• W oczyszczalni ścieków

     • Klasy drugie w ramach zajęć rozwijających umiejętności przyrodnicze udały się do kowalskiej oczyszczalni ścieków. Tam czekał uśmiechnięty pan Krzysztof Strzelecki, który bardzo serdecznie przyjął naszych uczniów . Następnie oprowadził po oczyszczalni i zapoznał ze specyfiką jej pracy. Dzięki jego uprzejmości uczniowie mogli zobaczyć, jak działają poszczególne urządzenia i maszyny wykorzystywane w procesach filtracji ścieków. Wszyscy z wielką uwagą śledzili drogę oczyszczania ścieków, wysłuchiwali wszelkich informacji przekazywanych przez  oprowadzającego. Drugoklasiści dowiedzieli się, jak wielkim utrapieniem jest niewłaściwe i nieodpowiedzialne korzystanie z kanalizacji sanitarnej, do której trafiają artykuły niepożądane, np. chusteczki nawilżane, ręczniki papierowe, resztki jedzenia. Ich przeznaczeniem powinny być odpowiednie kosze na śmieci. Naprawa pomp czy udrażnianie rur generują niepotrzebne wydatki, które mogłyby być wykorzystane w innych celach dla dobra ogółu mieszkańców Kowala. Wskazał też na potrzebę oszczędzania wody i dbania o środowisko. Zajęcia w oczyszczalni poszerzyły wiedzę uczniów z zakresu edukacji przyrodniczej oraz zwiększyły ich świadomość ekologiczną.

      Dziękujemy p. Krzysztofowi Strzeleckiemu za cenne informacje i poświęcony czas.

     • Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

     • W dniu 06.10.2023 r. odbył się szkolny konkurs z okazji Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.  Celem konkursu było propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki oraz  przypomnienie sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. W klasach 4-8 zostały przeprowadzone konkursy pozwalające wyłonić klasowych Mistrzów oraz Wicemistrzów Tabliczki Mnożenia. Uczniowie sprawdzali swoją wiedzę rozwiązując przykłady na czas. Wrażeń i emocji nie brakowało, współzawodnictwo  podnosiło tylko temperaturę konkursu. A oto Mistrzowie i Wicemistrzowie naszej szkoły:

      Zwycięzcy klas III: Mistrz - Miłosz Kwiatkowski

                                      Wicemistrz - Filip Odrowski

      Zwycięzcy klas IV - V: Mistrz - Daniel Mielczarek

                                            Wicemistrz - Aleksandra Podlewska

      Zwycięzcy klas VI - VIII: Mistrz - David Trojanowski

                                                Wicemistrz - Agata Lewandowska

      Zwycięzcom gratulujemy!!! A wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie dziękujemy za miłą zabawę.

     • Pokaz karate

     • Dnia 5 października w dużej sali gimnastycznej odbył się pokaz karate i kicboxingu. Swoje umiejętności zaprezentowali zarówno młodsi jak i starsi członkowie Klubu Karate Tradycyjnego ZANSHIN. Wśród uczestników pokazu można było podziwiać uczennice Szkoły Podstawowej: Martynę i Oliwkę Gawłowskie, Izę i Magdę Pawłowskie, Olgę Kopczyńską oraz Karolinę Kwarcińską. Pokaz wzbudził wielkie emocje wśród publiczności, która nagrodziła wielkimi brawami zarówno pokazy karate jak i kicboxingu.

      Wszystkie informacje dla chętnych osób będą dostępne na plakatach.

     • WYSTĘPY CYRKOWE

     • 9 września mieliśmy okazję gościć w naszej szkole artystów z cyrku „Szok”. Na sali zapanowała magiczna aura i można było obejrzeć ciekawe sztuczki i triki cyrkowe. Nasi uczniowie czynnie włączali się do zabawy, co wzbudzało radość wszystkich uczestników. Występ cyrkowy dostarczył wszystkim zebranym mnóstwo miłych wrażeń i przeżyć.

     • Lekcja z dietetykiem

     • 29 września uczniowie trzecich klas spotkali się z dietetykiem, P. Katarzyną Rzadkowolską. Celem zajęć było wzbogacenie wiedzy na temat zdrowego odżywiania, kształtowanie umiejętności oceniania własnego sposobu odżywiania oraz zachęta do podejmowania zdrowego stylu życia. W trakcie zajęć dzieci poznały piramidę żywieniową i talerzyk zdrowego żywienia. Prowadząca zajęcia zwróciła szczególną uwagę uczniów na wartości odżywcze pieczywa razowego oraz białego wpisując się tym w tematykę ostatnio realizowaną na zajęciach przyrodniczych. Następnie uczniowie sprawdzili zdobytą wiedzę odpowiadając na zagadki i tworząc piramidy żywieniowe ze zdrowych produktów. Zdobyte wiadomości wykorzystały w praktyce robiąc zdrowe kanapki. Bardzo dobrze poradziły sobie z tym wyzwaniem.

      Serdecznie dziękujemy P. Katarzynie Rzadkowolskiej za przygotowanie i przeprowadzenie ciekawych zajęć poszerzających i pogłębiających wiadomości trzecioklasistów na temat zdrowego odżywiania.

       

       

     • Edukacja dla przyrody-ptaki siewkowe Kujaw i Pomorza

     • Dnia 29.09.23r. odbyły się w naszej szkole warsztaty w ramach projektu pn. ,,Edukacja dla przyrody-ptaki siewkowe Kujaw i Pomorza”. Przedstawicielka Towarzystwa Przyrodniczego ALAUDA zaprezentowała ptaki siewkowe i wybrane obszary Natura 2000 województwa kujawsko-pomorskiego. Opowiadała m.in.:

      • dlaczego ptaki siewkowe są jedną z najbardziej zagrożonych grup ptaków, gdzie aż 70% gatunków wymaga szczególnej ochrony,

      • jakie działania ochrony czynnej są niezbędne, aby przeciwdziałać ich wymieraniu,

      • jakie są ich wymagania siedliskowe oraz biologia lęgowa.

      Uczniowie dowiedzieli się na czym polega praca ornitologa, mieli możliwość rozpoznawania wybranych gatunków ptaków. Prowadząca wspomniała o istotnej roli koników polskich , które ,,pomagają” w ochronie ptaków siewkowych m.in. czajki, krwawodzioba, rycyka w obszarze Natura 2000 Błota Rakutowskie. Ekstensywny wypas koników polskich ma duże znaczenie dla zachowania bioróżnorodności łąk i pastwisk. Koniki zgryzając roślinność zapobiegają zarastaniu łąk. Utrzymują otwarty krajobraz, bardzo ważny dla ptaków siewkowych.

      Było to bardzo owocne spotkanie , które niewątpliwie wpłynie na wrażliwość przyrodniczą uczniów.

      Projekt realizowany przez Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z Torunia dofinansowywane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

     • Mandoria

     • Dnia 27 września uczniowie klas 4a, 4b, 5a i 5b mieli możliwość uczestniczyć w konferencji w ramach programu "Bezpiecznie w szkole i po szkole". Spotkanie odbywało się w parku rozrywki Mandoria - jednym z największych tego typu obiektów w Europie. Po przyjeździe korzystali ze wszystkich atrakcji: rollercoasterów, karuzel, zamków strachu czy labiryntów luster. Emocji i radości było co nie miara. Następnie wraz innymi uczniami województwa kujawsko - pomorskiego zdobyli i utrwalili wiedzę dotyczącą bezpiecznego poruszania się po drogach. Wyjazd był połączeniem edukacji i rozrywki, a dzięki zakwalifikowaniu się do programu dzieci podniosły tylko koszty dojazdu.

      Dzieci uczyły się i bawiły pod opieką swoich wychowawczyń i nauczycieli . Barbary Snopkowskiej, p. Marzeny Rynieckiej, p. Marty Ziółkowskiej, p. Katarzyny Czerwińskiej, p. Anety Grześ, p. Katarzyny Janickiej i p. dyrektor Anny Prokopiak-Lewandowskiej.

     • Narodowe Czytanie

     •  

      Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej lekturą 12. odsłony Narodowego Czytania. 28 września 2023r. uczniowie klasy 6a pod opieką Pani Moniki Rosiak brali udział w akcji Narodowego Czytania na zaproszenie mieszkańców DPS w Kowalu. To książka nastrojowa, napisana barwnym językiem, a zarazem donośna i sugestywna w swoim patriotycznym przesłaniu. (…) Spotkajmy się z rodzinami Bohatyrowiczów, Korczyńskich i innymi postaciami, wysłuchajmy ich rozmów o Polsce, ale też tych codziennych pogawędek „przy polskim stole”. Odkryjmy na nowo atmosferę tego dzieła, bogatą nadniemeńską przyrodę, wspaniałe pejzaże i krajobrazy. Przypomnijmy wreszcie ważne dziedzictwo Powstania Styczniowego, które powraca we wspomnieniach bohaterów i legendzie jako symbol i fundament narodowej pamięci i którego znaczenie jest istotne także dla innych narodów naszego regionu – podkreślił w liście Prezydent RP Andrzej Duda. Dziękujemy Pani Dyrektor,pracownikom oraz mieszkańcom za miłe przyjęcie i wspaniałą inicjatywę.

     • MIĘDZNARODOWY DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

     • 26 września został ogłoszony Międzynarodowym Dniem Języków Obcych. To dobra okazja, by zwrócić dzieciom uwagę, jak ważna jest umiejętność porozumiewania się z ludźmi, którzy mieszkają w innych częściach naszego globu.

      Dzięki znajomości języków obcych mamy lepszy dostęp do wiedzy oraz większe możliwości poznawania nowych ludzi i zawierania przyjaźni. Nawet odległe zakątki świata mogą stać się nam bliższe, a zupełnie odmienne kultury - bardziej zrozumiałe.

      W ramach obchodów Dnia Języków Obcych w naszej szkole uczniowie klasy 6a pod opieką Pani Moniki Rosiak oraz uczennice klasy 8a pod opieką Pani Emili Zasady przygotowali wiele atrakcji dla społeczności szkolnej m.in. quizy wiedzowe, malowanie flag na twarzy, puzzle, dobieranie słów w języku polskim, angielskim i niemieckim, kolorowanie flag,różne zadania interaktywne i wiele innych. Na uczestników zabawy czekały słodkie upominki oraz dyplomy.

      Drugim etapem obchodów Dnia Języków Obcych w naszej szkole było ozdabianie drzwi naszych klasopracowni hasłami, flagami, zdjęciami różnych państw Europy ,jak i świata. Dzięki temu nasze korytarze wyglądają naprawdę pięknie.

      Nauczyciel języka angielskiego Monika Rosiak

     • Słodka integracja w 5 b

     • W czwartek 21.09. uczniowie klasy 5 b wraz z wychowawczynią, panią p. Paula Krawiecką postanowili skorzystać w ramach godziny wychowawczej z Laboratorium Przyszłości. Integrując się po przerwie wakacyjnej przygotowali pyszne gofry, którymi następnie poczęstowali nauczycieli i pracowników szkoły. Efekty można podziwiać na zdjęciach

      #LaboratoriumPrzyszłości #LaboratoriumPrzyszlosci

     • Narodowe Czytanie 2023

     • Dnia 8 września klasy IV - VIII wzięły udział w Narodowy Czytaniu powieści Elizy Orzeszkowej pt.: ,,Nad Niemnem”. Głośne czytanie uczniów zostało poprzedzone prelekcjami odnośnie życia i twórczości pisarki.

      Jest to najbardziej znana powieść E. Orzeszkowej. Powstawała w latach 1886–1887, a w formie książki ukazała się w 1888 roku. Ze względu na barwne opisy, wyrazistych bohaterów i odwołania historyczne dzieło porównywano do Mickiewiczowskiego ,,Pana Tadeusza”. Żadna inna książka pisarki nie została tak entuzjastycznie przyjęta przez recenzentów. Chwalono m.in. sprawne połączenie dydaktyzmu z walorami artystycznymi i przemyślaną kompozycję całości. ,,Nad Niemnem” cieszyło się popularnością i uznaniem kolejnych pokoleń czytelników. W Drugiej Rzeczypospolitej powieścią zainteresowało się kino. Ekranizację książki ukończono w 1939 roku, ale obraz zaginął w czasie II wojny światowej. Kolejny film nakręcono w połowie lat 80. XX wieku. ,,Nad Niemnem” to jeden najważniejszych utworów literatury polskiej podejmujący tematykę Powstania Styczniowego, którego 160–lecie obchodzone jest w 2023 roku.

      Akcja Narodowego Czytania została zainicjowana w 2012 roku wspólną lekturą,, Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W kolejnych latach były czytane inne znaczące dzieła literatury polskiej.

      Mamy nadzieję, że taka lekcja zainspiruje uczniów do samodzielnego przeczytanie całej powieści.

     • ,,Każdy inny- wszyscy równi"

     • Uprzejmie informujemy, że nasza szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2023/24 do II Edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno- Społecznego ,,Każdy inny- wszyscy równi". Celem projektu jest uwrażliwienie społeczności szkolnej i lokalnej na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz kształtowanie tolerancji i empatii wobec tych osób. W ramach akcji uczniowie przez cały rok będą realizowali różne inicjatywy i akcje.

     • Sprzątanie Świata

     •  15 września 2023 r. 

      Temat tegorocznej edycji to "Sprzątanie świata łączy ludzi". Głównym celem akcji było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja miała również na celu pokazanie uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna   zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami. W ramach realizacji zadań z dziedziny ochrony środowiska oraz aktywności dzieci na zewnątrz, uczniowie zaangażowali się także w promocję lokalnie zorganizowanego konkursu na terenie Miasta pn.: Kowal Miasto Ogrodów EDYCJA 2023. Celem konkursu jest aktywizacja dzieci wraz z ich rodzicami, dziadkami i opiekunami do budowania i kształtowania postaw proekologicznych oraz promowanie dbałości o środowisko naturalne i współodpowiedzialności za najbliższe otoczenie.

      15 września uczniowie klas II-VIII zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej. Rozpoczęto ją pogadanką na temat bezpieczeństwa oraz celów głównych akcji. Dzieci sprzątały teren wokół jeziora Dzilno. Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegła szybko i sprawnie, a efekty pracy uczniów były zadowalające. Po sprzątaniu nadszedł czas na posiłek przy ognisku oraz wspólną zabawę. Najmłodsi uczniowie natomiast w ramach promowania dbałości swojego najbliższego otoczenia i zachęcenia mieszkańców Kowala do udziału w konkursie zaprezentowały m. in. jak pieli się ogródek z chwastów, które coraz częściej stanowią rośliny inwazyjne, a te z kolei poprzez ekspansję mogą doprowadzić do zanikania gatunków roślin rodzimych. Aktywizacja społeczna dzieci i ich najbliższych pokazuje, że dbanie o przestrzeń prywatną poprzez pielęgnację „ogródków przydomowych" sprzyja środowisku naturalnemu, spełnia przesłankę budowania społeczeństwa obywatelskiego co prowadzi do współodpowiedzialności za najbliższe otoczenie. Czynny udział w tym przedsięwzięciu dał uczniom do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko oraz czystość otoczenia. Opiekunowie akcji dziękują wszystkim za zaangażowanie.

     • Kącik wyciszeń

     • Recepta na trudne emocje.

      Dbając o uczniów z naszej szkoły utworzyliśmy „Kącik wyciszenia", w którym każde dziecko może odpocząć, wyciszyć się i rozładować emocje nie zakłócając pracy innym.

      Każdy z nas, odczuwa emocje, każdy z nas ma inną osobowość. Nie ze wszystkim umiemy sobie poradzić. Dobre metody rozładowywania i przeżywania emocji pomagają dzieciom w codziennym lepszym funkcjonowaniu.

      Kącik wyciszenia znajduje się przy gabinecie pedagoga, psychologa i logopedy.

       

       

       

     • Kolorowe Kredki

     • JEST AKCJA ! Ekologiczna, charytatywna, nieskomplikowana, potrzebna! 

      „KOLOROWE KREDKI”, czyli wielki recykling kredkowy.

      Kto może przyłączyć się do akcji? Każdy chętny uczeń z klas 0-3. Jeśli jesteś uczniem klas starszych i podoba Ci się ta inicjatywa – ZAPRASZAMY również Ciebie 

      Co przynosimy ? Częściowo zużyte i niepotrzebne kredki ołówkowe.

      Gdzie przekazujemy ? Do specjalnych pojemników ustawionych na świetlicy.

      Do kiedy ? Cały rok szkolny 2023/24.

       Co dzieje się dalej ?

      Po wstępnej segregacji w naszej szkole wysyłamy je do Domu Kredek. Tam grupa wolontariuszy przerabia kredki. Zasiada do maszyn i z pozyskanych materiałów szyje kolorowe piórniki, które zapełnione odnowionymi kredkami, są zawożone do szpitali dla przebywających tam dzieci. Te kredki, które są w gorszym stanie, przerabiane są na kredkową biżuterię, stoliki ,półki itd.

      Chcesz wiedzieć więcej kliknij https://www.facebook.com/domkredek/

      Przynieś swoje zużyte kredki ołówkowe – damy im drugie życie!

       

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

     • Inauguracja roku szkolnego 2023/2024

      4 września br. odbyła się inauguracja roku szkolnego 2023/2024. W uroczystości oprócz uczniów, rodziców i nauczycieli udział wzięli Burmistrz Eugeniusz Gołembiewski, Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Pasiecki, proboszcz parafii Kowal Piotr Głowacki, Przewodnicząca Rady Rodziców Katarzyna Seklecka, Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Kowalu – Barbara Zakrzewska oraz Kierownik IEiS UM Kowal Marcin Poliński.

      W roku szkolnym 2023/2024 naukę w Szkole Podstawowej w Kowalu będzie pobierać 303 uczniów, w tym 37 pierwszoklasistów. Opiekę nad dziećmi będzie sprawować 36 pedagogów. Natomiast do Przedszkola Miejskiego uczęszczać będzie 107 dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat, a zajmować się nimi będzie 13 pedagogów.

      W swoim wystąpieniu dyrektor dr Anna Prokopiak – Lewandowska powitała serdecznie całą społeczność szkolną po przerwie wakacyjnej. Jak zawsze niezwykle serdecznie powitała uczniów klas pierwszych, którzy po raz pierwszy przeżywali uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego. „Życzę Wam, abyście szybko poczuli się w naszej szkole dobrze i bezpiecznie i aby Wasi nowi koledzy otoczyli was przyjaźnią, a szkoła stała się wspaniałą przygodą”. Pani dyrektor wyraziła nadzieję, że będzie to udany i owocny, pełen sukcesów edukacyjnych rok szkolny.

      Życzenia na nowy rok szkolny złożył także całej społeczności szkolnej burmistrz Eugeniusz Gołembiewski, który wyraził nadzieję, że rozpoczynający się rok szkolny będzie normalny, bez pandemii i innych nadzwyczajnych zdarzeń, ale jednocześnie stanowić będzie kontynuację wielkich sukcesów szkoły czego potwierdzeniem jest tytuł lidera dla Miasta Kowal za zajęcie 3 miejsca w Polsce wśród wszystkich 800 miast w kraju pod względem wyników egzaminów ósmoklasistów w latach 2019-2021. Powiedział też, że ma nadzieję, że w rozpoczynającym się roku uda się zakończyć wielką inwestycję jaką jest budowa hali sportowej.

      Szkoła Podstawowa w Kowalu - celem unowocześniania procesu dydaktycznego oraz stwarzania młodym ludziom jak najlepszych szans do rozwoju – będzie angażować się w kolejnym roku szkolnym w projekty proponowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz instytucje pozarządowe w tym m.in.:

      program „Poznaj Polskę” czy udział w mobilności międzynarodowej – w bezpłatnych zagranicznych wyjazdach edukacyjnych. W priorytety na ten rok szkolny włączona została także tematyka uzależnień od energetyków i telefonów komórkowych wśród młodzieży. „Szanowni Rodzice cieszy mnie niezmiernie fakt, iż od 1 września obowiązuje nowe prawo zabraniające sprzedaży napojów energetycznych poniżej 18 roku życia. Mam nadzieję, że w naszej społeczności wszyscy wspólnymi siłami zawalczymy, aby to prawo było respektowane. Mam także nadzieję, że wspólnymi siłami zadbamy o bezpieczne korzystanie przez dzieci i młodzież z multimediów. Przypominam wszystkim uczniom i rodzicom, iż statut naszej szkoły zawiera zakaz używania telefonów komórkowych w czasie zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Drodzy Rodzice współpraca z Państwem zawsze układała się bardzo dobrze. Mam nadzieję, że i w tym względzie będziemy murem stać po jednej stronie i uwolnimy przestrzeń szkolną od telefonów komórkowych”.

      Na koniec Pani dyrektor Anna Prokopiak-Lewandowska uroczyście, na forum społeczności szkolnej pożegnała dwie nauczycielki, które podjęły decyzję o przejściu na emeryturę: p. Elżbietę Szprengiel i Danutę Zbonikowską. „Szanowne Panie. Są w życiu chwile, które coś ważnego rozpoczynają lub coś kończą. Przejście na emeryturę to moment w życiu człowieka, który łączy obie te cechy. Zakończenie pracy zawodowej jest bez wątpienia ważnym wydarzeniem w życiu każdego człowieka. W związku z przejściem na emeryturę składam serdeczne podziękowanie, wyrazy szacunku i uznania za długoletnią pracę opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczną. Dziękuję Wam za ciężką pracę włożoną w wychowanie i edukację wielu pokoleń uczniów naszej szkoły. Dziękuję za sumienność, za determinację, za wszelkie inspiracje. Dziękuję za wszystko to, co wspólnie pozwoliło nam kształtować dobry wizerunek naszej szkoły. Pań udziałem niech się stanie satysfakcja z dobrze spełnionej misji zawodowej i wdzięczność dzieci, uczniów, rodziców i nas nauczycieli. Życzę Paniom dużo zdrowia, długich lat życia – spokojnych i pogodnych, ubogaconych rodzinną radością. Życzę, aby wykorzystywały Panie wolny czas na realizację własnych planów i zamierzeń. Życzę, aby wszystkie plany i marzenia spełniły się właśnie teraz”.

     • Półkolonie 2023

     • 21 lipca 2023r. zakończyła się kolejna edycja półkolonii zorganizowanych przez  Szkołę Podstawową w Kowalu. W dwóch turnusach, które odbyły się w dniach 10.07.2023 r. – 14.07.2023 r.  oraz 17.07.2023 r. – 21.07.2023 r., uczestniczyło 85 dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Wypoczynek był współfinansowany przez Urząd Miasta oraz MOPS w Kowalu.

      Podobnie jak w latach ubiegłych, zorganizowane zajęcia rekreacyjno – edukacyjne stworzyły dzieciom warunki do ciekawego i aktywnego spędzenia wolnego czasu wakacyjnego.  Uczestnicy pod czujnym okiem opiekunów rozpoczęli wypoczynek od  udziału w  zajęciach ekologicznych w Rycykowym Zakątku. Oprócz gier i zabaw dydaktycznych, niewątpliwą atrakcją wizyty w siedzibie GWPK był grill z kiełbaskami. Tego samego dnia odwiedzili także lodziarnię „Lodogród”, gdzie  skosztowali pysznych lodów. Na zakończenie pierwszego dnia półkolonii dzieci obejrzały wzruszający seans pt. „Wakacje z Rudym”  w Kinie za Rogiem. 

      Kolejną atrakcją letniego wypoczynku, która wzbudziła wśród uczestników najwięcej radości, był dwugodzinny pobyt w Aquaparku w Kutnie wypełniony zabawami w wodzie i nauką pływania.  Zwiedzając Żywe Muzeum Piernika w Toruniu,  uczestnicy poznali tradycję wypieku  piernika, wzięli także udział w warsztatach, podczas których sami wypiekali toruńskie słodkości. Poznając atrakcje Torunia, dzieci obejrzały seans pt. „Kolorowy kosmos” w Planetarium oraz zjadły posiłek w restauracji McDonald. 

      W przedostatnim dniu dzieci spędziły czas na Ranczo pod Olszyną w okolicach Ciechocinka. Na zakończenie letniego wypoczynku sprawdzały swoją sprawność fizyczną w Parku Trampolin we Włocławku i skorzystały z oferty kulinarnej włocławskiej restauracji McDonald.

      Czas półkolonii był dla dzieci doskonałą okazją do wspólnych spotkań, zabaw integracyjnych, a także niecodzienną lekcją przyrody, historii, kultury i bezpieczeństwa.

      Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Kowalu składa serdeczne podziękowania nauczycielom, którzy sprawowali opiekę podczas letniego wypoczynku dzieci.

      W dniach 10.07 – 14.07 opiekunami półkolonii byli: p.  Anna Prokopiak - Lewandowska, p. Elżbieta Czaplicka, p. Barbara Zielińska – Tomicka, p. Kamila Narazińska, p. Tomasz Naraziński, p. Jacek Owsianowski, p. Vitalii Shvets, p. Elżbieta Szprengiel, p. Janusz Przywitowski, p. Cezary Piątek, p. Anna Mularska, p. Anna Giergielewicz, p. Monika Rudzińska,  p. Marta Ziółkowska, p. Emila Zasada, p. Aneta Grześ.

      W drugim tygodniu półkolonii opiekę pełnili: p. Ewa Człapińska, p. Katarzyna Borzęcka, p. Iwona Seklecka,  p. Monika Rosiak, p.  Robert Stranc, p. Jacek Owsianowski, p. Aneta Sadowska, p. Lucyna Guziejewska, p. Marzena Ryniecka, p. Krystyna Krawiecka, p. Katarzyna Janicka, p. Justyna Sztypka, p. Katarzyna Czerwińska, p. Vitalii Shvets, p. Paulina Ostrowska.

       

      Serdeczne podziękowania kierujemy do p. Burmistrza Miasta Kowal  - Eugeniusza Gołembiewskiego oraz MOPS w Kowalu za okazaną pomoc i wsparcie finansowe.  

      Dziękujemy także Pani wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Kowalu Annie Szatkowskiej, która podjęła się organizacji całego wypoczynku, pełniąc jednocześnie funkcję kierownika półkolonii.  

       

     • Półkolonie

     • w odwiedzinach u Mikołaja Kopernika

      Nasze szkolne półkolonie nie mogłyby się odbyć bez wizyty w Toruniu.

      Dzieci uwielbiają piec toruńskie pierniki w Muzeum Piernika, a seanse w planetarium pozostawiają zawsze na najmłodszych widzach niezapomniane wrażenia.

      Nasi uczniowie w Toruniu czują się niemal jak w domu...

      Jeśli do tego dołożyć wizytę w uwielbianej przez dzieci restauracji, to czego można chcieć więcej ?

      Życzymy miłych wrażeń....

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
   • tel. (054) 284-23-17 Numery wewnętrzne: -10-Sekretariat -11-Dyrektor Szkoły -12-Z-ca Dyrektora Szkoły -13-Administracja -14-Księgowość -15-Inspektorat Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Kowal
   • ul. Piwna 20 87-820 Kowal 87-820 Kowal Poland
  • Logowanie