pracę w roku szkolnym 2020/2021. Chwile bywały niepewne, nawet trudne, rzeczywistość skomplikowana, ale dziś, z perspektywy czasu możemy śmiało powiedzieć, że daliśmy radę. Wszyscy zdaliśmy egzamin ze zdalnego nauczania. Nasza szkolna społeczność stała się wspólnotą wirtualną. Połączyły nas niewidoczne więzy osadzone w elektronicznej chmurze. Dziś wszyscy o wiele lepiej radzimy sobie z technologią informatyczną. Weszliśmy w XXI wiek i jego technologię  niespodziewanie, za to wielkimi krokami.”  Podziękowania całej społeczności szkolnej z życzeniami bezpiecznych wakacji złożył także p. Burmistrz Eugeniusz Gołembiewski.

      Następnie p. dyrektor wręczyła świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe najlepszym uczniom.

      W kolejnym punkcie uroczystości p. dyrektor wraz z Burmistrzem złożyli życzenia i podziękowania za wieloletnią pracę p. Jadwidze Śpibida, która po 22 latach pracy w Szkole Podstawowej w Kowalu, podjęła decyzję o przejściu na emeryturę. „W imieniu całej społeczności szkolnej przekazujemy Pani dyrektor słowa uznania za wiele lat pracy zawodowej wraz z życzeniami dalszej aktywności. Życzymy spełnienia marzeń, planów oraz założonych celów. Niech ten czas emerytury będzie czasem entuzjazmu i kreatywności, szczęścia i radości”.

      Uroczystość zakończyły życzenia dla wszystkim Uczniów i  Rodziców: wspaniałych, wesołych i bezpiecznych wakacji. „Niech ten letni czas będzie pełen niezapomnianych wrażeń, bajkowych przygód i samych słonecznych dni”.

       

     • Uroczystość ukończenia Szkoły Podstawowej w Kowalu

     • 24 czerwca w auli naszej szkoły odbyło się uroczyste zakończenie edukacji uczniów klas ósmych w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego. Uroczystość przygotowana została przez uczniów klas siódmych pod opieką p. M. Rynieckiej i U. Bronikowskiej oraz chóru szkolnego prowadzonego przez p. B. Zielińską - Tomicką.

      Po odśpiewaniu hymnu narodowego i  uroczystym przekazaniu sztandaru  zebrani w auli goście   wysłuchali  wzruszających wierszy i piosenek, którymi pożegnano najstarszych uczniów.  Ósmoklasiści zostali obdarowani także przez młodszych kolegów drobnymi upominkami. Absolwenci szkoły podziękowali nauczycielom, Radzie Rodziców oraz organowi prowadzącemu w osobie Pana Burmistrza Eugeniusza Gołembiewskiego,  wręczając  tradycyjnie symboliczne kwiaty.

      Pan E. Gołembiewski uhonorował Nagrodą Burmistrza Miasta Kowala najlepszą absolwentkę - uczennicę klasy VIII B Aleksandrę Pawlak.

      Pani Dyrektor Anna Prokopiak-Lewandowska oraz Pani Wicedyrektor Anna Szatkowska podziękowały rodzicom za aktywną działalność w Radzie Rodziców, życzliwość, pomoc, wsparcie, okazane serce: p. Renacie Majewskiej, p. Beacie Pawlak, p. Agnieszce Wyżykowskiej, p. Emilii Lewandowskiej, p. Jolancie Nakonowskiej, p. Marzenie Kozakowskiej, p. Bożenie Majewskiej oraz p. Maciejowi Ignaczakowi.                                                                                                                                                                 

      W dalszej części uroczystości Pani dyr. A. Prokopiak - Lewandowska dokonała podsumowanie nauki, wręczyła świadectwa oraz nagrody książkowe. Złożyła życzenia sukcesów w dalszym życiu i  edukacji.  Wręczono także nagrody za pracę w Samorządzie Uczniowskim oraz za reprezentowanie szkoły w Poczcie Sztandarowym.

      Uroczystość zakończyła sesja zdjęciowa.

      Świadectwa ukończenia szkoły otrzymało 36 uczniów - w tym 22 z wyróżnieniem:

      klasa VIII a

      Izabela Kusznier, Szymon Majewski, Martyna Murzyńska, Jan Krzysztof Snopkowski, Wiktoria Szatkowska, Adrian Kozierowski, Łukasz Nakonowski, Katarzyna Wiktoria Seklecka, Piotr Snopkowski, Adam Wyżykowski, Loretta Laura Czarniak,  Agata Rembiałkowska, Kornelia Skowrońska, Mateusz Maciej Ignaczak;

      klasa VIII b:

       Aleksandra Pawlak, Julia Katarzyna Majewska, Szymon Lewandowski, Julia Kata, Dominika Skowrońska, Julia Jolanta Sikorska, Natalia Dominiak, Magdalena Targas.

       

       

     • Podsumowanie akcji „Rozkręcamy się”

     • Choć miniony rok szkolny  był nietypowy,  nie przeszkodziło to uczniom naszej szkoły aktywnie wspomagać dzieci niepełnosprawne. W ramach akcji „Rozkręcamy się”, na rzecz klubu „Matki Siłaczki”, do niedawna Stowarzyszenie „Tęczowy parasol”,  58 dzieci zebrało ponad 460 kg plastikowych nakrętek. Na szczególne wyróżnienie zasługują: Weronika Piszczan z klasy III A ( 54 kg) oraz Dominik Podgórski z klasy VIIB ( 31 kg).

      Wszystkim  uczestnikom akcji serdecznie dziękuję za zaangażowanie. Mam nadzieję, że przyszły rok szkolny będzie równie owocny.

      Koordynator akcji

      Anna Giergielewicz

     • Loteria dla Anieli

     • 3410,18 zł

      przelane na konto wsparcia dla Anieli.

      Dziękujemy za okazane serce i życzliwość uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom Szkoły Podstawowej w Kowalu, którzy wsparli zorganizowaną przez Samorząd Uczniowski loterię. Zebrane w ten sposób środki finansowe zasiliły konto utworzone celem zebrania funduszy na leczenie choroby nowotworowej Naszej byłej uczennicy.

      Dziękujemy także dzieciom z Przedszkola Miejskiego, które wsparły naszą loterię.

      Życzymy Anieli w imieniu całej społeczności szkolnej szybkiego powrotu do zdrowia.

      Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy Administracji i obsługi, Rodzice, Uczniowie SP KOWAL

     • Wycieczka klas VI a i VI b

     • 16 czerwca 2021 roku klasy VI a i VI b udały się na wycieczkę nad jezioro Dzilno. Pogoda dopisywała i dzieci miło spędziły czas na grach i zabawach sportowo-integracyjnych oraz pieczeniu kiełbasek przy ognisku. Klasom towarzyszyli opiekunowie p. Barbara Snopkowska, p. Paula Krawiecka i p. Vitalii Shvets.