• Puchar Tymbarku

     • 28 kwietnia dzisiejszym w naszej szkole odbyły się zawody z piłki nożnej Turniej "Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku". Naszą drużynę prezentowali w kategorii wiekowej u-10, głównie uczniowie klas III. Nasi zawodnicy dwukrotnie pokonali wysoko swoich rywali i dostali się do finałowego turnieju, który odbędzie się w Świeciu 9.05. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów!

     • ,,Ekologiczny Świat 2023”

     •  

                27 kwietnia 2023r. r. odbyła się w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu XXII edycja Międzyszkolnego Konkursu Przyrodniczego „Ekologiczny Świat”. Głównymi celami tego konkursu są: wzbogacanie wiedzy na temat wybranych zwierząt łownych i chronionych zamieszkujących nasze lasy, łąki i pola; kształtowanie umiejętności obserwowania przyrody w najbliższym środowisku; budzenie wrażliwości dzieci i młodzieży na los dzikich zwierząt oraz kształtowanie estetycznego wyobrażenia o przyrodzie. W ramach tegoż konkursu przeprowadzono XII edycję Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy „Zwierzęta naszych lasów, łąk i pól”. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy ilość biorących w nim  udział szkół. Mieliśmy przyjemność  gościć uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych powiatu włocławskiego z Baruchowa, Grabkowa, Smólnika, Kruszyna, Chocenia, Nakonowa, Więsławic i Kowala, których serdecznie powitała dyrektor szkoły, p. Anna Prokopiak Lewandowska, wyrażając  radość z ponownego spotkania.  Spośród 46 uczestników, zmagających się z testem wiedzy, laureatami zostali:

      w kategorii I - uczniowie klasy I – III:

      1 miejsce – Aleksandra  Podlewska - SP Kowal

      2 miejsce – Miłosz Kwiatkowski – SP Kowal

      3 miejsce – Jan Maślanka i Radosław Safandowski - SP Baruchowo

      Wyróżnienia:  Szymon Michalak -SP Kruszyn, Michał Kołtuński -SP Nakonowo, Hanna Andrzejewska -SP Kruszyn, Aleksandra Barańska-SP Więsławice, Kornelia Ledzion - SP Smólnik, Mikołaj Czerwiński-SP Nakonowo, Maria Gospodarowicz-SP Więsławice

      w kategorii II – uczniowie klas IV – VI

      1 miejsce – Barbara Czaplicka- SP Kowal

      2 miejsce – Amelia Sierakowska– SP Baruchowo

      3 miejsce – Jakub Wojtczak – SP Choceń

      Wyróżnienia: Weronika Lewandowska– SP Kowal, Lidia Pyszkowska– SP Baruchowo, Marta Barańska-SP Więsławice, Izabela Migdał-SP Smólnik, Lena Jaroszewska -SP Smólnik, Katarzyna Lang -SP Grabkowo, Adam Kędzierski-SP Kruszyn

      w kategorii III – uczniowie kl. VII -VIII

      1 miejsce – Zofia Kozakowska  – SP Baruchowo

      2 miejsce – Maja Matusiak – SP Nakonowo

      3 miejsce – Oliwia Sobczak – SP Kowal

      Wyróżnienia: Kacper Listecki– SP Nakonowo,  Lena Michalska-SP Smólnik, Agata Sadowska-SP Kowal, Natasza Sikorska-SP Kruszyn, Jan Wojtczak -SP Choceń, Wiktoria Politowska -SP Więsławice, Filip Zima -SP Choceń

      Na uwagę zasługuje fakt, że uczniowie prezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy i komisja konkursowa wyłoniła laureatów dopiero po dogrywkach. W jury zasiadali: dyrektor SP w Kowalu, autorzy pytań konkursowych – przedstawiciel Zarządu Okręgowego Ligi Ochrony Przyrody we Włocławku i przedstawiciel Polskiego Związku Łowieckiego - myśliwy z KŁ nr 159 „Bór” oraz przedstawiciele szkół, biorących udział w konkursie.

      Konkurs,, Ekologiczny Świat” i jego idea jest wspierana  nie tylko przez uczestników i ich opiekunów, ale również przez przyjaciół szkoły, do których należą:

      p. Eugeniusz Gołembiewski - burmistrz Miasta Kowal;

      p. Katarzyna Seklecka - przewodnicząca Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Kowalu,

      p. Jadwiga Wiśniewska - przedstawicielka Zarządu Okręgowego Ligi Ochrony Przyrody we Włocławku;

      p. Arkadiusz Jaskuła – przedstawiciel Nadleśnictwa Włocławek;

      p. Beata Pawlak - przedstawiciel Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego;

      p. Maciej Ignaczak z Koła Łowieckiego nr 159 „Bór” i radny Miasta Kowal;

      p. Wojciech Nawrocki - przedstawiciel regionalnych mediów;

      p. Marta Prokopiak – przedstawiciel lokalnych mediów;

      p. Małgorzata Kaźmirska- kierownik Inspektoratu Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Kowal;

      p. Anna Prokopiak Lewandowska - dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowalu oraz p. Anna Szatkowska – wicedyrektor szkoły.

             Słodki poczęstunek zapewniła jak co roku Rada Rodziców przy SP w Kowalu. Uczniowie wraz z opiekunami w oczekiwaniu na wyniki konkursu mieli możliwość  obejrzenia filmu ,,Cudowny Chłopak” w ,,Kinie za rogiem”. Dla uczestników  i gości zaśpiewały szkolne chórzystki, natomiast przepiękną dekorację stanowiły prace plastyczne  prezentujące  zwierzęta konkursowe: łosia, żurawia i wilka namalowane przez uczniów naszej szkoły. Tradycyjnie wszyscy uczestnicy konkursu „Ekologiczny Świat” zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami ufundowanymi przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Pani  Anna Prokopiak Lewandowska – dyrektor szkoły wręczyła podziękowania opiekunkom uczniów za profesjonalne przygotowanie ich do konkursu. Szczególne słowa uznania skierowała do uczniów, którzy przystąpili do rywalizacji, gratulując ogromnej wiedzy. Na koniec miłą niespodzianką zaskoczył wszystkich p. Arkadiusz Jaskuła wręczając  upominki uczniom, którzy zajęli I miejsce w konkursie w swojej kategorii wiekowej oraz tym, którzy przechodzili dodatkowy stres, zmagając się z dogrywką. Na ręce p. dyrektor  przedstawiciel Nadleśnictwa Włocławek przekazał  dodatkowo upominek, jako nagrodę za największą liczbę laureatów. Dyrektor naszej szkoły podziękowała fundatorom nagród za hojność i wspieranie szkolnych działań na rzecz ochrony przyrody. Słowa podziękowania skierowała do wspaniałych gości, którzy swoją obecnością uświetnili uroczystość. Wyrazy wdzięczności przekazała organizatorkom konkursu: p. Danucie Zbonikowskiej, p. Elżbiecie Czaplickiej, p. Barbarze Zielińskiej –Tomickiej, p. Jadwidze Wiśniewskiej, która   reprezentowała  Ligę Ochrony Przyrody Okręg Włocławek, p. Maciejowi Ignaczakowi  z Koła Łowieckiego nr 159 „Bór” i radnego Miasta Kowal.

      Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!

       

       

     • Konkurs biblijny

     • 24 kwietnia w zespole Szkolno – Przedszkolnym nr.1  we Włocławku odbył się II etap międzyszkolnego Konkursu wiedzy biblijnej  pt. ,, Czy znasz Ewangelię według św. Łukasza?” Na poziomie   diecezjalnym  przystąpiło do niego  66 uczniów z 33 szkół. Ks. dr Dyrektor Wydziału Katechetycznego we Włocławku Marcin Idzikowski podziękował wszystkim uczestnikom za obecność i powiedział , że już są zwycięzcami, ponieważ z 500 uczniów, którzy wzięli udział w etapie szkolnym w całej diecezji włocławskiej, mogą oni teraz reprezentować swoją szkołę jako najlepsi.  Wiktorowi Pawłowskiemu i Igorowi Ziółkowskiemu dziękujemy za udział i godne reprezentowanie naszej szkoły.

     • Sukces w konkursie wojewódzkim...

     • W dniu 20 kwietnia 2023 r. w Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego w Tleniu odbył się Etap Wojewódzki XXII Edycji Konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski. Tegoroczna edycja konkursu odbyła się pod hasłem: „Ptaki parków krajobrazowych”. Drużynę z Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego reprezentowały uczennice ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu z klasy VIII: Julia Wietrzykowska, Magdalena Wnukowska i Lena Smolińska pod opieką pani Danuty Zbonikowskiej. Dziewczyny zajęły IV miejsce. GRATULUJEMY!

      Dziękujemy Burmistrzowi Miasta Kowal p. Eugeniuszowi Gołembiewskiemu za ufundowanie transportu.

     • Przygotowania do kolejnego wyjazdu w ramach Programu Erasmus+

     • Już za miesiąc kolejna grupa naszych uczniów wyjedzie do Grecji w ramach programu nr 2022-1-PL01-KA122-SCH-000069608 pt. „Poznawaj kulturę i chroń naturę” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+.

      Głównym działaniem projektu będzie 2-tygodniowa mobilność edukacyjna uczniów. W ramach projektu uczniowie brać będą także udział w zajęciach przygotowawczych do mobilności, zajęciach w szkole partnerskiej oraz zaplanowanym programie kulturowym, ewaluacji oraz działaniach upowszechniających rezultaty projektu. Jesteśmy już po wizycie przygotowawczej, podczas której nasi nauczyciele odwiedzili szkołę partnerską oraz rejon Grecji, w którym realizowany będzie program edukacyjny.  

      Nasi uczniowie rozpoczęli także przygotowania do wyjazdu na dodatkowych zajęciach:

      - zajęcia z języka angielskiego, w ramach których będziemy stawiać na praktyczne użycie języka i dlatego zajęcia obejmować będą zarówno słownictwo codziennie jak i naukowe. Duży nacisk będziemy kłaść również na rozmowy w języku angielskim.

      - zajęcia pedagogiczne, które obejmą zagadnienia takie jak znalezienie się w nowym miejscu, dostosowanie się do życia w grupie i zespole, efektywne spędzanie czasu,  metody walki ze stresem, a także godne reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej.

       - zajęcia kulturowe, podczas których uczniowie poznają  bogata historię i kulturę Grecji, co  umożliwi uczestnikom naszej mobilności lepsze skorzystanie z wyjazdu i poszerzenie swoich horyzontów kulturowych.

     • Miasto Kowal - Liderem Edukacji

     • 20 kwietnia 2023 r. na ogólnopolskim Kongresie Małych i Średnich Miast w Chełmie spotkało nasze Miasto wielkie wyróżnienie. Otrzymaliśmy zaszczytny tytuł Lidera Edukacji- z racji zajęcia II- go miejsce w Polsce - pośród ponad 600 miast- pod względem wyników egzaminów ósmoklasistów w latach 2019-2021. 

     • Pyszna, kolorowa i witaminowa praca domowa...

     •  

      Pyszna, kolorowa i witaminowa praca domowa z języka angielskiego w klasach 4a i 4b, czyli....

      I LOVE SMOOTHIE

      W piątek 14 kwietnia czwartoklasiści poznali na lekcji języka angielskiego nazwy różnorodnych owoców, warzyw oraz przepisy na witaminową bombę, czyli smoothie. Kiedy na koniec lekcji padła propozycja pracy domowej - przygotować w domu kolorowe smoothie jednocześnie ucząc się po angielsku nowych słówek, chętnych, pełnych entuzjazmu dzieci na zrealizowanie takiego projektu było 100 %

      Uczniowie klas 4 chętnie podzieli się efektami swojej pracy

      z języka angielskiego w klasach 4a i 4b, czyli....

      I LOVE SMOOTHIE

      W piątek 14 kwietnia czwartoklasiści poznali na lekcji języka angielskiego nazwy różnorodnych owoców, warzyw oraz przepisy na witaminową bombę, czyli smoothie. Kiedy na koniec lekcji padła propozycja pracy domowej - przygotować w domu kolorowe smoothie jednocześnie ucząc się po angielsku nowych słówek, chętnych, pełnych entuzjazmu dzieci na zrealizowanie takiego projektu było 100 %

      Uczniowie klas 4 chętnie podzieli się efektami swojej pracy

     • Światowy Dzień Zdrowia

     • Niezrównana i najważniejsza wartość w życiu każdego człowieka to ZDROWIE. Dzień Zdrowia jest obchodzony 7 kwietnia niemalże na całym świecie . Na czele tego święta stoi Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). W tym dniu promowany i obchodzony jest dobrostan fizyczny i psychiczny. W tym też dniu promujemy zdrowy tryb życia.

      Jak świętowanie przebiegło w naszej szkole? Każdy uczeń celebrował go na swój sposób i we własnym zakresie – w końcu to my sami musimy zadbać o własne zdrowie. Dzieci z klas I-III przez cały tydzień przygotowywały zdrowe kanapki, owocowe szaszłyki i sałatki. Pamiętano nie tylko o zdrowym odżywianiu, ale także o aktywności fizycznej. Na lekcjach W–F dzieci musiały pokonać specjalnie przygotowane dla nich ścieżki zdrowia. Ponadto na wszystkich piętrach szkoły zawisły plakaty stworzone przez uczniów klas IV-V. Motywem przewodnim było hasło Zdrowie dla wszystkich. Oj działo się, działo. Popatrzcie sami na naszą obszerną fotorelację.

      Bardzo dziękujemy wszystkim wychowawcom i uczniom za włączenie i zaangażowanie się w projekt. Jesteśmy wdzięczni także firmie Sebex sp. z o. o. za soczki, które ze smakiem skonsumowali nasi uczniowie.

     • Wizyta trzecioklasistów w remizie OSP

     • W piątek 21 kwietnia uczniowie klasy 3 a i 3b wraz z wychowawczyniami  wybrali się do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu.

      Celem wycieczki było zapoznanie uczniów ze sprzętem strażackim oraz pracą strażaka. W remizie OSP uczniowie zwiedzili wszystkie pomieszczenia. W czasie spotkania mogli zapoznać się ze sprzętem, którego strażacy używają podczas różnorodnych akcji. Każdy mógł przymierzyć strój oraz hełm strażacki. Uczniowie z zainteresowaniem oglądali również wozy strażackie, w tym jedyny w okolicy z drabiną i koszem. Na zakończenie, pod czujnym okiem strażaka, dzieci mogły wejść do kabin wozów strażackich oraz przymierzyć się do ,,sikawki”. Zadowoleni i pełni wrażeń wróciliśmy do szkoły.

      Dziękujemy panu Robertowi Majewskiemu za miłe przyjęcie i umożliwienie bliższego poznania niezwykle istotnej i niebezpiecznej pracy strażaka.

     • ,,Ach, ta Pippi,,

     • 17 kwietnia 2023 roku, klasy 3a i 3b były w Teatrze Impresaryjnym we Włocławku na przedstawieniu „Ach, ta Pippi”. Spektakl został przygotowany przez Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia. Pippi to dziewczynka, która nieco dziwnie się zachowuje oraz wygląda. Śledząc historię Pippi, dzieci mogły się wiele nauczyć. Dowiedziały się, czym jest tolerancja, dlaczego ważna jest przyjaźń między ludźmi oraz dlaczego warto być dobrym dla zwierząt, z którymi dziewczynka miała świetny kontakt. Jej przykład uczy nas, że czyjaś odmienność nie powinna oznaczać wykluczenia oraz, że każdy człowiek zasługuje na szacunek. Przekonaliśmy się też, jak cudownie można spędzać czas w grupie z rówieśnikami. W pamięci naszej zapadały wspaniałe kreacje aktorskie, piękne efekty świetlne i dźwiękowe, muzyka oraz poruszające i humorystyczne teksty. Dzieci żywiołowo reagowały na to, co dzieje się na scenie oraz na piosenki śpiewane przez aktorów. Mogły zaobserwować, jak wygląda praca aktora i to, że aktor potrafi wcielić się w kilka postaci podczas jednego spektaklu. Przedstawienie dostarczyło nam wielu wrażeń, zadowoleni wróciliśmy do szkoły.


       

     • „Bajeczni Adwokaci”

     • W piątek 14 kwietnia 2023r. w naszej szkole odbyło się edukacyjne spotkanie dzieci klas pierwszych z aplikantką adwokacką – panią Iwoną Lewandowską w ramach akcji „Bajeczni Adwokaci”. Projekt ten przygotowany przez Naczelną Radę Adwokacką we współpracy z Fundacją Adwokatury jest oparty na książeczce edukacyjnej dla dzieci pt. „Leśne sprawy Misia Adwokata", której autorką jest Ewa Ruszkiewicz z piszemybajki.pl

      Podczas akcji adwokaci i aplikanci adwokaccy z całej Polski odwiedzają uczniów, żeby przeczytać dzieciom bajkę o Misiu Adwokacie i odpowiedzieć na wszystkie nurtujące dzieci pytania o zawodzie adwokata oraz przybliżyć najmłodszym czytelnikom sprawy, jakimi na co dzień się zajmuje. Oprócz tego, istotnym elementem akcji jest także promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych.

      Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Po przeczytaniu bajki pani Iwona wspólnie z dziećmi omówiła jej treść, a także odpowiedziała na wszystkie pytania uczniów. Pierwszoklasiści byli bardzo aktywni i zainteresowani. Po zajęciach każda klasa otrzymała pamiątkową książkę, a każdy z uczniów otrzymał kolorowankę i zakładkę do książki. Wisienką na torcie okazała się możliwość przymierzenia prawdziwej togi adwokackiej.

      Jeszcze raz dziękujemy za możliwość uczestniczenia w tak ciekawej lekcji.


       

     • No backpack day, czyli... dzień bez plecaka🎒❌

     • Skąd pochodzi Dzień bez plecaka?

      Dzień bez plecaka to święto, które pochodzi z USA. Za oceanem podczas No backpack day dzieci chodzą do szkoły bez plecaków, a swoje książki i przybory szkolne noszą w rękach lub w plastikowych torbach. Dlaczego? Wszystko po to, by zwiększać świadomość trudnych warunków bytowych oraz problemów z dostępem do edukacji milionów dzieci na całym świecie. Wiele z nich musi chodzić do szkoły pieszo, z książkami i zeszytami w rękach lub w reklamówkach, bo nie stać ich na plecak.

      Dzień bez plecaka wymyśliła Amerykanka Mongai Fankam, aktywistka i założycielka fundacji. Fankam jako dziecko jeździła z matką do Kamerunu, gdzie szybko zorientowała się, z jak wielkimi trudnościami borykają się tamtejsze dzieci. Zaczęła działać we własnej szkole, zainteresowała tematem nauczycieli i społeczność szkolną. Od 2012 roku do akcji Dzień bez plecaka dołączają kolejne szkoły, a dzięki zbieranym datkom do państw Afryki wysyłane są w pełni wyposażone plecaki dla dzieci.

      W Polsce Dzień bez plecaka jest raczej traktowany jako zabawa, forma integracji.

      Dziś nasi uczniowie wybrali się do szkoły bez plecaków. . Nie oznacza to jednak, że w tym dniu mogli nie przynieść ze sobą podręczników i zeszytów. Wręcz przeciwnie! Musieli wykazać się swoją kreatywnością i spakować je do wybranych przez siebie przedmiotów - z jednym zastrzeżeniem - nie mogły być to szkolne plecaki.

      Zapraszamy do podziwiania zdjęć.

     • „Wiem! Rozumiem! Pomagam!”

     • 2 kwietnia na całym świecie obchodzony jest „Światowy Dzień Świadomości Autyzmu”. Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat autyzmu. W geście wsparcia, akceptacji i zrozumienia osób z zaburzeniami ze spectrum, tego dnia cały świat zapala się na niebiesko.

      Nasza szkoła również włączyła się w akcję jako znak solidarności z osobami z autyzmem. Z uwagi na to, że w tym roku dzień ten przypadł w niedzielę, wydarzenie to obchodziliśmy dopiero 4 kwietnia. Przygotowania zaczęliśmy od zrobienia gazetki na korytarzu szkolnym. W klasach młodszych zorganizowano zajęcia plastyczne. Nauczyciele przybliżyli uczniom zagadnienia autyzmu poprzez projekcje filmów. Uczniowie uczestniczyli także w warsztatach przeprowadzonych przez neurologopedę i oligofrenopedagoga panią Izabelę Piotrowską. Wszystkie podjęte działania miały na celu podniesienie świadomości naszych uczniów oraz zwrócenie uwagi na problemy i potrzeby osób z autyzmem. Emocje towarzyszące naszym uczniom zostały uwiecznione na fotografiach.

     • Warsztaty dla młodzieży na temat AUTYZMU

     • Autyzm to nie choroba, nie można go wyleczyć ale można zrozumieć….

      2 kwietnia to Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

      W naszej szkole z okazji tego dnia odbyły się warsztaty z p. Izabelą Piotrowską. Pani Izabela jest założycielem Ośrodka Terapii Neurorozwojowej "Poczuj Sam" z siedzibą w Kowalu (www.poczujsam.eu ). Od wielu lat pracuje z osobami w spektrum autyzmu. Na terenie naszego miasta podejmuje liczne inicjatywy, których celem jest integracja w osobami w spektrum autyzmu m. in. w Kinie Kameralnym w Kowalu odbyło się spotkanie z przedstawicielkami Biura Rzecznika Praw Obywatelskich na temat realnych zmian na rynku pracy dla osób w spektrum autyzmu!

      We wrześniu zaś miało miejsce spotkanie integracyjne na sportowo Klub Świadomej Młodzieży przy Fundacji Autism Team. W Kowalu goszczono samorzeczników z Łodzi, Kutna oraz z Włocławka a po mieście oprowadził ich burmistrz Eugeniusz Gołembiewski.

      Na zaproszenie pani dyrektor Anny Prokopiak-Lewandowskiej p. Izabela poprowadziła warsztaty dla klas szóstych, na których przybliżyła młodzieży informacje na temat autyzmu. Warsztaty były bardzo pouczające a uczniowie słuchali z uwagą, starając się zrozumieć zachowania swoich kolegów w spektrum autyzmu, których mijają na naszych szkolnych korytarzach.

      Dziękujemy za świetną lekcję wzajemnej akceptacji. Mamy nadzieję, że warsztaty zaprocentują wśród naszej młodzieży i spowodują wzajemne zrozumienie.

      Warto zapamiętać: Autyzm to nie choroba, nie można go wyleczyć ale można zrozumieć….

     • Włocławskie Targi Edukacyjne

     • W środę 22 marca 2023 w hali sportowej OSiR we Włocławku odbyły się kolejne Targi Edukacyjne. Dla młodzieży, która kończy w tym roku naukę w szkole podstawowej była to okazja do zapoznania się z ofertą szkół średnich z włocławskich szkół. Klasy VIII naszej szkoły również uczestniczyły w tej imprezie. Nasi uczniowie mogli porozmawiać z nauczycielami oraz uczniami szkół ponadpodstawowych, zdobywając cenne informacje, które w niedługiej przyszłości pomogą im dokonać wyboru szkoły średniej.

     • Warsztaty dla rodziców i nauczycieli

     • Pan Robert Rejniak - SPECJALISTA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ, TRENER I SUPERWIZOR POLSKIEGO TOWARZYSTWA DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, TERAPEUTA MOTYWUJĄCY POLSKIEGO TOWARZYSTWA TERAPII MOTYWUJĄCEJ

      szkolił dzis kadrę pedagogiczną naszej szkoły oraz przeprowadził prelekcję dla rodziców pt. 'Komunikacja z dzieckiem i z uczniem jako czynnik chroniący wobec zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży'

       

     • Pierwszaki na zajęciach przyrodniczych w GWPK

     • 30 marca uczniowie klas pierwszych udali się do siedziby GWPK w Kowalu na zajęcia przyrodnicze. Tam czekała na nich przesympatyczna p. Beata Pawlak, która zaprosiła dzieci do obejrzenia filmu 3D ,, Tajemnice przyrody GWPK”. Następnie, został uruchomiony dywan wiedzy, który skrywał w sobie ogrom gier i zabaw edukacyjnych. Wszyscy z ogromnym zaangażowaniem wykonywali kolejne zadania. W związku z tym , że natura ma wyjątkowe właściwości polegające na doświadczaniu jej wszystkimi zmysłami, pierwszaki zostały poddane „aromaterapii”. Przeprowadzono quiz, w który polegał na odgadywaniu zapachów występujących w naturze. Dzieci przeszły też przez specjalną ścieżkę, gdzie własnymi stópkami odczuwały różne powierzchnie i różne faktury. Ostatnim punktem zajęć było wprowadzenie w tajniki modelowania 3D . Pierwszaki za pomocą długopisów bazujących na tej technice tworzyły rysunki zwierząt i roślin występujących na terenie parku. Ich inwencja twórcza oraz kreatywność nas bardzo zaskoczyła. Po skończonych zajęciach dzieci otrzymały nagrody – niespodzianki. Lekcja przyrody bardzo podobała się naszym uczniom. Długo dzielili się wrażeniami i spostrzeżeniami.

      Jeszcze raz dziękujemy p. Beacie Pawlak za wspaniałe zajęcia.

     • Wielkanocne wianki.

     • Wielkanoc dopiero za kilkanaście dni, ale uczniowie klasy IIIa już dziś poczuli magię nadchodzących Świąt. Zobaczcie sami jakie piękne wianki stworzyli na zajęciach w Laboratorium Przyszłości.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
   • tel. (054) 284-23-17

    Numery wewnętrzne:

    -10-Sekretariat
    -11-Dyrektor Szkoły
    -12-Z-ca Dyrektora Szkoły
    -13-Administracja
    -14-Księgowość
    -15-Inspektorat Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Kowal
   • ul. Piwna 20
    87-820 Kowal
    87-820 Kowal
    Poland
  • Logowanie